7. Sınıf Proje Ödevleri , ödevi, ödev örnekleri, öğrenciye verilecek olan örnek, taslak

7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
 
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Ünlü Türk ve İslam  matematikçileri/Ünlü Türk ve İslam   matematikçilerinin   yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlanması.                    
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
      1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
     2) Ünlü Türk ve İslam  matematikçilerini araştırınız
     3)Yaşamları ile ilgili kısa bilgiler veriniz.İlginç yaşantılarını yazınız.
     4)Resimlerini bulunuz (kütüphaneden fotokopi yoluyla bulabilirsiniz,internetten araştırabilirsiniz)
     5)Matematiğe kazandırdıkları yenilikleri açıklayınız.
     6)Ünlü Türk ve Müslüman matematikçilerin resimlerinin ve matematiğe kazandırdıklarının bulunduğu bir dergi hazırlayınız .
    7)Bu bilgileri sınıf ortamında sunum şeklinde arkadaşlarınızla paylaşınız.
    8)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
    9)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
    10)projenizi zamanında tamamlayınız.
    11)BAŞARILAR DİLİYORUM.
  
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Tarih Şeridi/Matematik tarih şeridinin hazırlanması
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                       ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)Tarihte matematikle ilgili en önemli buluşları araştırınız.
  3)Bütün bu buluşları uygun küçük resimlerle destekleyiniz.
  4) Bütün bu bilgileri kronolojik sıraya göre şerit üzerine yerleştiriniz.
  5)4. ve 5. sınıflarda bulunan tarih şeridinden faydalanabilirsiniz.
  6)Şerit üzerindeki yazının okunaklı ve kalın yazılmasına dikkat ediniz.
  7)Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.
  8)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
   9)projenizi zamanında tamamlayınız.
   10)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Aile Bütçeniz/Ailenizin aylık gelirlerinin ve giderlerinin hesaplanarak,giderlerin toplam giderler içindeki paylarının yüzde olarak hesaplanması.Bunun daire,çizgi ve sütun grafiği şeklinde çizilmesi
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                      ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
  2)Ailenizin ortalama aylık gelir ve giderlerini tespit ediniz.
  3)Giderleri Kira,Yakıt,elektrik,Su,Gıda,Giyecek,Eğitim,Yatırım… şeklinde gruplandırınız.
  4)Bu bilgileri tespit ederken babanızdan annenizden bilgi toplayınız.
  5)Giderlerinizin toplam gider içerisindeki paylarını % şeklinde hesaplayınız.
  6)Giderleri YTL cinsinden daire ve sütun grafiği şeklinde çiziniz.
  7)Bu çizimleri yaparken 6.sınıf ders ve çalışma kitabındaki grafikler konusundan yararlanabilirsin.
  8)Sizce eğitime ayrılan miktar yeterli mi? Giderlerinin ne kadar kısmı sizce eğitime ayrılmalıdır.Aileniz ile görüşerek cevaplandırınız.
  9)Proje konusunun,alınış ve teslim tarihinin,kaynakların,şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
  10)projenizi zamanında tamamlayınız.
  11)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Amiral battı/Amiral battı oyununun koordinat sistemi ile ilişkisinin sınıf içerisinde sunumu
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                  ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
          1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
         2)Amiral battı oyununu öğreniniz
         3)Büyük bir kartona oyuna uygun çizimleri yapınız.
        4)Oyunun nasıl oynandığını ve bu oyunun koordinat sistemi ile ilişkisini sunum şeklinde anlatınız
        5)projenizi zamanında tamamlayınız.
        6)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                          ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
      1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
     2)Üçgen ve dörtgen çeşitlerini araştırıp özelliklerini iyi bir şekilde öğreniniz.
     3)Kalın bir mukavva veya kontu plak temin ediniz.
     4)çubukları mukavva veya kontu plak üzerine üçgen ve dörtgen şekillerini temsil edecek şekilde yapıştırınız
     5)Her şeklin altına özelliklerini alan ve çevresinin bulunuşunu açıklayınız.
     6)Yaptığınız pano üzerinde,bu bilgilerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız
     7)Gerek gördüğünüzde öğretmenlerinizden yardım ve öneri alabilirsiniz.
     8)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması.Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                    ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
       1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
      2)Kısaca arılar ve arı türleri hakkında bilgi edininiz
      3)Bir arı kovanında ne kadar petek olur?Bunlardan ne kadar bal çıkar?
      4)Petekler hangi geometrik şekle benzerler.Bu geometrik şeklin özelliklerini araştırınız.
      5)Geometrik olarak petekler kare şeklinde olsaydı bal miktarındaki değişim ne yönde olurdu?
      6)resimlerle ödevinizi destekleyiniz.
      7)Gerek gördüğünüzde öğretmenlerinizden yardım ve öneri alabilirsiniz.
     8)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:Binalar ve Geometri/Okul maketinin yapılması ve hangi geometrik şekillerin kullanıldığının açıklanması.
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                     ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
      1)Çalışma taslağı oluşturunuz.
     2)Okul maketinin gerçeğe yakın olması için gerçek ölçümlerini yapmalısın
     3)Bu ölçümleri belli bir oranda( 1/100 , 1/150 , 1metre=1cm …) küçültünüz.
     4)Ölçümler konusunda okul hizmetlilerinden ve öğretmenlerden yardım alabilirsiniz.
     5)Kalın makavva karton veya kontu plak kullanabilirsiniz.
     6)Ayrıca maket bıçak,yapıştırıcı,renkli kağıt,boya,makas,… gerekecek.
     7)Bu maketi yaparken hangi geometrik şekilleri kullandığını 1-2 sayfalık rapor halinde yazmalısın.
     8)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:CEBİR/Bilinmeyenin tarihi
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                       ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
       Sevgili öğrenciler bu projede sizden cebirin tarihsel gelişimiyle ilgili bir araştırma yapmanız isteniyor.
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..
  2)Araştırmanızda sizden şunlar istenmektedir.
      -Cebire neden ihtiyaç duyulduğu
      -Cebir isminin nereden geldiği
      -Cebirin ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı,
      -Cebir’De bilinmeyene neden x denildiği,
      -Hangi bilimlerde cebir’in kullanıldığı
      -Cebirin matematik bilimine sağladığı kolaylıklar.
  3)Araştırmanızı raporlaştırınız.Topladığınız bilgileri hangi kitaplardan ya da kaynaklardan(internet Sitesi…) aldığınızı gösteriniz.
  4)Raporunuzda şekikl ve resimler kullanabilirsiniz
  5)Hazırladığınız raporu sınıfta sunmak için öğretmeninizle görüşünüz.Size ayrılan sürede sunumunuzu bitirmek için prova yapınız.
  6) BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:ALAN/Evimize halı fleks döşüyoruz
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
          Sevgili öğrenciler bu projede sizden alan ölçüleriyle ve bunların günlük hayatımızdaki kullanımlarıyla ilgili bir çalışma yapmanız isteniyor.Evimizdeki tüm odaların ve koridorların(banyo.tuvalet hariç) halı fleks ile döşen mesi isteniyor.Acaba bunun için kaç metre kare halıya ihtiyacınız var
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
   1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..
   2)Krokinin ne anlama geldiğini araştırıp daha sonra evinizin krokisini çiziniz.
   3)Kroki üzerinde odaların gerçek uzunluklarını belirtiniz.
   4)Her oda için ayrı ayrı kaç metre kare halı gerektiğini tespit ediniz.
   5)Gerekli olan halı fleks lerin maliyetini çıkarıp bunu 5 taksitle ödeyeceğiniz bir ödeme planı yapınız.
   6)İnce çubuklar,yapıştırıcı ve mukavva karton kullanarak evinizin oturma planının maketini yapınız.Kapı ve odaları farklı renkte çubukla belirtiniz
  7)Odaların içerisini istediğiniz renkte boyayabilirsiniz.
  8)Yaptığınız çalışmayı rapor şeklinde belirtilen sürede öğretmeninize teslim edip,yaptığınız çalışmaları maket eşliğinde arkadaşlarınıza sunum şeklinde anlatınız.
  9)Öğretmeninizden kafanıza takılan konularda yardım alabilirsiniz.
  10)BAŞARILAR DİLİYORUM.
 
 
7.SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVİ
ÖDEV ALAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI-SOYADI:
PROJE ÖDEVİ KONUSU:MATEMATİK GAZETESİ
ÖDEVİN VERİLİŞ TARİHİ:                                                                ÖDEV SÜRESİ:
ÖDEVİN TESLİM TARİHİ:
     Bu projede sizden istenen matematik ile ilgili ilginç soruların,matematik ile ilgili karikatürlerin,matematik bulmacasının,zeka bulmacasının,ünlü bir matematikçinin hayatının,matematik tarihinin … gibi konuların bulunduğu bir gazete tasarlamanız istenmektedir.
YÖNERGE:Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
      1)Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız..
     2)Gazete ders defteri ebatındaki açık renkli(beyaz hariç) kartonlara yapıştırılacaktır.Sonra da yan tarafından tutturulacaktır(sprial olabilir).
     3)Gazeteyi oluştururken nasıl bi çalışma sergilediğini sayfa sayfa sunum şeklinde sınıfa anlatacaksın.
     4)BAŞARILAR DİLİYORUM.