2013- 2014 8.sınıf merkezi 2 dönem Matematik merkezi yazılı konu dağılımı, 2., ikinci matematik merkezi yazılısı, hangi konular çıkacak, hangi konulardan soru çıkacak, çıkcak., detaylı

Konular

1-Fraktal

2-Koorddinat düzleminde yansıma ve dönme

3-Histogram

4-Üslü sayılar

5-Çok büyük ve çok küçük sayılar bilimsel gösterim

6-Kareköklü sayılar

1.Merkezi sınav

7-Olasılık

8-Rasyonel sayı İrrasyonel sayı Gercek sayılar.

9-Standart sapma

10-Üçgende açı kenar.Üçgende temel elemanlar

11-Üçgende eşitlik ve benzerlik

12-Pisagor teoremi.

13-Trigonometri.

14-Özel sayıörüntüler

15-Özdeşlikler.

16-Cebirsel  ifadeler.Çarpanlara ayırma. Rasyonel ifadeler.

17-Kombinasyon.

18-Bir bilinmeyenli rasyonel denklemler

19-Doğrusal denklem sistemleri ve grafikleri.

20-Eğim

21-Prizmalar temel özelikler

22-Piramit, Küre, koni temel özellikleri.

23-Ara kesit, Çok yüzlüler, Çok küplüler.

2.Dönem Merkezi sınav

 TÜM PLANI BİLGİSAYARINA İNDİR

detaylı konular Kazanımlar

 1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 

 1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

 

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

  1. I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV okuldaki normal sınav

 1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

  BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

1.Standart sapmayı hesaplar.

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

 7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

  1. II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. dönem, ikinci, matematik merkezi yazılı, yazılısında, sınavında,  hangi konudan , konulardan , hangi sorular, ne , nasıl sorulacak, çıkacak, sorulacak, çıkcak, konular, kazanımlar,ne, ne zaman nasıl neden, niçin hangisi, hangileri