21- 28 Nisan Ebeler Haftası 

 

Türkiye de ülkemizde yurdumuzda Ebeliğin Tarihi, Tarihi Geçmişi, Tarihçesi, Kronolojisi  nedir nasıldır ebelik mesleğinin tarihi.

  

 Türkiye de Ebeliğin Tarihi, Tarihi Geçmişi, Tarihçesi, Kronolojisi  nedir nasıldır 

· Türklerin her devrinde ve kültüründe ebelik var. Doğuran kadına hizmet eden ebeler Türk kültüründe çok saygı ve itibar görmüş, iyi yaşamış bir meslek grubu idi

 · Ebelik usta-çırak usulü ile eğitiliyordu.

 · Orta Asya Türklerinde doğuma önem veriliyor, kadınlar güvendikleri ebeler tarafından doğurtuluyordu. Doğumda kadına yardım eden ebe bir tanrıça gibiydi.( Umay Ana)

 

· Osmanlılarda ebeleri başlıca 3 gruba ayırmak mümkün;

 

-Saray ebeleri

 

-Kibar ebeleri

 

-Halk ebeleri

 

* Osmanlıda her ebenin bir doğum iskemlesi (örekesi) vardı.

 

· Ebe gebenin yanına gider “ben geldim, merak etme o da gelir Allah kolaylık versin “ derdi.

 

· Zorlanınca embriyotomi yapmak gerekirse kanlı ebeler çağrılıyordu.

 

· Hekim genelde doğum yaptırmazdı. Fakat doğum bilgisi bilmek zorundaydı. Bu bilgileri ebelere öğretmek için “ kabileye buyurasın ki “ diyerek zor durumlarda ne yapılacağı anlatılmaktaydı.

 

· 1840 yılında tıbbiyede bir meclis kuruldu. Mekteb-i tıbbiye de sınavla ebeler alınmaya başlandı.

 

· 1842 yılında 2 yıllık ebelik kursları başlatıldı. Teorik dersleri hekimler pratik bilgileri ebe

hocalar vermeye başladı.

 

· Ebe hocalar ilk zamanlarda Avrupa’dan gelmiş ve orada esaslı ebelik eğitimi görmüşlerdi. Daha sonra bu okuldan yetişmiş ebe hanımlar da öğretmenlik yapmışlardır.

 

· 1843 yılında kadınlara mahsus olmak üzere Haseki Sultan Darüşşifası açıldı. 1847 yılında Guraba Hastanesinin de Kadın Hastaları için bir bölüm açıldı.

 

· 1880 Doktor Besim Ömer Paşa’nın düzenlemeleriyle kayıt koşulları yeniden düzenlendi.

 

· 1892 yılında Besim Ömer Paşa ilk doğumevini ( Viladethane) açtı.

 

· 1905 de daha gelişmiş ve büyük bir doğumevi olan Kadırga Viladethanesi açıldı.

 

· 1909 da askeri ve sivil tıbbiye de 30 yaşından küçük kadınlar ebe okuluna kaydedildi. Ancak mezunlar İstanbul dışında çalışmaya gitmediler.

 

· 1920 içtimai muavenet vekaleti (Sağlık Bakanlığı) kuruldu. İlk bakan Dr. Adnan Adıvar’dı.

 

· 1920 İstanbul dışındaki yerlerin ebe ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay barakalarında ilkokul mezunu kızlar 2 yıl süreyle ebelik eğitimi aldılar.

 

· 1924 Şişli Çocuk Hastanesi içerisinde Ebe Öğrenim Yurdu parasız yatılı 2 yıl süreli eğitim yaptı.

 

· Mezunlar zorunlu hizmete tabii tutuldular.

 

· 1928 yılında Haydarpaşa Tıp Fakültesinde ebelik okulu ortaokul mezunu kızları ebelik eğitimi için almaya başladı.

 

· 1928 yılında 1219 sayılı TABABT-İ ŞUABATIN TARZI İCRASINA DAİR KANUN diplomasız ebelere doğum yaptırmasını yasakladı. Ebe ihtiyacı arttı.

 

· 1933 yılında Tıp Fakültesi Haydarpaşa’dan Beyazıt’a taşınınca doğum kliniği Haseki Hastanesine taşındı. Ebelik eğitimi de Haseki Hastanesinde yapılmaya başlandı.

 

· 1937 doğumevlerinin bünyesinde köy ebe okulları açıldı.

 

· 1943 köy ebelerinin çalışmalarını düzenleyen kanun çıkarıldı. Kanuna göre 6 yıl taşrada çalışan ebeler merkezlere gelebilecekti.

 

· 1953 yılında Cerrahpaşa Hastanesi içerisinde yapılmaya başlanan bina 1966 yılında bitti ve taşınıldı. (Kadın Doğum Kliniği ve Ebe Okulu)

 

· 1961-1962 köy ebe okulları doğumevlerinin bünyesinden ayrıldı 3 yıllık düzenli eğitim veren kurumsal bilgilerin okulda alındığı uygulamaların doğumevlerinde verildiği bir eğitim sistemine geçildi.

 

· 1963 sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun kabul edildi.154 sayılı yönerge sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde  hizmetin yürütülmesine ilişkin yönerge ebenin ilk defa görev analizini yaptı.

 

· 1975 ebe-hemşire programları hazırlandı.

 

· 1978 köy ebe okulları kapatıldı.

 

· 1978 S.M.L. ebelik bölümleri 4 yıllık olarak eğitime devam etti.

 

· 1985-1986 Y.Ö.K. Bakanlık protokolüyle 2 yıllık Sağlık Meslek yüksek Okulları öğrenim programları uygulanmaya kondu.

 

· 1997-98 eğitim öğretim yılında Sağlık Meslek Yüksek okulları ebelik programları 4 yıllık lisans düzeyine çıkarıldı.

 

· 2000 yılında İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksek okulu kuruldu.

  

  
.

     Hakkında bilgi,  ile ilgili hakkında konulu konusunda şiirler, şir, en güzel şiirler , kutlamaları, kutlaması, hakkında, ile, ilgili, in, gerekli dökümanlar yazılar, kompozisyon, şiir, resim, foto,haftası, günü,hakkında ile ilgili, açıklama, bilgi pano için, için, şiir, hikaye, kutlama programı, kompozisyon, ödev,konuşma metni