Geometri 2 Konuları

 

1.BÖLÜM: ÇOKGENLER

 

Temel Kavramlar

 

Dışbükey ve İçbükey Çokgenler

 

Çokgende Köşegen

 

Dışbükey Çokgende Özellikler

 

Düzgün Dışbükey Çokgen

 

Dörtgenler

 

Yamuk

 

İkizkenar Yamuk

 

Dik Yamuk

 

Paralelkenar

 

Eşkenar Dörtgen

 

Dikdörtgen

 

Kare

 

Deltoid

 

2.BÖLÜM: ÇEMBER

 

Çemberde Temel Kavramlar

 

Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

 

Düzlemde Bir Doğru İle Bir Çemberin Birbirine Göre Durumları

 

Kirişin Özellikleri

 

Teğetin Özellikleri

 

İki Çemberin Birbirine Göre Konumları

 

Dik Kesişen Çemberler

 

Çemberde Yaylar ve Açılar

 

Yaylar ve Kirişler

 

Merkez Açı

 

Tam Açı

 

Çevre Açı

 

Teğet-Kiriş Açı

 

Çemberde İç Açı

 

Çemberde Dış Açı

 

Bir Çemberin ve Yayının Uzunluğu

 

Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunlukları

 

İki Çemberin Ortak Teğetleri

 

İki Çemberin Ortak Dış Teğet Parçasının Uzunluğu

 

İki Çemberin Ortak İç Teğet Parçasının Uzunluğu

 

Bir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti

 

Çemberin Dışındaki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

 

Çemberin İçindeki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

İki Çemberin Kuvvet Ekseni

Üç Çemberin Kuvvet Merkezi

Üçgenin Çemberleri

Teğetler Dörtgeni

Kirişler Dörtgeni

3.BÖLÜM: GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER

Düzlemde Geometrik Yer Kavramı

Bir Noktadan Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Bir Doğrudan Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Paralel İki Doğruya Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Verilen İki Noktaya Uzaklıkları Eşit Olan Noktaların Geometrik Yeri

Bir Açının Kenarlarından Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Bir Doğru Parçasını Dik Açı Altında Gören Noktaların Geometrik Yeri

Bir Doğru Parçasının Uç Noktalarından Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Temel Çizimler

Üçgen Çizimleri

4.BÖLÜM: ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Çokgensel Bölgeler ve Alan Kavramı

Üçgensel Bölgelerin Alanları

Dışbükey Dörtgenin Alanı

Paralelkenarın Alanı

Eşkenar Dörtgenin Alanı

Yamuğun Alanı

Deltoidin Alanı

Düzgün Çokgenlerin Alanı

Daire ve Alanı

Çember ve Dairede Benzerlik


 geometri 2 , .sınıf konuları ,Müfredatında, hangi konular var, konuları neler, ne, işleniyor.