ORAN - ORANTI

A. ORAN

a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, a / b  ye a nın b ye oranı denir .

• Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz.

• Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir.

• Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır.

• Oranın sonucu birimsizdir.

B. ORANTI

En az iki oranın eşitliğine orantı denir. Yani a / b oranı ile c / d nin eşitliği olan a / b = c / d ye orantı denir .

a / b = c / d ise,  a : c = b : d  dir.  Burada

a ile d ye dışlar, b ile c ye içler denir.

C. ORANTININ ÖZELİKLERİ

3) m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,

 ise, (k ya orantı sabiti denir.)

•  

•  

•  

•  

•  

•  

a : b : c = x : y : z ise,

      

a = x × k, b = y × k, c = z × k,

D. ORANTI ÇEŞİTLERİ

1. Doğru Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir.

x ile y çoklukları doğru orantılı ve k pozitif bir doğru orantı sabiti olmak üzere, y = k × x ifadesine doğru orantının denklemi denir. Bu denklemin grafiği diğer sayfada verilmiştir.

x ile y çokluklarının doğru orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0 ve y > 0)

• İşçi sayısı ile üretilen ürün miktarı doğru orantılıdır.

• Bir aracın hızı ile aldığı yol doğru orantılıdır .

2. Ters Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir.

x ile y çoklukları ters orantılı ve k pozitif bir ters orantı sabiti olmak üzere, y = k/ x ifadesine ters orantının denklemi denir.

x ile y çokluklarının ters orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0, y > 0 ve k > 0)

 •  İşçi sayısı ile işin bitirilme süresi ters orantılıdır .

 •  Bir aracın belli bir yolu aldığı zaman ile aracın hızı ters orantılıdır.

a, b ile doğru c ile ters orantılı ve k pozitif bir orantı sabiti olmak üzere, (a / b) .c = k

E. ARİTMETİK ORTALAMA

n tane sayının aritmetik ortalaması bu n sayının toplamının n ye bölümüdür.

Buna göre, x1, x2, x3, ... , xn sayılarının aritmetik ortalaması,  dir.

•   a ile b nin aritmetik ortalaması

•   a, b, c biçimindeki üç sayının aritmetik ortalaması,

•   n tane sayının aritmetik ortalaması x olsun.
Bu n tane sayının herbiri; A ile çarpılır, B ilave edilirse oluşan yeni sayıların aritmetik ortalaması Ax + B olur .

F. GEOMETRİK ORTALAMA

n tane sayının geometrik ortalaması bu sayıların çarpımının n. dereceden köküdür.r.

Buna göre,

x1, x2, x, ... , xn sayılarının geometrik ortalaması dir.

 •  a ile b nin geometrik ortalaması (orta orantılısı)  dir.

 •  a, b, c biçimindeki üç sayının geometrik ortalaması,  dir.

 •  a ile b nin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit ise
a = b dir .

G. HARMONİK (AHENKLİ) ORTA

x1, x2, x3, ... , xn sayılarının harmonik ortalaması

  • a ile b nin harmonik ortalaması

  • a, b, c gibi üç sayının harmonik ortalaması

  •  İki pozitif sayının aritmetik ortalaması A, geometrik ortalaması G ve harmonik ortalaması H ise,

i) G2 = A × H dır.

ii) H £ G £ A dır.

H. DÖRDÜNCÜ ORANTILI

a / b = c /  x orantısını sağlayan x sayısına a, b, c sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı denir .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oran orantı konu anlatımı pdf, Oran orantı konu anlatımı ve çözümlü sorular, Oran orantı konu anlatımı yazılı, 9.sınıf matematik Oran orantı konu anlatımı, Oran orantı konu anlatımı 10-sınıf, Oran orantı konu anlatımı lise 1, Oran orantı konu anlatımı 12. sınıf, Oran orantı konu anlatımı ekol hoca, Oran orantı konu anlatımı yazılı ile ilgili aramalar, Oran orantı ders notları, Oran orantı yazılı anlatım, Oran orantı yıllık ödev, matematik Oran orantı konusu, ekol hoca Oran orantı konu anlatımı, ekol hoca matematik Oran orantı, fonksiyon yazılı soruları, 10. sınıf Oran orantı konu anlatımı yazılı, 9. sınıf Oran orantı konu anlatımı yazılı, 10. sınıf Oran orantı konu anlatımı pdf,9.sınıf matematik Oran orantı konu anlatımı , 9 sınıf Oran orantı konu anlatımı video, 9. sınıf Oran orantı konu anlatımı şenol hoca, 9. sınıf Oran orantı konu anlatımı 2015, 9 sınıf Oran orantı konu anlatımı video ekol hoca, Oran orantı konu anlatımı lise 1, 9.sınıf matematik Oran orantı konu anlatımı, 9.sınıf Oran orantı çözümlü test, 9.sınıf Oran orantı proje ödevi, 9.sınıf Oran orantı soruları ve çözümleri, 9.sınıf Oran orantı test, 9.sınıf Oran orantı çözümlü sorular 9.sınıf, 9sınıf , 9 sınıf,aritmetik, geometrik, harmenik, ahenkli, dördüncü orantılı, oran, orantı,  özellikleri, özellik, , formülü, formülleri,   yazılı Konu, anlatımı, hakkında ,bilgi, açıklama,ödev, performans,  örnek, nedir, nasıl, niçin, ne, ne zaman, yapılır, bilinir, bil, öğren,