2013- 2014 8.sınıf merkezi 2 dönem Türkçe merkezi yazılı konu dağılımı, hangi konular çıkacak, hangi konulardan soru çıkacak, çıkcak., detaylı

Konu Başlıkları

Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farklar

Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özellikleri.

Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.

Cümlenin temel öğeleri ve özellikleri

Cümlenin yardımcı öğeleri ve özellikleri

 Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirleme

Cümledeki  fiillerin çatı özellikleri

İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özellikleri

Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özellikleri

Cümlelerin yapı özellikleri

Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özellikleri

Cümleler arasındaki anlam ilişkileri

Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.

TÜM PLANI BİLGİSAYARINA İNDİR

Detaylı konular Kazanımlar

1.kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.)

 

 

2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.) 

3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

  1. I.  DÖNEM BİRİNCİ SINAV

4. kazanım(Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.)

1. kazanım (Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.)

2. kazanım (Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.)

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

3. kazanım (Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.)

4. kazanım (Cümledeki           fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)

4. kazanım (Cümledeki           fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)

5. kazanım (İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

  1. I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

6.  kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)

8. kazanım (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.)

9.kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar.)

  1. II.  DÖNEM BİRİNCİ SINAV

10. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)

11.kazanım (Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.)

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
2. dönem, ikinci, Türkçe merkezi yazılı, yazılısında, sınavında,  hangi konudan , konulardan , hangi sorular, ne , nasıl sorulacak, çıkacak, sorulacak, çıkcak, konular, kazanımlar,ne, ne zaman nasıl neden, niçin hangisi, hangileri