ÖNBİLGİ: “|” çizgisi, gerektiğinde, sayının basamaklarını ayırmak için kullanılmaktadır.

1) İki basamaklı bir sayının 11 ile çarpılması.

MODEL: ab · 11 = a | a + b | b
AÇIKLAMA: İki basamaklı sayının rakamlarının arasına bu iki rakamın toplamı yazılır.
ÖRNEK:
27 · 11 = 2 | 2 + 7 | 7
= 2 | 9 | 7
= 297

KURAL: İşlemler sırasında herhangi bir basamakta oluşan eldeler soldaki basamağa eklenir.

ÖRNEK: 
57 · 11 = 5 | 5 + 7 | 7
= 5 | 12 | 7
= 5 + 1 | 2 | 7
= 6 | 2 | 7
= 627

2) Birler basamağındaki sayıları 1 olan iki basamaklı iki sayının çarpılması.

MODEL: a1 · b1 = a · b | a + b | 1
ÖRNEK: 
21 · 51 = 2 · 5 | 2 + 5 | 1
= 10 | 7 | 1
= 1.071