Matematiğin faydaları, yararları, nelerdir, Matematik ne işe yarar.matamatik ne işe yarar

* Matematik aklı ve fikirleri geliştirir(İbn Haldun).

* Doğru hüküm vermeyi sağlar.

* Doğru akıl yürütmeyi öğretir.

* Eleştirici yollardan düşünme yeteneğini kazandırır.

* Müspet düşünce ilkesini benimsetir.

* Herhangi bir konuda değişik yollardan düşünebilmeyi öğretir.

* Başkalarının bir konuya, bir olaya bakışını kendi görüşleriyle karşılaştırarak en doğru olanı bulmayı yöneltir.
İnsanı araştırmaya ve incelemeye yöneltir

* Kimsenin görüşüne bağlı kalmadan bağımsız düşünebilme seviyesine ulaşır.

* Hayatınızın doğru yönlendirilmesini sağlar.

* Yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olur.

* Sitemli ve mantıklı düşünmeyi öğretir. Düzenli ve dikkatli olma, inceleme, araştırma ve eleştirme gibi alışkanlıkları kazandırır.

* Matematik öğrenimi aktif bir yönteme dayanmakla beraber çözüm örnekleriyle yo göstermek suretiyle öğrencinin düşünme tarzına değişik bir yön verir.

* İnsana geniş ufuklar açan matematik, benliğimize verdiği zenginliklerle bizi aktif bir insan yapar.

* Mevcut yaşantımızda ve güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulmada, doğru karar vermede, insan kişiliğine yaptığı etkilerle büyük yarar sağlar.

* Matematikte problemleri çözerken çok dikkatli olmak ve problemlerdeki gizli olan ilişkileri bulmak insana zevk ve heyecan verir. Böylece insanda yeni şeyler bulma isteği doğar.


Kaynak: Matematik Tarihi ve Türk-İslam Matematikçilerinin Yeri(Lütfi GÖKER,MEB).

 

matematik, matamatik, faydaları, yararları, ne, işe  , yarar, özellikleri, nedir , hakkında,ile, ilgili, bilgi, açıklama, nedir, özellik, ödev, performans, araştırma, söz, sözler,