DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

A. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ

Bir soruyu çözmek için verilen zamanın % 75 ini soruyu anlamaya, % 17 sini çözme yolunu oluşturmaya % 8 ini de soruyu çözmeye ayırmalısınız.

Buna göre, soruları çözerken;

 1. Soru, verilenler ve istenen anlaşılana kadar okunur.

 2. Verilenler matematik diline çevrilir.

 3. Denklem çözme metodları ile matematik diline çevrilen denklem çözülür.

 4. Bulunanın, soru cümlesinde istenen olup olmadığı kontrol edilir.

B. MATEMATİK DİLİNE ÇEVİRME

Verilen problemin x, y, a, b, c gibi sembollerle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir.

 1. Herhangi bir sayı x olsun.

  Bu sayının a fazlası : x + a  dır.

  Bu sayının a fazlasının yarısı : (x+a) /2 dir.

Bu sayının yarısının a fazlası : (x/2) +a dır.

Bu sayının küpünün a eksiği  :  x3 – a dır.

 1. Herhangi iki sayı x ve y olsun.

Bu iki sayının toplamının a katı : a × (x + y) dir.

Bu iki sayının kareleri toplamı : x2 + y2 dir.

Bu iki sayının toplamının karesi : (x + y)2 dir.

 1. Ardışık tam sayılardan en küçüğü x olsun.

  Ardışık üç tam sayının toplamı :

       x + (x + 1) + (x + 2) dir.

  Ardışık üç çift sayının toplamı :

       x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, çift sayı)

  Ardışık üç tek sayının toplamı :

       x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, tek sayı)

C. KESİR PROBLEMLERİ

a, b eleman Z ve b ¹ 0 için ye kesir denir.

 • Herhangi bir sayı x olsun.

 • Bir sayının 1/a sı :x.1/a = x/a

 • Bu sayının 1/a sının b Fazlası : (x/a)+b

 • Bu sayı 1/a sı kadar artırılırsa : x .( a+1)/a = x.(a+1)/a olur
 • Bu sayının a/b si ile c/d sinin Toplamı : ax/b+cx/d dir

D. YAŞ PROBLEMLERİ

 

 • Bir kişinin yaşı x ise,

  T yıl önceki yaşı : x – T

  T yıl sonraki yaşı : x + T olur.

 • Kişiler arasındaki yaş farkı her zaman aynıdır.

 • İki kişinin yaşları oranı yıllara göre orantılı değildir.

 • İki kişinin yaşları toplamı T yıl sonra 2 × T artar.

 • n kişinin yaşları toplamı T yıl sonra n × T artar.

E. İŞÇİ - HAVUZ PROBLEMLERİ

Bir işi;

A işçisi tek başına a saatte,

B işçisi tek başına b saatte,

C işçisi tek başına c saatte

yapabiliyorsa;

 • A işçisi 1 saatte işin 1/a sını bitirir.

 • A ile B birlikte t saatte işin (1/a+ 1/b). t sini bitirir.

 • A, B, C birlikte t saatte işin (1/a+ 1/b+1/c). t  sini bitirir.

Eğer üçü t saatte işi bitirmiş ise bu ifade 1 e eşittir.

 • A işçisi x saat, B işçisi y saat C işçisi z saat çalışarak işi bitiriyorsa,     x/a+y/a+z/c=1 dir.

Havuz problemleri işçi problemleri gibi çözülür.

A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor.

Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor olsun.

Bu iki musluk birlikte bu havuzun t saatte

(1/a - 1/b). t sini doldurur.

 • A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor. Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor ise, bu iki musluk aynı anda açıldığında bu havuzun dolması için b > a olmalıdır.

F. HAREKET PROBLEMLERİ

v : Hareketlinin hızı

x : Hareketlinin v hızıyla t sürede aldığı yol

t : Hareketlinin v hızıyla x yolunu alma süresi ise,

    v= x/t

 • Aralarında x km olan iki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse karşılaşma süresi x / (v1+ v2) olur.

İki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından zıt yönde aynı anda hareket ederlerse karşılaşma süresi,

x  /(v1+v2)

 • Aralarında x km olan iki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda aynı yönde hareket ederlerse arkadaki aracın (v1hızlı araç) öndekini yakalama süresi 

 • x /( v1 - v2 ) dir.


   

İki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından aynı yönde hareket ederse hızı büyük olan aracın hızı küçük olan aracı yakalama süresi,

x /( v1 - v2 )

Ortalama Hız= Alınan toplam yol/ Toplam Zaman

 • Eşit zamanda v1 ve v2 hızlarıyla alınan yolda hareketlinin ortalama hızı, Vort = (v1 + v2 )/2 dir.
   

 • Belirli bir yolu v1 hızıyla gidip v2 hızıyla dönen bir aracın ortalama hızı,     Vort = 2.v1.v2 / (v1 + v2 ) dir.

G. YÜZDE PROBLEMLERİ

 

 • A sayısının % a sı: A. a/100  olur.

 • A nın % a sı ile B nin % b sinin toplamı: ( a.A+b.B ) / 100 olur.

 • A ya A nın % a sı eklenirse:  A +A . a/100 = A.(1+ a/100 )

 • A dan A nın % a sı çıkarılırsa:  A -A . a/100 = A.(1- a/100 )

H. FAİZ PROBLEMLERİ

F : Faiz miktarı

A : Anapara (Kapital)

n : Yıllık faiz oranı

t : Kapitalin faizde kalma süresi olmak üzere,

t yılda , F= A.n.t/ 100

t ayda , F= A.n.t/ 100.12 = A.n.t / 1200

t Günde F= A.n.t/ 100.12.30 = A.n.t / 36000 Olur

Faize yatırılan para her yıl getirdiği faiz ile birlikte tekrar faize yatırılırsa elde edilen toplam faizebileşik faiz denir.

Buna göre, A lira yıllık bileşik faiz oranı % n olan bir bankaya yatırılıyor. t yıl sonra

   A+ F = A.( 1 + n/100)t olur

I. KARIŞIM PROBLEMLERİ

Karışım Oranı = Saf Madde Miktarı/ Topla Madde

 

     

A kabında, tuz oranı % A olan x litrelik tuzlu su çözeltisi ile B kabında tuz oranı % B olan y litrelik tuzlu su çözeltisi, boş olan C kabında karış-tırılırsa oluşan x + y litrelik karışımın tuz oranı

      

Tuz oranı % A olan tuzlu su çözeltisinin su oranı
% (100 – A) dır.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denklem Kurma problemleri konu anlatımı pdf, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı ve çözümlü sorular, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı yazılı, 9.sınıf matematik Denklem Kurma problemleri konu anlatımı, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı 10-sınıf, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı lise 1, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı 12. sınıf, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı ekol hoca, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı yazılı ile ilgili aramalar, Denklem Kurma problemleri ders notları, Denklem Kurma problemleri yazılı anlatım, Denklem Kurma problemleri yıllık ödev, matematik Denklem Kurma problemleri konusu, ekol hoca Denklem Kurma problemleri konu anlatımı, ekol hoca matematik Denklem Kurma problemleri, fonksiyon yazılı soruları, 10. sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı yazılı, 9. sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı yazılı, 10. sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı pdf,9.sınıf matematik Denklem Kurma problemleri konu anlatımı , 9 sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı video, 9. sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı şenol hoca, 9. sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı 2015, 9 sınıf Denklem Kurma problemleri konu anlatımı video ekol hoca, Denklem Kurma problemleri konu anlatımı lise 1, 9.sınıf matematik Denklem Kurma problemleri konu anlatımı, 9.sınıf Denklem Kurma problemleri çözümlü test, 9.sınıf Denklem Kurma problemleri proje ödevi, 9.sınıf Denklem Kurma problemleri soruları ve çözümleri, 9.sınıf Denklem Kurma problemleri test, 9.sınıf Denklem Kurma problemleri çözümlü sorular 9.sınıf, 9sınıf , 9 sınıf,denklem kurma problemleri, işçi, havuz, yaş, yol, karışım, promleri, nasıl ,çözülür, yöntemleri, problemleri,  özellikleri, özellik, , formülü, formülleri,   yazılı Konu, anlatımı, hakkında ,bilgi, açıklama,ödev, performans,  örnek, nedir, nasıl, niçin, ne, ne zaman, yapılır, bilinir, bil, öğren,