Analitik Geometri Konuları

1.BÖLÜM: DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

Koordinat Sistemi

Analitik Düzlem

İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Bir Doğru Parçasını Verilen Bir Oranda Bölen Noktaların Koordinatları

Köşelerinin Koordinatları Verilen Üçgenin Alanı

Bir Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi

Doğrunun Denklemi

Birbirine Paralel veya Dik Olan Doğruların Eğimleri Arasındaki Bağıntılar

Denklemi Verilen Doğrunun Grafiği

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Doğru Demeti

İki Doğru Arasındaki Açı

Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

Simetri

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler 

Analitik Düzlem Konu Anlatımı İndir (pdf)

Doğrunun Analitik İncelenmesi Konu Anlatımı İndir (pdf)

2.BÖLÜM: ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

Çemberin Denklemi

Doğru İle Çemberin Birbirine Göre Durumları

Çembere Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemi

Çembere Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetlerin Denklemi

Çemberde Kuvvet, Kuvvet Ekseni ve Kuvvet Merkezi

Çemberin Parametrik Denklemi

Çemberin Analitik İncelenmesi Konu Anlatımı İndir (pdf)

3.BÖLÜM: DÜZLEMDE VEKTÖRLER

Yönlü Doğru Parçası

Vektör

Vektörlerde Toplama İşlemi

Bir Vektörün Bir Reel Sayı İle Çarpımı

Analitik Düzlemde Vektörler

İki Vektörün Paralelliği

İki Vektörün Dikliği

Vektörlerin Lineer Bileşimi

İki Vektörün Lineer Bağımlılığı

Vektörlerde İç Çarpım İşlemi İle İlgili Uygulamalar

Düzlemde Vektörler Konu Anlatımı İndir (pdf)

4.BÖLÜM: KONİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

Konik

Elipsin Analitik İncelenmesi

Merkezil Elipsin Denklemi

Elipsin Parametrik Denklemi

Elips İle Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Elipse Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri

Hiperbolün Analitik İncelenmesi

Merkezil Hiperbolün Denklemi

Hiperbol İle Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Hiperbole Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri

Parabolün Analitik İncelenmesi

Merkezil Parabolün Denklemi

Parabol İle Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Parabolün Üzerindeki Bir Noktadan Çizilen Teğetin ve Normalin Denklemleri

Koniklerin Genel Denklemi

Koniklerin Analitik İncelenmesi Konu Anlatımı İndir (pdf)

5.BÖLÜM: UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ

Uzayda Koordinat Sistemi

İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Kürenin Analitik İncelenmesi

Uzayda Vektörler

Vektörler Kümesinde Toplama İşlemi

Bir Vektörün Bir Reel Sayı İle Çarpımı

Vektörlerin Lineer Bileşimi

Vektörlerde İç Çarpım İşlemi

Uzayda Doğrunun Denklemi

İki Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi

İki Doğru Arasındaki Açı

İki Doğrunun Paralelliği

İki Doğrunun Dikliği

Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

Uzayda Düzlemin Denklemi

İki Düzlem Arasındaki Açı

İki Düzlemin Paralelliği

İki Düzlemin Dikliği

Bir Doğru İle Bir Düzlem Arasındaki Açı

Bir Doğrunun Bir Düzleme Dikliği

Bir Doğru İle Bir Düzlemin Paralelliği

Bir Doğru İle Bir Düzlemin Ortak Noktası

Bir Noktanın Bir Düzleme Uzaklığı

Lineer Denklem Sistemleri

Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri

Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümlerinin Geometrik Anlamları

Üç Noktadan Geçen Düzlemin Denklemi

Uzayda Vektör, Doğru Ve Düzlemin Analitik İncelenmesi Konu Anlatımı İndir (pdf)

 

 

lise, analitik, ANALİTİK geometri LİSE, konuları , Müfredatında, hangi konular var, konuları neler, ne, işleniyor.