5. sınıf matematik sayı örüntüleri-1

 

 

5.Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri-1
1. Aşağıdaki sayı örüntüsünü tamamladığımızda ? yerine hangi sayı gelmelidir? 1-2-6-15-31-?
4
39
28
56

2. 5 15 25 ... Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 
45
35
55
65

3. 5-10-8-16-14 Yukarıda verilen sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
2-4-2-4-2
3-6-4-8-6
4-8-10-20-22
6-12-10-20-18

4. 1-3-7-15-31-63-127 örüntüsünün kuralı nedir?
İkişer artıyor
Dörder artıyor
3 ve katları artıyor
2 ve katları artıyor
 
5. 2,4,3,6,5,?,9,18,? sayı örüntüsünde ? yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
10,17
10,36
4,17
4,36

6. Mikroskop ile bakıldığında önce dört tane bakteri vardı. Bir saat sonra bakterilerin iki katına çıktığı görüldü ,üçüncü saatte 32 bakteri olduğuna göre altıncı saatte kaç bakteri olmuştur?
128
256
258
312

7. 5-9-17-29-45 Yukarıdaki örüntünün kuralını bulunuz.Aynı kural aşağıdakilerden hangisinde vardır?
2-5-11-23-47
4-9-15-22-39
3-7-15-27-43
9-13-20-33-44

8. 21,27,32,39,45,51 örüntüsünde bir doğal sayı örüntü kuralını bozmaktadır.Bu doğal sayı yerine hangisi gelmelidir?
30
31
33
34

9. 8 14 26 ..... Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 
52
54
50
56

10. "ARABA" sözcüğünün sayısal şifresi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?
32373
34343
35356
34575
11. 3-8-18-38....... örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir?
78
68
58
48

12. 2 , 6 , 22 , 86 , ….. sayı örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 
44
95
342
357

13. 83,74,66, ? , ? , ? 44 örüntüsünde yazılmayan sayıların hangisi gelirse örüntü doğru olur?
61,52,63
59,53,48
62,57,51
61,57,64

14. 1 2 C 4 5 Örüntüsüne göre C’yi 5 artırırsak hangi doğal 
12345 
12545 
12845 
12445

15. 5-8-12-17-23-?-38-47 Yukarıda verilen sayılar bir kurala göre sıralanmıştır.Buna göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?
29
30
31
32

16. 3-5-9-17.....65 örüntüsünde noktalı yere hangi sayı gelmelidir?
31
32
33
34
 
17. 1 , 8 , 15 , 22 , ……. Sayı örüntüsü devam ettirilince gelecek olan üç sayının toplamı kaç eder?
107
108
118
126

18. 7,12,18,25, ? örüntüsünde soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı gelmelidir?
30
31
32
33

19. ? ,70,105,140,?, örüntüsünde ? olan yerlere hangi sayılar gelmelidir?

45,150
25,155
35,175
5,205

20. o,ot,......,otağ,orman örüntüsünde noktalı yere hangi kelime gelmelidir?

Soluova
Amasya
oba
ortanca

21. 459,153,51,? sayı sıralamasında ? olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
17
16
101
55

22. 7-0-8-9-4 rakamlar ile yazılabilecek en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
90 847
80 947
79 840
40 879

23. "İki milyon dört yüz on sekiz bin beşyüz otuz yedi"şeklinde okunun sayı hangisidir?
2 415 837
2 418 537
2 185 837
2 188 837

24. Birler basamağı 3 olan en büyük beş basamaklı sayıya kaç eklersek altı basamaklı en küçük tek sayıyı elde ederiz?
6
8
7
9

25. 126'dan küçük en büyük doğal sayı ile 238'den en büyük en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?
354
360
364
368

26. 23-Aşağıdakilerden hangisinin simetri doğrusu yoktur?
S
T
Y
X

 

 

 5. sınıf matematik sayı örüntüleri testi etkinliği çalışma kağıdı örnek sorular çözümlü sorular