Geometri 3 Konuları

1.BÖLÜM: UZAY GEOMETRİ

Uzay Kavramı ve Aksiyomlar

Bir Doğrudan Geçen Düzlemler

Bir Noktadan Geçen Düzlemler

Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Konumları

Uzayda İki Doğrunun Birbirine Göre Konumları

Uzayda Bir Doğru İle Bir Düzlemin Birbirine Göre Konumları

Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Konumları

Uzayda Paralel Doğrular

Uzayda Paralel Doğru ve Düzlemler

Paralel Düzlemler

Uzayda Doğruların ve Düzlemlerin Dikliği

Düzleme Dik Bir Doğru Çizmek

Düzlemde Dikme ve Eğikler

İki Düzlemli Açılar ve Dik Düzlemler

Ölçek Açı

Dik Düzlemler

2.BÖLÜM: DİK İZ DÜŞÜM

Doğru Üzerine Dik İz Düşüm

Düzlemde Bir Şeklin Bir Doğruya ve Bir Noktaya Göre Simetriği

Uzayda Bir Düzlem Üzerindeki Dik İz Düşüm

Bir Doğrunun Bir Düzlemle Yaptığı Açı

Bir Doğru Parçasının Dik İz Düşümünün Uzunluğu

Bir Şeklin Dik İz Düşümünün Alanı


3.BÖLÜM: KATI CİSİMLER

Prizmalar

Prizmatik Yüzey

Prizma

Dik Prizma

Düzgün Prizma

Prizmada Kesitler

Paralelyüz

Dikdörtgenler Prizması

Küp

Prizmanın Alanı

Dik Prizmanın Hacmi

Eğik Prizmanın Hacmi

Cavalieri (Kavaliye) İlkesi

Piramit

Düzgün Piramit

Düzgün Piramidin Özellikleri

Düzgün Dörtyüzlü

Piramidin Alanı

Düzgün Piramidin Alanı

Piramidin Hacmi

Düzgün Dörtyüzlünün Alanı ve Hacmi

Düzgün Sekizyüzlü

Kesik Piramit

Düzgün Kesik Piramit

Düzgün Kesik Piramidin Alanı

Kesik Piramidin Hacmi

Silindir

Silindirin Alanı

Silindirin Hacmi

Koni

Dik Dairesel Koninin Özellikleri

Kesik Koni

Dik Dairesel Koninin Alanı

Dik Dairesel Kesik Koninin Alanı

Dairesel Koninin Hacmi

Dairesel Kesik Koninin Hacmi

Küre

Bir Küre İle Bir Düzlemin Ara Kesiti

Bir Küre İle Bir Düzlemin Birbirine Göre Konumları

Bir Kürenin Belirli Olması

Kürenin Alanı ve Hacmi

Küre Kuşağı ve Küre Tabakası

Küre Kapağı ve Küre Parçası

Küre Kesmesi

Küre Parçasının Hacmi

Küre Dilimi

 

 geometri 3 , 11.sınıf konuları , Müfredatında, hangi konular var, konuları neler, ne, işleniyor.