Hammurabi Kanunlar覺 maddeleri nedir nelerdir

Eer bir adam, bir adam覺 su癟lay覺p ona cinayet su癟u atar (onu cinayetle su癟lar) ve bunu ispat edemezse, su癟layan kimse 繹ld羹r羹lecektir.

Eer bir adam, bir adam hakk覺nda (onun) b羹y羹 (yapt覺覺n覺) iddia ederse ve onu ispat etmezse (edemezse); 羹zerine b羹y羹c羹l羹k iftiras覺 at覺lan adam, nehre gidecek (nehre at覺lacakt覺r). Eer nehir onu 癟ekerse (zaptederse) iftira eden onun evini (m羹lk羹n羹) alacak (sahiplenecektir). Eer o adam覺 nehir temize 癟覺kar覺rsa ve selamete 癟覺karsa ona iftira eden adam 繹ld羹r羹lecektir. Nehrin selamete 癟覺kartt覺覺 (adam) iftirac覺n覺n mal覺na m羹lk羹ne sahip olacakt覺r.

Eer bir adam, bir davada yalanc覺 ahitlie (yalanc覺 ahid olarak) 癟覺k覺p s繹yledii s繹zleri ispat edemezse ve eer bu dava can davas覺 ise (canla ilgili dava ise), o adam 繹ld羹r羹lecektir.

Arpa veya g羹m羹羹n (paran覺n) konu olduu bir ahitlie 癟覺karsa, o davan覺n cezas覺n覺 癟ekecektir.

Eer bir yarg覺癟, bir dava h羹kmetmi, karar kesip bir belge d羹zenlemise ve sonra karar覺n覺 deitirirse, o yarg覺c覺n verdii kararda deiiklik yapt覺覺n覺 tespit ederlerse ve bu davada ikayet varsa ( verilen h羹km羹n) 12 kat覺n覺 verecektir (繹deyecektir). Meclisteki yarg覺癟l覺k k羹rs羹s羹nden kald覺rt覺lacak ( at覺lacak, oraya) d繹nmeyecek ve mahkemede yarg覺癟lar覺n aras覺na oturtulmayacakt覺r.

Eer bir adam ister g羹m羹, ister alt覺n, ister erkek, ister kad覺n k繹le, ister 繹k羹z, ister koyun, ister eek veya herhangi bir eyi bir (h羹r) adam覺n olunun veya k繹lesinin elinden, ahitsiz veya senetsiz sat覺n al覺r veya onu saklamak i癟in al覺rsa, o adam h覺rs覺zd覺r, 繹ld羹r羹lecektir.

Eer bir adam, s覺覺r, koyun, eek, domuz veya bir gemi 癟alarsa ve bunlar tanr覺ya veya saraya aitseler (癟ald覺覺n覺n) 30 kat覺n覺 verecektir; mukenuma aitse 10 kat覺n覺 繹deyecektir. Eer 癟alan覺n verecek hi癟bir eyi yoksa 繹ld羹r羹lecektir.

Eer, eyas覺 kaybolan bir adam, kaybolan eyas覺n覺 bir adam覺n elinde yakalarsa, kaybolan eya elinde yakalanan kimse bana bunu bir sat覺c覺 verdi, ahidler 繹n羹nde sa覺n ald覺m derse, eyas覺 癟al覺nan adam (da) kaybolduunu bilen ahit getireyim derse, sat覺n alan ona satan覺 ve 繹nlerinde sat覺n ald覺覺 ahitleri getirirse, yarg覺癟lar s繹zlerini inceler; 繹nlerinde sat覺 olan ahidler ile 癟al覺nd覺覺n覺 bilen ahidler, bildiklerini tanr覺 繹n羹nde s繹yleyeceklerdir. Satan h覺rs覺zd覺r, 繹ld羹r羹lecektir. al覺nm覺 eyan覺n sahibi ise, 癟al覺nm覺 mal覺n覺 alacakt覺r. Sat覺n alan, satan覺n mal ve m羹lk羹nden verdii g羹m羹羹 alacakt覺r.

Eer sat覺n alan kimse, ona vereni ve 繹n羹nde sat覺 yapt覺覺 ahitleri getiremezse, 癟al覺nm覺 eyan覺n sahibi ise kaybolduunu bilen ahitler getirirse sat覺n alan h覺rs覺zd覺r, 繹ld羹r羹lecektir. Kaybolmu eyan覺n sahibi, kaybolmu eyas覺n覺 alacakt覺r.

Eer, kaybolmu eyan覺n eyan覺n sahibi, kaybolan (eyay覺) bilen ahitler getirmezse, o bir yalanc覺d覺r, iftira etmitir, 繹ld羹r羹lecektir.

Eer, satan kimse kaderine gittiyse (繹ld羹yse) sat覺n alan, satan覺n mal ve m羹lk羹nden, o davan覺n kestii h羹km羹n 5 kat覺n覺 iddia edip alacakt覺r.

Eer o adam覺n ahidleri yan覺nda deillerse, yarg覺癟lar ona 6 ay kadar bir s羹re tan覺yacaklard覺r. Eer 6 ay i癟inde ahitleri 癟覺karamazsa o adam yalanc覺d覺r. O davan覺n cezas覺n覺 y羹klenecektir.

Eer bir adam, bir baka adam覺n k羹癟羹k olunu 癟alarsa 繹ld羹r羹lecektir.

Eer bir adam, saraya veya mukenuma ait kaybolmu bir erkek veya kad覺n k繹leyi evinde saklarsa ve tellal覺n 癟ar覺s覺 羹zerine onu (ortaya) 癟覺kartmazsa o evin sahibi 繹ld羹r羹lecektir.

Eer bir adam, kay覺p bir erkek veya kad覺n k繹leyi k覺rda (a癟覺kta) yakalay覺p sahibine getirirse, k繹lenin sahibi ona 2 ekel g羹m羹 verecektir.

Eer o k繹le sahibini s繹ylemezse, onu (yakalayan) saraya g繹t羹r羹lecektir. Durumu arat覺r覺lacak ve sahibine onu geri verecektir.

Eer, o k繹leyi evinde alakorsa, sonra k繹le elinde yakalan覺rsa, o adam 繹ld羹r羹lecektir.

Eer k繹le, onu yakalayan覺n elinden ka癟arsa, o adam k繹le sahibine tanr覺 yemini edecek ve serbest kalacakt覺r.

Eer bir adam bir ev delerse, deliin 繹n羹nde onu 繹ld羹r羹lecekler ve onu asacaklard覺r.

Eer bir adam h覺rs覺zl覺k yapar ve yakalan覺rsa o adam 繹ld羹r羹lecektir.

Eer h覺rs覺z yakalanmazsa mal覺 癟al覺nan adam, nesi 癟al覺nd覺ysa tanr覺 繹n羹nde a癟覺klayacak, topraklar覺nda ve b繹lgelerinde h覺rs覺zl覺k olan ehir ve onun ileri gelenlerine 癟al覺nd覺ysa kendisine 繹deyeceklerdir.

Eer bir can (konu) ise, ehir ve ileri gelenleri onun (yak覺nlar覺na) bir MANA ( yakla覺k yar覺m kiloluk a覺rl覺k birimi) g羹m羹 tartacaklard覺r.

Eer bir adam覺n evinde ate (yang覺n) 羹flenirse (癟覺karsa), atei s繹nd羹rmeye gelen adam ev sahibinin eyas覺na g繹z kald覺r覺rsa ( g繹z korsa) ve ev sahibinin mal覺n覺 al覺rsa, o adam o atee at覺lacakt覺r.

Eer kral覺n seferine gitmesi emredilen bir asker, veya bir bal覺k癟覺 (emredilen sefere) gitmezse ve bir bedel kiralay覺p yerine yollarsa o asker veya o bal覺k癟覺 繹ld羹r羹lecektir. Onun yerine kiralanan ( bedel) onun mal覺n覺 m羹lk羹n羹 y羹klenecektir ( alacakt覺r).

Eer, timar hizmetinde iken ka癟覺r覺lan bir asker veya bal覺k癟覺n覺n olu timar覺 y羹r羹tebilecek kudrette ise tarla ve bah癟e kendisine verilip, babas覺n覺n t覺mar覺n覺n sorumluluklar覺n覺 yerine getirecektir.

Eer olu k羹癟羹kse ve babas覺n覺n timar覺n sorumluluunu y羹klenecek kudrette deilse, bah癟enin ve tarlan覺n 1/3 羹 annesine verilecek, annesi onu b羹y羹tecektir.

Eer bir asker veya bir bal覺k癟覺, tarlas覺n覺 ve bah癟esini ve evini timar y羹z羹nden terk edip uzakla覺rsa, ondan sonra bir bakas覺 tarlas覺na, bah癟esine ve evine el koyarsa (ve) 3 y覺l timar sorumluluunu yerine getirirse, kendisi (asker veya bal覺k癟覺) d繹ner, tarlas覺n覺, bah癟esini ve evini (geri) isterse, ona verilmeyecektir. El koyan ve t覺mar覺 y羹r羹ten kimse, sorumluluunu yerine getirecektir.

Eer bir y覺l uzakla覺p d繹nerse tarlas覺, bah癟esi ve evi ona verilecektir. Kendisi timar覺n覺n sorumluluklar覺n覺 yerine gerirecektir.

Eer, ister bir asker, ister bir bal覺k癟覺 olsun, kral seferinde , (iken) esir edilmise ve bir t羹ccar onu 癟繹zerse (kefaretini 繹derse) ve ehrine kavuturursa, evinde 癟繹zme paras覺 (fidye) varsa, kendisini bizzat 癟繹zer (t羹ccara olan borcunu verir). ayet evinde 癟繹zecek (bir kar覺l覺覺) yoksa ehrinin tap覺na覺 (taraf覺ndan) 癟繹z羹l羹r. Eer ehrinin tap覺na覺n覺n 癟繹z羹m kar覺l覺覺 yoksa, onu saray 癟繹zecektir. Tarlas覺, bah癟esi ve evi 癟繹z羹m kar覺l覺覺 olarak, verilmeyecektir.

Eer bir hattatum ve laputtum, 癟羹r羹e 癟覺kar覺lm覺 bir askeri (askere) al覺r veya kral seferine kiral覺k bir bedeli kabul edip (onu) sevkederse, o hattatum veya laputtum 繹ld羹r羹lecektir.

Eer bir hattatum veya bir laputtum, bir askerin eyas覺n覺 al覺rsa, askere haks覺zl覺k ederse, askeri kira ile bakas覺na verirse, askeri (bir) davada kuvvetliyse (b羹y羹k bir kimseye) b覺rak覺rsa, kral覺n ona hediyelerini (verdiklerini) ondan al覺rsa, o hattatum veya laputtum 繹ld羹r羹lecektir.

Eer bir adam, bir askerin elinden, kral覺n ona verdii s覺覺rlar覺 ve koyunlar覺 sat覺n al覺rsa, g羹m羹ten (eli) kalkar (paras覺n覺 kaybeder).

Bir asker, bir bal覺k癟覺 ve bir vergi y羹k羹ml羹s羹n羹n tarlas覺, bah癟esi veya evi g羹m羹e (para kar覺l覺覺) verilmeyecektir (sat覺lmayacakt覺r).

Eer bir adam, bir askerin, bir bal覺k癟覺n覺n veya bir vergi m羹kellefinin tarlas覺n覺, bah癟esini veya evini sat覺n al覺rsa, tableti (s繹zlemesi) k覺r覺lacakt覺r. G羹m羹ten (繹dedii paray覺) kaybedecektir. Tarla, bah癟e ve ev sahibine d繹necektir.

Bir asker, bir bal覺k癟覺 veya bir vergi m羹kellefi, timar覺n覺n (unsurlar覺n覺 tekil eden) tarla, bah癟e ve evinden (bir k覺sm覺n覺) kar覺s覺n覺n veya k覺z覺n覺n 羹zerine yazamaz veya borcu i癟in veremez.

Sat覺n alma yoluyla sahip olduu tarlas覺ndan, bah癟esinden ve evinden kar覺s覺na ve k覺z覺na yazacakt覺r (verebilecektir) ve borcuna (kar覺l覺k) verecektir (verebilecektir).

Bir naditum, bir t羹ccar veya yabanc覺 bir t覺mar sahibi, tarlas覺n覺, bah癟esini ve evini g羹m羹e (para kar覺l覺覺) verecektir (verebilecektir). Sat覺n alan, sat覺n ald覺覺 tarlan覺n, bah癟enin veya evin t覺mar sorumluluunu yerine getirecektir.

Eer bir adam, bir askerin, bir bal覺k癟覺n覺n veya bir k羹癟羹k t覺mar sahibinin tarlas覺n覺, bah癟esini veya evini deilme suretiyle al覺r ve 羹ste bir k覺ymet verirse (繹derse) asker, bal覺k癟覺 veya k羹癟羹k t覺mar sahibi tarlas覺na, bah癟esine veya evine d繹ner ve ona verilen ilave k覺ymeti ta覺r ( muhafaza eder, geri vermez).

Eer bir adam, bir tarlay覺 ilemek 羹zere kiralarsa (fakat) tarlada arpa yetitirmezse ve tarlada i yapmazsa bu ispat edilecek ve (bitiik) komunun (羹r羹n羹) oran覺nda arpay覺 tarla sahibine verecektir.

Eer tarlay覺 ilemeyip gen b覺rakt覺ysa tarla sahibine, (bitiik) komusununki gibi arpa verecektir. Gen b覺rakt覺覺 tarlada gen bozulacak, diziye (arka) ekim yapacak, tarla sahibine iade edecektir.

Eer bir adam, gen bir tarlay覺 3 y覺l i癟inde a癟mak 羹zere kiralad覺ysa, (fakat) kol at覺p (tembelleip) tarlay覺 a癟mazsa, 4.y覺l tarlada gen bozacak, kesek k覺racak ve arka ekim yapacak, tarla sahibine iade edecektir. Her 18 襤KU ( 2600 metrekare) i癟in10 GUR arpa (200 litre) sayacakt覺r (繹l癟ecektir).

Eer bir adam, tarlas覺n覺 羹r羹n almak 羹zere kirac覺ya verirse, tarlas覺n覺n 羹r羹n羹n羹 al覺r (fakat) sonra tarlay覺 su basarsa veya sel g繹t羹r羹rse, zarar (tarlay覺) ileyenindir.

Eer tarlas覺n覺n kira kar覺l覺覺 olan gelirini almad覺ysa (fakat) yar覺ya, yahut 1/3 hisseye tarlas覺n覺 verdiyse, tarlada yetien arpay覺, tarlay覺 ileyen ile tarla sahibi (belli) bir orant覺 i癟inde b繹l羹eceklerdir.

Eer tarlay覺 ileyen adam, daha 繹nceki y覺l覺n emeini almad覺覺 i癟in, tarlay覺 (tekrar) ileyeceini s繹ylerse, tarla sahibi reddetmeyecektir. Tarlay覺 ileyen, tarlas覺n覺 s羹recek, hasat zaman覺nda anlamas覺nda olduu gibi arpay覺 alacakt覺r.

Eer bir adam覺n borcu varsa (fakat) tarlas覺n覺 f覺rt覺na tanr覺s覺 su alt覺nda b覺rak覺rsa, veya sel g繹t羹r羹rse yahut susuzluktan tarlada arpa yetimezse, o y覺l arpay覺 alacakl覺a 繹demeyecektir. Tableti ( vesikas覺) 覺slat覺lacak ( silinecek) ve o y覺l i癟in faiz vermeyecektir.

Eer bir adam, bir t羹ccardan g羹m羹 al覺rsa, susam veya arpa i癟in haz覺rlanm覺 olan tarlay覺 t羹ccara (kar覺l覺k olarak) verirse, tarlay覺 ile, yetiecek olan arpay覺 veya susam覺 topla , al derse (ve) eer (tarlay覺) ileyen (kimse) tarlada arpa veya susam yetitirdiyse hasat zaman覺nda, arpay覺 veya susam覺 alacak olan tarla sahibidir. T羹ccardan ald覺覺 paraya kar覺l覺k (olarak) faizi ile birlikte t羹ccara arpa verecek, (ayr覺ca) emeini de 繹deceyecektir.

Eer tarlay覺 ileyen adam, arpa ekilmi tarlay覺 veya susam ekilmi tarlay覺 verirse, tarlada olan (yetien) arpa veya susam覺 tarla sahibi alacak, g羹m羹 ve faizini t羹ccara iade edecektir.

Eer geri 繹deyecek g羹m羹 yoksa, t羹ccardan ald覺覺 g羹m羹羹n ve faizin kar覺l覺覺 kadar susam veya arpa, kral覺n emrine uygun olarak t羹ccara 繹deyecektir.

Eer, (tarlay覺) ileyen tarlada arpa veya susam yetitirmediyse (mahsul almad覺ysa) s繹zlemesi deimeyecektir.

Eer bir adam, tarlas覺n覺n kenar (su) bendinin kuvvetlendirilmesinde ihmal g繹sterip, bendi salamlat覺rmazsa ve bendde delik a癟覺l覺rsa ve (ekim yap覺lacak) tarlay覺 su g繹t羹r羹rse, bendinde delik a癟覺lan adam, zarar g繹ren arpay覺 繹deyecektir.

Eer, arpay覺 繹deme kudreti yoksa, kendisini ve mal覺n覺 para kar覺l覺覺 verecekler (satacaklar), arpas覺n覺 su g繹t羹rm羹 olan g繹llenmi tarlan覺n adamlar覺 (elde edilen g羹m羹羹) b繹l羹eceklerdir.

Eer bir adam, sulamak i癟in bir kanal a癟arsa (ve onun bak覺m覺nda) tembellik ederse (bu y羹zden) yan覺ndaki tarlay覺 su basarsa ona (komusunun yetitirdii kadar) arpay覺 繹deyecektir.

Eer bir adam, suyu a癟覺p, yan覺naki tarlan覺n ilerini su alt覺nda b覺rak覺rsa, her ( 18 襤KUdur) BUR i癟in 10 GUR arpa 繹deyecektir.

Eer bir 癟oban, k羹癟羹k ba hayvanlar覺n覺 otlatmak i癟in tarla sahibi ile uyumaz ve tarla sahibi olmadan (izinsiz olarak) hayvanlar覺na tarlay覺 otlatt覺r覺rlarsa, tarla sahibi tarlas覺n覺 hasad ettiinde tarla sahibinin izni olmadan tarlada hayvanlar覺 otlatan 癟oban, (hasad覺n) 羹st羹ne (fazla olarak) her BUR i癟in 20 GUR arpa tarla sahibine verecektir.

Eer hayvanlar 癟ay覺rdan 癟覺kt覺ktan sonra, b羹t羹n s羹r羹 ehir kap覺s覺ndan (gizlice) s羹z羹l羹rse (yeniden 癟覺karsa) ve 癟oban hayvanlar覺 bir tarlaya salarsa, o tarlay覺 hayvanlara yedirirse, tarlay覺 yediren 癟oban, tarlay覺 (sonradan) koruyacakt覺r (bek癟iliini yapacakt覺r). Hasat zaman覺 her BUR i癟in 60 GUR arpa tarla sahinine 繹deyecektir.

Eer bir adam bah癟e sahibi olmaks覺z覺n (izinsiz olarak) adam覺n bah癟esinden aa癟 keserse 翻 MANA g羹m羹 tartacakt覺r.

Eer bir adam, bir tarlay覺 aa癟 dikmek 羹zere, bah癟覺vana verirse, bah癟覺van bah癟eye (aa癟) dikerse 4 y覺l bah癟eyi yetitirecek, 5.y覺l bah癟e sahibi ile bah癟覺van bunu eit olarak b繹l羹ecekler, bah癟e sahibi hissesini se癟ip alacakt覺r.

Eer bah癟覺van, tarlan覺n aa癟lanmas覺n覺 tamamlamad覺ysa, gen b覺rakt覺ysa, gen b覺rak覺lan yeri onun hissesi olarak ona verecektir.

Eer, ona bah癟e yapmak 羹zere verilen tarlay覺 dikmediyse (o tarla) ekili bir tarla ise, bak覺lmad覺覺 , y覺llar覺n tarla 羹r羹n羹n羹 bah癟覺van, tarla sahibine bitiik tarla 羹r羹n羹 gibi (kadar) sayacakt覺r. Tarlan覺n ilemesini yap覺p, tarla sahibine geri verecektir.

Eer gen bir tarla ise, tarlan覺n ilerini yapacak, tarlay覺 tarla sahibine geri verecek (ve ayr覺ca) bir BUR i癟in 10 GUR arpa, her y覺l i癟in sayacakt覺r.

Eer bir adam, bah癟esini tohumlamak i癟in bah癟覺vana verirse, bah癟覺van bah癟eyi (elde) tuttuu s羹rece (kira olarak) 羹r羹n羹n 2/3 羹n羹 bah癟e sahibine verecek, 1/3 羹n羹 kendisi alacakt覺r.

Eer bah癟覺van, bah癟eyi tohumlamad覺ysa ve (bu y羹zden) 羹r羹n azald覺ysa bah癟覺van, bah癟e 羹r羹n羹n羹, bitiik bah癟eye g繹re sayacakt覺r (繹deyecektir).

Eer bir adam, bir t羹ccardan g羹m羹 (para) al覺rsa, t羹ccar覺 (paray覺) geri isterse ve verecek hi癟bir eyi yoksa, tohumlamadan sonra bah癟esini t羹ccara verip, ona bah癟ede g羹m羹羹n羹n (paran) kar覺l覺覺 ne kadar hurma varsa g繹t羹r derse (ve) o t羹ccar raz覺 olmazsa bah癟ede ne kadar hurma varsa, bah癟e sahibi onu alacakt覺r, G羹m羹 ve faizi tabletine g繹re t羹ccara 繹deyecek, tarlada yetimi olan fazla hurmay覺 da bah癟e sahibi alacakt覺r.

Yorumlar   

 
dilkomadin
#2 dilkomadin 17-12-2013 16:14
g羹zel ve detayl覺
Al覺nt覺
 
 
dilkomadin
#1 dilkomadin 17-12-2013 16:13
g羹zel ve det ayl覺
Al覺nt覺
 

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile