Bir Garip MatematikCİ

Rönesans nedir nedenleri sebebleri sebepleri gelişimi sonuçları nedir nelerdir

RÖNESANS Rönesans nedir nedenleri sebebleri sebepleri gelişimi sonuçları nedir nelerdir.

 

    Kelime anlamı “yeniden doğuş”tur. 15. ve 16. yy’da Sanat, edebiyat ve bilim alanlarındaki gelişmelere verilen addır.

Nedenleri:

- Coğrafi Keşiflerle birlikte ekonomik refaha ka­vuşan halkın bilim ve sanata önem vermeye başlaması.

- Eski Helen ve Roma dönemine ait eserlerin incelenmesi.

- Kağıt ve Matbaanın öğrenilmesiyle birlikte okuma-yazma oranının artması, düşüncelerin geniş alanlara yayılması.

- İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya kaçan bilginlerin orada yapmış oldukları çalışmalar.

- Avrupa’nın İslami bilimsel eserleri kendi dil­lerine çevirmeleri.

- Bilim adamlarını destekleyen “mesen” sınıfı­nın varlığı.

UYARI: Rönesans’ın İtalya’da başlama nedeni, coğrafi konumu, ekonomik refahı ve eski Ro­ma antik eserlerinin burada bulunmasıdır.

Gelişimi

İtalya’da başlayan Rönesans hareketleri, bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Rönesans hare­ketleri Fransa ve Polonya’da bilim, Hollanda’da resim, İngiltere’de edebiyat alanında gelişme sağlanmasında etkili olmuştur. Bu dönemde; Giovanni Boccaccio, Nikola Makyevel, Francesko Petiark, Ciyovanni Bellini, Albert Dürer, Francis Bacon, Misel Monteyn, Leonardo Da Vinci, VVilliam Shakespeare gibi bilim adamları yetişmiştir.

Sonuçları:

*Orta Çağ’ın skolastik kilise düşüncesi yıkılırken yerine serbest ve bilimsel düşünce doğdu.

*Hristiyanlığın sanat ve düşünce üzerindeki baskısı sona erdi.

*Bilim sanat ve edebiyatta pek çok yeni eserler verildi.

*Reform hareketine zemin hazırlandı.

*Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önü açıldı.