8. Sınıf Proje Ödevleri , ödevi, ödev örnekleri, öğrenciye verilecek olan örnek, taslak

 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:cisimler/Sizden düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerinin hazırlanması istenmektedir.
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                        ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
   2)Düzgün prizma ve pramitlerin özelliklerini öğreniniz.
   3)Açık ve kapalı şekillerini çizip özelliklerini maddeler halinde yazınız
   4)Alan ve hacimlerinin nasıl bulunacağına dair formülleri yazıp örnekler çözünüz.
   5)Cisimlerin maketlerini aynı tabanlı prizma ve pramitlerin taban uzunlukları aynı olmak koşulu ile kartonla hazırlayınız.
   6)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
   7)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
   8)projenizi zamanında tamamlayınız.
   9)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
  
 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve sistemlerin araştırılması istenmektedir.
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                        ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
            1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
            2)Sayılar bulunmadan önce çoklukların nasıl belirtildiğini araştırınız.
            3)İlk kullanılan sayıyı belirtiniz.  
4)sayıların gelişim basamaklarını yazınız
5)Eskiden kullanılan sayı sistemlerini araştırınız.
6)Şimdiki kullandığımız 10’luk sayı sistemini araştırınız
7)Bunları rapor haline getiriniz.İlginç resimler bulabilirseniz ekleyebilirsiniz.
8)Sınıf ortamında sunum şeklinde çalışmalarınızı anlatınız.
9)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
10)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
            11)projenizi zamanında tamamlayınız.
            12)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Amiral battı/Amiral battı oyununun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                   ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
            1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
            2)Amiral battı oyununu öğreniniz
            3)Büyük bir kartona oyuna uygun çizimleri yapınız.
            4)Oyunun nasıl oynandığını ve bu oyunun koordinat sistemi ile ilişkisini sunum şeklinde anlatınız
            5)projenizi zamanında tamamlayınız.
            6)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması.Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.Trigonometrik oranlar cetvelinden hangi alanlarda yararlanılacağının tespiti
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                          ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
            1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
            2)trigonometrik oranların(sinüs,cosinüs,tanjant,cotanjant) ne zaman bulunduğunu araştırın.
            3)Bu oranların ne manaya geldiğini şekil çizerek gösterin.
            4)Trigonometri cetvelini çizin ve değerlerin artış azalış durumlarını inceleyin.
            5)Trigonometri cetvelinden yararlanarak bir tepenin yerden yüksekliğini,bir direğin yerden yüksekliğini nasıl buluruz.araştırınız
            6)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
            7)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
            8)projenizi zamanında tamamlayınız.
            9)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Matematik ve Eviniz/Evdeki düzgün geometrik eşyaların boyutlarının ve hacimlerinin hesaplanması.Bunların ölçek kullanılarak çizilmesi
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                    ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
            1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
            2)Prizmaların özelliklerini ve hacimlerinin bulunuşunu öğreniniz
            3)Evdeki düzgün geometrik eşyaları ölçek kullanarak çizip hangi cisme benzediklerini belirtiniz.
            4)Bu cisimlerin hacmini bulunuz
            5)Evinizdeki odaların 3 boyutlu şeklini çizip hacimlerini hesaplayınız
            6)Eşyaların hacimlerini eşyanın bulunduğu odanın hacmine oranlayıp odanın tamamı bu eşya ile doldurulmak istenseydi kaç tane eşya gerekirdi.
            7)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
            8)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
            9)projenizi zamanında tamamlayınız.
            10)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:ALAN/Evimize halı fleks döşüyoruz
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
    Sevgili öğrenciler bu projede sizden alan ölçüleriyle ve bunların günlük hayatımızdaki kullanımlarıyla ilgili bir çalışma yapmanız isteniyor.Evimizdeki tüm odaların ve koridorların(banyo.tuvalet hariç) halı fleks ile döşenmesi isteniyor.Acaba bunun için kaç metre kare halıya ihtiyacınız var
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
            1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..
            2)Krokinin ne anlama geldiğini araştırıp daha sonra evinizin krokisini çiziniz.
            3)Kroki üzerinde odaların gerçek uzunluklarını belirtiniz.
            4)Her oda için ayrı ayrı kaç metre kare halı gerektiğini tespit ediniz.
            5)Gerekli olan halı fleks lerin maliyetini çıkarıp bunu 5 taksitle ödeyeceğiniz bir ödeme planı yapınız.
            6)İnce çubuklar,yapıştırıcı ve mukavva karton kullanarak evinizin oturma planının maketini yapınız.Kapı ve odaları farklı renkte çubukla belirtiniz
            7)Odaların içerisini istediğiniz renkte boyayabilirsiniz.
            8)Yaptığınız çalışmayı rapor şeklinde belirtilen sürede öğretmeninize teslim edip,yaptığınız çalışmaları maket eşliğinde arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
            9)Öğretmeninizden kafanıza takılan konularda yardım alabilirsiniz.
            10)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
8.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
SINIFI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:MATEMATİK GAZETESİ
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
  Bu projede sizden istenen matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir.
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
            1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..
            2)Gazete ders defteri ebatındaki açık renkli(beyaz hariç) kartonlara yapıştırılacaktır.Sonra da yan tarafından tutturulacaktır(sprial olabilir).
            3)Gazeteyi oluştururken nasıl bi çalışma sergilediğini sayfa sayfa sunum şeklinde sınıfa anlatacaksın.
            4)BAŞARILAR DİLİYORUM.