İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları

ANADOLU UGARLIKLARI

HİTİTLER


Başkentleri Hattuşaş


Devlet işlerinde kraldan sonra en yetkili kişi kraliçedir.Kraliçelere Tavanana denir.Hititlerin soylulardan oluşan Pankuş adı verilen meclisleri vardır.Pankuş meclisi kralı ve kraliçeyi yargılama hakkında sahiptir.


Mısırlılarla savaşmışlar bu savaş sonunda tarihteki ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır.


Din konusunda hoşgörülü olan Hititler zamanında Anadolu’ya Bin Tanrı İli denilmiştir.


Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

FRİGLER


Başkentleri Gordion


Başlıca geçim kaynakları hayvancılık


Tapates adı verilen halı ve kilimleri vardır.


Tarımı korumak için kanunlar vardır.


En önemli tanrıçaları Kibele


En ünlü ve en geniş yetkileri olan kralları Midas’tır.İYONLAR


Şehir devletleri kurdular


İyon şehirleri şunlardır:Efes,Milet,İzmir,Foça,Bodrum,Didim


Bilim, sanat ve edebiyata önem vermişler ve gelişmişlerdir.

LİDYALILAR


Başkentleri Sard


Kral yolu2nu yapmışlardır.Kral Yolu sayesinde Ticarette gelişmişlerdir.


Ordusularını paralı askerlerden oluşturan Lidyalılar bu yüzden devletleri uzun sürmemiştir.

URARTULAR


Başkentleri Tuşpa


Vana su götürmek için Şamran kanalı’nı yapmışlardır.


Urartular insanlar öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inandıkları için ölen insanların mezarlarını ev ve oda şeklinde yapmıştır.


Urartular madencilik ve mimaride oldukca gelişmişlerdir.