Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükseliş Dönemleri ile ilgili hakkında konulu tekrar sınav çalışma soruları ve cevapları Soru-Cevap şeklinde

 

Osmanlı’nın Kuruluş ve Yükseliş Dönemleri

Soru ve Cevapları

1) Osmanlı beyliğinin büyüme nedenleri nelerdir?

* Anadolu’nun durumu: Siyasi birlik yoktu. Beylikler vardı.

* Bizans’ın Durumu: Zayıf bir devletti. Merkezi dinlenmeyen “Tekfur”lar vardır.

* Coğrafi Durumu: Bizans’a komşu olduğu için “gaza” yapabilirdi.

* Diğer beylikler Osmanlıyı rahatsız etmiyordu.(Anlaşmışlardır).

* Balkanlarda birlik olmayışı.

* Doğudan gelen Türkmen göçleri ile beslenmesi.

* Merkezi yönetimin güçlü olması.

* Fethedilen yerler, işgal amaçlı değil yurt olarak görülmüş ve mükemmel iskan politikası ile buralar vatan yapılmıştır.

* Yüzyıl savaşları ile (1337-1431) uğraşan Avrupa Osmanlı ilerleyişi ile ilgilenememiştir. (İngiltere- Fransa) 

 

2) Osmanlıya karşı oluşturulan ilk haçlı ittifakı  hangisidir?

* Sırp sındığı Savaşı: 1364

3) Yıldırım Bayezid’in Anadolu Türk birliği için yaptığı çalışmalar?

* Saruhan, Aydın, Menteşe, Germiyan beyliklerini itaat altına aldı.

* 1392’de Hamitoğulları beyliği itaat altına alındı.

* Candaroğullarından, Kastamonu’yu aldı.(1392)

4) Ankara Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

* Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.

* Bizans’ın ömrü uzadı.

* Anadolu’nun siyasi birliği bozuldu.

* Kara koyun ve Ak koyun güçlendi ve Osmanlıya rakip oldu.

* Fetret devri başladı.(1402-1413)

* Osmanlı dağılma tehlikesi geçirdi.

* Balkan uluslarından ayrılan olmadı.

5) Kanuni S. Süleyman Dönemi iç isyanları yaz.

* Can berdi gazali isyanı: Şam – Siyasi (1521)

* Ahmet Paşa isyanı: Mısır – Şahsi (1524)

* Baba zümnun isyanı: Yozgat – ekonomik (1526)

* Kalenderoğlu isyanı: Karaman – dini (1527)

 

 

6) Fatih Sultan Mehmet devri Anadolu fetihlerini yaz.

* Amasra’nın fethi(1459): Cenevizlilerden alındı.

* Sinop’un fethi (1460) Candaroğullarından alındı.

* Trabzon’un fethi (1461) T.Rum imparatorluğu sona erdi.

7) Mısır seferinin sonuçları nelerdir?

* Suriye, Filistin ve Mısır ele geçirildi.

* Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.

* Ganimetler sayesinde Osmanlı zenginleşti.

* Venedik, Kıbrıs’ın vergisini Memluk yerine Osmanlıya verdi.

* Memluk devleti yıkıldı.

* Cezayir beyi Barbaros Hayrettin, Osmanlı egemenliğini kabul etti.

8) Sokullu (II.Selim) devrindeki Kıbrıs’ın fethinin sonuçları?

* D. Akdeniz Osmanlı egemenliği altına girdi.

* Mısır yolu güvenlik altına alındı.

* Akdeniz de Osmanlı egemenliği pekişti.

 * İnebahtı deniz savaşına zemin hazırladı. 

 9) II. Kosova  Savaşı’nın Sebepleri ve Sonuçları nelerdir?

         Sebepleri;

* Bizans ve Papa’nın kışkırtması.

* Türkleri  Balkanlardan atma düşüncesi.

* Varna savaşının intikamını almak istemeleri.

         Sonuçları:

* Osmanlı büyük bir galibiyet elde etti.

 * Haçlıların son taarruzu, Osmanlının son savunması.

 * Bizans’ın yardım alma ümidi sona erdi.

* Türklerin balkanlardan atılamayacağı anlaşıldı.

10) Otlukbeli savaşının nedenleri nelerdir?

* Osmanlı- Ak koyunlu  (Fatih S. Mehmet)

         Sebepleri:

* Fatih’in Trabzon’u ele geçirmesi.

* Karamanoğlu beylerinin Uzun Hasan’a sığınması.

* Uzun Hasan’ın kendisini Timur gibi görmesi.

* İki hükümdarında Anadolu’ya hakim olmak istemeleri.

* İki hükümdarın cihan hakimiyeti düşüncesi olması.

* Ak koyunluların Tokat’ı yağmalamaları.

* Osmanlı galip geldi, Ak koyunlu yıkılma sürecine girdi.

11) Fatih dönemindeki Denizcilik faaliyetleri nelerdir?

 Ege adalarının  fethi: Limni, Eğriboz, Taşoz, Semadirek, İmroz, Midilli.

Yunan adalarının fethi: Kefalonya, Ayamavra, Zenta

 Kırım’ın  fethi: Karadeniz Türk gölü haline geldi.(1475)

* Rodos’un kuşatılması: Alınamadı.(1480)

* Otranto’nun fethi: İtalya’nın otranto kalesi alındı (1480). Fatih’in ölümü ile tekrar elden çıktı.

12) Cem sultan olayını açıkla. Sonuçlarını yaz.

* Memlüklerinde  kışkırtması ile II. Bayezid’e karşı  taht mücadelesine girmiştir. Rodos’a sığındı ve Papa’ya  götürüldü. ( Böylece uluslar arası bir olay oldu.)

         Sonuçları:

* Batıdaki seferler durakladı.        

 * Endülüs Emevilerine gerekli yardım yapılamadı.

* Safevi tehlikesi önlenemedi.

* II. Bayezid döneminin sönük geçmesine sebep oldu.

* Papa ve Avrupa tarafından baskı unsuru oldu.

13) İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları nelerdir?

* Boğazlar Osmanlı’nın egemenliğine girdi.

* Anadolu ve Rumeli toprakları birleşti.

* Osmanlı, merkeziyetçi mutlak imparatorluk haline geldi.

*  İstanbul, Osmanlı’nın yıkılışına kadar başkent oldu.

* Doğu ticareti yoları Osmanlı kontrolüne geçti.

* Osmanlı kuruluş devri sona erdi, yükselme devri başladı.

14) XIV. YY. başlarında Anadolu’daki siyasi durum (devletler) hakkında bilgi ver.

* Siyasi birlik yoktur. 1243 Kösedağ savaşı ile And. Selçuklu yıkılma sürecine girdi.

* And. Selçuklu

* İlhanlı Devleti

* Bizans İmparatorluğu

* Trabzon Rum İmparatorluğu    

15) Osmanlı Devleti hangi olay ile imparatorluk haline geldi?

* İstanbul’un fethi ile.

16) Anadolu ve Rumeli hisarlarını kimler yaptırdı? Ne amaçla yapılmışlardır?

* Anadolu Hisarı – Yıldırım Bayezid

* Rumeli Hisarı – II. Mehmet (Fatih)

* İstanbul’un Kuşatması sırasında, Bizans’a Karadeniz’den gelebilecek yardımları önlemek amacıyla yapılmışlardır.

17) Osmanlı’nın Balkanlardaki İskan (Yerleştirme) politikasının sebepleri nedir?

* O bölgeleri, Türk ve Müslüman nüfus yerleştirerek Türkleştirmek,

* Bayındır hale getirmek (Cami, hastane, köprü vs),

* Tarımsal faaliyetleri geliştirmek ve göçebe Türkmenleri yerleşik tarım üreticisi yapmak.

18) Osmanlı – Memluk ilişkilerinin bozulma sebepleri nelerdir?

* Hicaz su yolları meselesi,

* Memlukların, Dulkadir ve Ramazanoğulları’nı Osmanlıya karşı kışkırtması.

19) Fatih Sultan Mehmet’in veraset sisteminde yapmış olduğu yenilik nedir?

* Kardeş katlini getirmiştir (Fatih Kanunnamesi).

20) Sahn-ı Seman Medresesi kimin döneminde açılmıştır?

* Fatih Sultan Mehmet döneminde (İstanbul’da).

21) II. Bayezid dönemindeki Cem Sultan olayı, hangi olay ile bir iç sorun olmaktan çıkıp, bir dış sorun olmuştur?

* Cem Sultan’ın taht mücadelesinde yenilmesi sonucu Memluklar aracılığı ile Rodos ve İtalya’ya kaçması ile.

22) Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya kapitülasyon vermesinin sebepleri nelerdir?

* Fransa’yı, Avrupa haçlı birliğinden ayırarak, bu birliği dağıtmak,

* Doğu Akdeniz ticaretini canlandırmaya çalışmak,     

* Osmanlı mallarına Pazar bulmak ve Osmanlı’ya dışarıdan mal gelmesini sağlamak.