2013- 2014 8.sınıf merkezi 1 dönem Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük merkezi yazılı konu dağılımı, hangi konular çıkacak, hangi konulardan soru çıkacak, çıkcak., detaylı

Konular

 BİR KAHRAMAN DOĞUYOR  (Atatürk ün Hayatı.)

MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

TÜM PLANI BİLGİSAYARINA İNDİR

Detaylıonular Kazanımlar

KAZANIMLAR
1.  Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
2.  Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
3.  Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
4.  Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 
5.  Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
6.  Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri,  üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.
2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER
1.  I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 
2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 
3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 
4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 
5. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.
8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.
6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.
7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.
BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. dönem, birinci, tc, t.c., Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi,  merkezi yazılı, yazılısında, sınavında,  hangi konudan , konulardan , hangi sorular, ne , nasıl sorulacak, çıkacak, sorulacak, çıkcak, konular, kazanımlar,ne, ne zaman nasıl neden, niçin hangisi, hangileri.