Dünya Nüfus Günü 10 Temmuz

DİĞER DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLA 

 

  Dünya Nüfus Günü hakkında ile ilgili konulu konusunda yazılar  türkiye de ülkemizde, yurdumuzda, nüfüs, nüfus nufüs artışının nedenleri nelerdir 

 

  YURDUMUZDA NÜFUS ARTIŞININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI (11 TEMMUZ DÜNYA NÜFUS GÜNÜ İLE İLGİLİ YAZILAR, BİLGİLER)

 

Belirli bir alanda yaşayan insanların sayısın-la bir önceki yıla göre meydana gelen artışa nüfus artışı denir.

 Bir yerdeki nüfus miktarı iki nedenle artar.

Bunlar:

 • Doğum oranının ölüm oranından fazla olması (Doğal nüfus artışı).

  

 • 0 bölgeye yapılan göçler. Bazen bir böl-gede her iki nedenle de nüfus artabilir.

 Nüfus artışında;

 > Toplumların gelenek ve görenekleri,

 > Ekonomik hayat seviyesi,

 > Eğitim, sağlık ve beslenme koşulları,

 > Nüfus planlamaları,

 > Savaşlar ve doğal afetler,

 > Göçler etkilidir.

 2000 yılı nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.851.766'dır. 1927 ile 2000 tarihleri arasında, ülkemizin km2 ye düşen nüfusu yaklaşık 5 kat artarak 18 kişiden 88 kişiye çıkmıştır.

 Ülkemizde 1940 -1945 yılları arasında nüfus çok az artmıştır. Bu dönemde nüfus artış hızının azalmasının nedeni II. Dünya Savaşı'dır. Bu savaş sırasında çok sayıda gencin askere alınmış olması nedeniyle evlenmeler azalmış-tır. Dolayısıyla doğumlar azalmıştır. Ayrıca, savaş ülkemizdeki ekonomiyi ve sağlıklı yaşam koşullarını ve beslenmeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Buna bağlı olarak ölümlerin artması nüfus artış hızını yavaşlatmıştır.

 1945 - 1960 yılları arasında nüfus artış hızı artmıştır. Çünkü bu tarihlerde bazı Balkan ülkelerinden yurdumuza göçler olmuştur. Ayrıca savaş sonrası ekonomik durumun düzelmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması da artış hızında etkili olmuştur.

 1960 - 1965 yılları arasında nüfus artış hızı azalmıştır. Bunun nedeni ekonomik sebeplerle başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ülkemizden işçi göçlerinin olmasıdır.

 Son yıllarda nüfus artış hızı azalmaktadır. Bunun en önemli nedeni sanayileşmenin artması, kent nüfusunun artması ve aile planlamasının  yaygınlaşmasıdır. Nüfus artış hızı, ekonomik gelişmeden az olursa ülke için olumludur. Ancak bir ülkenin kaynakları sınırlı, ekonomik gelişmesi yavaş ise, o ülkede hızlı nüfus artışı önemli sorunları da beraberinde getirir.

 Bunlar;

• Kalkınma hızının yavaşlaması,

• Kişi başına düşen millî gelirin azalması,

• İç ve dış göçlerin artması,

• İşsizliğin artması,

• Çalışan nüfusun yükünün ağırlaşması,

• Ülke kaynakları tüketiminin artması,

• Eğitim hizmetlerinin aksaması,

• Sağlık hizmetlerinin aksaması,

• Nüfusun, beslenme ihtiyaçlarının düzenli karşılanamaması,

• Yer altı ve yer üstü kaynaklarının daha hızlı tüketilmesidir.

 Bütün bunların sonucunda geçim sıkıntısı artar. Bu da ülke içi veya dışı göçlere neden olur.

 Nüfus artış hızı, ekonomik gelişmeden az olursa ülke için olumludur. Ancak bir ülkenin kaynakları sınırlı, ekonomik gelişmesi yavaş ise, o ülkede hızlı nüfus artışı önemli sorunları da beraberinde getirir. Bunlar;

 Nüfus artış hızının yüksek olması gibi nüfus artış hızının çok düşük olması veya artmaması da beraberinde birtakım sorunlar getirir. Bu durumda çalışan nüfus azalır, yaşlı nüfus artar. Bu da üretimin azalması, tüketimin artması demektir. Üretimin azalması, buna karşılık tüketimin artması, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler.

 Yurdumuzda nüfus artışını dengede tutmak için aile planlaması uygulanmaktadır. Böylece, her ailenin bakabileceği kadar çocuk sahibi olmasına çalışılmaktadır.

 
 
 
 

   Hakkında bilgi,  ile ilgili hakkında konulu konusunda şiirler, şir, en güzel şiirler , kutlamaları, kutlaması, hakkında, ile, ilgili, in, gerekli dökümanlar yazılar, kompozisyon, şiir, resim, foto,haftası, günü,hakkında ile ilgili, açıklama, bilgi pano için, için, şiir, hikaye, kutlama programı, kompozisyon, ödev,konuşma metni