Yamuk 繹zelikleri 癟evresi ve alan覺 lise Ders Notlar覺 yaz覺l覺 Konu Anlat覺m覺

Lise Geometri Analitik geometri KONU ANLATIMLARI

Alt ve 羹st kenarlar覺 paralel olan d繹rtgenlereyamukdenir.ekildeki ABCD yamuunda [AB] // [DC] dir.

1. Yamukta a癟覺lar.

[AB] // [DC] olduundan

x + y = 180a + b = 180
  • Kar覺l覺kl覺 iki kenar覺 paralel olan d繹rtgenlerde a癟覺ortay verilmi ise ikizkenar 羹癟gen elde edebileceimiz gibi, ikizkenarl覺k verilmi ise de a癟覺ortay elde ederiz.

2. Yamuun Alan覺

ABCD yamuunda paralelkenarlar aras覺ndaki uzakl覺a yamuun y羹kseklii denir.Alt taban覺 |DC| = a,

羹st taban覺 |AB| = c

y羹kseklii |AH| = h

ABCD yamuunun alan覺

3. 襤kizkenar Yamuk

Paralel olmayan kenarlar覺 eit olan yamuklaraikizkenaryamuk denir.
a.襤kizkenar yamukta taban ve tepe a癟覺lar覺 kendiaralar覺nda eittir.

m(A) = m(B) = y

m(D) = m(C) = x

b.襤kizkenar yamukta k繹egen uzunluklar覺 eittir.K繹egenlerin kesitii noktaya E dersek

|AE| = |EB|

|DE| = |CE|

  • K繹egen uzunluklar覺 birbirine eit olan her yamuk ikizkenard覺r.
c.襤kizkenar yamukta 羹st k繹elerden alt tabana dikler 癟izilmesiyle ADK ve BCL e dik 羹癟genleri oluur.|DC| = a

|KL| = c

4. Dik Yamuk

Kenarlar覺ndan biri alt ve 羹st tabana dik olan yamuadikyamukdenir.

|AD| = h ayn覺 zamanda yamuun y羹ksekliidir.

5. Yamukta Orta Taban

a.ABCD yamuunda E ve F kenarlar覺n orta noktalar覺 iseEL dorusuna orta taban denir.

[AB] // [EF] // [DC]

Yamuun alan覺


olduundan
A(ABCD)=Orta taban x Y羹kseklik
b. Yamukta k繹egenin orta tabanda ay覺rd覺覺 par癟alar
  • ABCD yamuunda EF orta taban

6.Yamuun k繹egenlerinin kesim noktas覺ndan tabanlara癟izilen paralel;

ABCD yamuunda L k繹egenlerin kesim noktas覺d覺r.

[AB] // [MN] // [DC]

7. Kenar Uzunluklar覺 Bilenen Yamuk

Bir ABCD yamuunun kenar uzunluklar覺 biliniyor ise kenarlardan birine paralel 癟izilerek bir paralelkenar ve bir 羹癟gen oluturulur.

8. K繹egenleri Dik Kesien Dik Yamuk

ABCD dik yamuunda[AC] ^ [BD] BD ye paralel 癟izildiinde oluan dik 羹癟gende

h2=a.c

9. K繹egenleri Dik Kesien 襤kizkenarYamuk

ABCD yamuunda|AD| = |BC|

[AC] ^ [BD]

yamuun y羹kseklii

10. Yamukta K繹egenlerin Ay覺rd覺覺 Par癟alar覺n Alan覺Herhangi bir yamukta k繹egenler 癟izildiinde

[AB] // [DC]

A(ABCD)=A(BCE)=S

Bir yamukta alt ve 羹st iki k繹enin, kar覺 kenar覺n ortanoktas覺 ile birletirilmesi sonucu oluan alan yamuun

alan覺n覺n yar覺s覺na eittir.

|BE| = |EC|

A(ABCD) = 2A(ADE)
l [AB] // [EF] // [DC],|AB| = a

|EF| = b

|DC| = c

A(ABFE) = S2

A(EFCD) = S1lise 1,2,3,4 geometri, analitik geometri, konusu, yaz覺l覺 konu anlat覺m覺, nas覺l olur nas覺l bulunur, yard覺m,
繹dev,a癟覺klama, hakk覺nda ile ilgili bilgi yard覺m nedir, ne, neden, nas覺l,

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile