6. Sınıf Proje Ödevleri , ödevi, ödev örnekleri, öğrenciye verilecek olan örnek, taslak

6.Sınıf Ortaokul 2 proje ödevi örnekleri
 
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
PROJE ÖDEVİ KONUSU:SİMİT SATIŞLARI/Okul kantinindeki 30 günlük simit satışlarının belirlenip,ileriki satışlar için tahmin yürütme.Simit satış grafiğinin çizilmesi
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                     ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
       1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
      2)Simit satışlarının 30 günlük kaydını tutunuz.
      3)Kantin görevlisi ile diyalog kurup yardım alınız.(çetele tutmasını anlatınız)
      4)Çetele ve simit sayısını belirten tablo yapınız.Günlük simit satışlarını gösteren ayrıntılı grafik çiziniz.30 günlük simit satışlarının aritmetik ortalamasını ve aralığını bulunuz.
      5)Grafik çiziminde milimetrik kağıttan yararlanabilirsin.
      6)İleriki zamanlar için simit satışları tahmininde bulununuz.
      7)Kantindeki simit satışlarının daha sağlıklı olması için neler yapılabilir?araştırınız.
      8)BAŞARILAR DİLİYORUM
 
 
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
PROJE ÖDEVİ KONUSU:SINIF İSTATİSTİKLERİ/Okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seç mek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)Her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.Her sınıftaki öğrencilerin;tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.
  3)Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz. 
  4)6-A dan başlamak üzere her sınıf için;
           -En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği
           -En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği
           -Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.
  5)Elde ettiğiniz bilgilerle sınıfları karşılaştırınız.
  6)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
  7)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
 
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
PROJE ÖDEVİ KONUSU:MARKETLERİ ARAŞTIRALIM/Temel gıda maddelerini(en az 5 tane) dört farklı marketteki fiyatlarının karşılaştırılması.Bunların grafik ile izah edilerek en ucuz marketin tespit edilmesi.
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                           ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)Karşılaştırmak istediğiniz gıdaları belirleyin.Aynı markadan olmasına dikkat edin.
  3)Bu gıdaların her marketteki fiyatlarını belirten tablolar oluşturunuz.
  4)Her gıdanın bu dört marketteki fiyatlarını gösteren ayrıntılı bir grafik çiziniz.
  5)Her gıdanın bu dört marketteki fiyatlarının aritmetik ortalamasını ve fiyat aralığını bulunuz.
  6)En ucuz ve en pahalı marketleri tespit ediniz.Gıda maddelerine göre yorum yapınız.
  7)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
  8)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
PROJE ÖDEVİ KONUSU:İSTATİSTİK/Türkiye süper ligindeki takımların 6 hafta boyunca puan durumlarının tablolarının çizilmesi.Her haftadaki maç sonuçlarının yazılıp haftanın maç başına düşen gol ortalamasının hesaplanması.Her haftanın averaj bakımından en iyi ve en kötü 4er takımın tespit edilmesi.
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                              ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
        1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
       2)Ard arda 6 haftalık puan cetvelini takip ediniz.
       3)Her haftanın tablosunu ve istenen bilgilerini sırasıyla yapınız.
       4)Gazetelerden bulacağınız resimlerle projenizi güzelleştirebilirsiniz.
      5)Averajları belirlerken tam sayılar konusundan faydalanınız.
      6)Bütün bu bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
      7)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
PROJE ÖDEVİ KONUSU: Alan Okulunuza bir voleybol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.
Ne büyüklükte bir alana ihtiyacımız var?
Ne gibi malzemeler almalıyız? (Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)
Malzemeleri en ucuz nereden alabiliriz?
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                              ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
Voleybol sahasının boyutlarını araştırınız.
Voleybol sahasının nereye yapılacağını belirleyiniz.
Neler satın alınması gerektiğini saptayınız.(Boya, fırça, file, yer döşemesi v.b)
Malzemelerin nereden ve kaç Yeni Türk Lirasına alınacağını belirleyiniz.
Maliyeti hesaplayınız.
Elde ettiğiniz bilgileri ve yapılan hesaplamaları raporlaştırınız.
Yaptığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.
 
 
6.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
PROJE ÖDEVİ KONUSU:CEBİR/Bilinmeyenin tarihi
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
    Sevgili öğrenciler bu projede sizden cebirin tarihsel gelişimiyle ilgili bir araştırma yapmanız isteniyor.
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
                1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..
               2)Araştırmanızda sizden şunlar istenmektedir.
                           -Cebire neden ihtiyaç duyulduğu
                           -Cebir isminin nereden geldiği
                           -Cebirin ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı,
                           -Cebir’De bilinmeyene neden x denildiği,
                          -Hangi bilimlerde cebir’in kullanıldığı
                         -Cebirin matematik bilimine sağladığı kolaylıklar.
              3)Araştırmanızı raporlaştırınız.Topladığınız bilgileri hangi kitaplardan ya da kaynaklardan(internet Sitesi…) aldığınızı gösteriniz.
              4)Raporunuzda şekikl ve resimler kullanabilirsiniz
              5)Hazırladığınız raporu sınıfta sunmak için öğretmeninizle görüşünüz.Size ayrılan sürede sunumunuzu bitirmek için prova yapınız.
             6) BAŞARILAR DİLİYORUM.