Seçmeli derslere hangi branş öğretmeleri girebilir

Üniversitelerin hangi bölüm mezunlarının öğretmen olabileceği ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersler 07 Eylül 2009 tarih ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu eki çizelge ile belirlenmekteydi. Kurul, söz konusu bu karar eki çizelgede 05 Temmuz 2012 tarih ve 97 sayılı kararı ile 28 derste değişiklik yapmış ve iki yeni ders eklemiştir.

 
Talim ve Terbiye Kurulu, öğretmen atamalarına temel oluşturan ve hangi bölüm mezunlarının öğretmen olarak atanabileceğini ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersleri belirleyen 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgede;
 
Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Fizik, Gıda Teknolojisi, Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/ Resim, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Harita- Tapu- Kadastro,İlköğretim Matematik, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Yapı Dekorasyon , İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği, Kimya/ Kimya Teknolojisi , Matematik, Muhasebe ve Finansman, Müzik, Tıbbi Laboratuvar, Hemşirelik, İç Mekan Dekorasyon, Dekoratif Sanatlar, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı,
 
Öğretmenliklerine kaynak bölümlerinde değişiklik yapılmış, Hayvan Yetiştiriciliği ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri dersleri eklenmiş Fen Bilimlerine Giriş/Fen Bilimleri, Halk Kültürü, Medya Okuryazarlığı, Proje Hazırlama, Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik, Satranç, Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları, Trafik ve İlk Yardım, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimi derslerinin hangi alan öğretmenlerince okutulacağı esasa bağlanmıştır.
 
80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgede yapılan değişikler hakkında hazırladığımız karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.
 
Çizelgede (*) şeklinde yer alan işaret Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanları temsil etmektedir.
 
Ortaokullardaki seçmeli derslere hangi öğretmen  girecek liste halinde.
 
Seçmeli ders adı Okutacak branş öğretmeni
Matematik Matematik
Yabancı dil Yabancı dil
Kuran-ı kerim Din Kül.Ah.Bil
Hz. Muhammedin hayatı Din Kül.Ah.Bil
Temel dini bilimler Din Kül.Ah.Bil
Spor ve fiziki etkinlikler Beden Eğitimi
Okuma becerileri Türkçe
Yazarlık ve yazma becerileri Türkçe
Bilişim teknolojileri ve yazılım Bilişim Teknolojileri
Bilim uygulamaları Fen ve Teknoloji
Zeka oyunları Belli değil
Görsel sanatlar Görsel Sanatlar
Müzik Müzik
Drama Belli değil
Yabancı dil ve lehçeler Belli değil
 
 
Bazı Derslerin Hangi Alan Öğretmenleri Tarafından Okutulacağına İlişkin Açıklamalar
 
 
Fen Bilimlerine Giriş/Fen Bilimleri: Konularına göre Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler olmak üzere Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Medya Okuryazarlığı: Öncelikle üniversitelerin Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olup hâlen Sınıf Öğretmeni olarak görev yapanlar ile Gazetecilik Alanı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı, Radyo-Tele- vizyon Alanı Öğretmenleri olmak üzere Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Proje Hazırlama: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bu derslerin okutulduğu kurumda görev yapan bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Sosyal Bilimlere Giriş/Sosyal Bilimler/Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersi öğret- menleri tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Tanıtım ve Yönlendirme: (Bu ders, 12.07.2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile çizelgeden çıkartılmıştır.)
 
Trafik ve İlk Yardım: Beden Eğitimi, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilgisi ile Sağlık Alanı öğretmenlerince aylık karşılığı okutulur. Tıp fakültesi mezunlarınca ücret karşılığı okutulur.
 
Ekonomi: Ekonomi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. (Bu ders, 12.07.2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.)
 
İşletme: İşletme bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.
 
Muhasebe ve Finansman alanı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı ile Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur. (Bu ders, 12.07.2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.)
 
Yönetim Bilimi: Kamu yönetimi bölümü mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması mezunu olup farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur. (Bu ders, 12.07.2010 tarihli ve 74 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile açıklamalar kısmına eklenmiştir.)