RASYONEL SAYILAR

A. TANIM

a ve b tam sayı, b ¹ 0 olmak üzere, a/b şeklinde ifade edilen sayılara rasyonel sayı denir.

   a / b de     a= pay   b= payda

• 0 / b = 0 dır (b≠0)

• a /0 tanımsızdır.

B. KESİR

Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya bir kaçını göstermeye yarıyan sayılara kesir denir.

 

C. KESİR ÇEŞİTLERİ

1. Basit Kesir

İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

a/b basit kesir ise  -1< a/b < 1 

Aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi ile gösterilen noktalara karşılık gelen sayılar basit kesirdir.

a/b pozitif basit kesir ise,

      

2. Bileşik Kesir

İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olmayan (büyük veya eşit olan) kesirlere bileşik kesir denir.

Aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi ile gösterilen noktalara karşılık gelen sayılar bileşik kesirdir.

3. Tam Sayılı Kesir

Herhangi bir sayma sayısı ile birlikte yazılabilen kesirlere tam sayılı kesir denir.

 birer tam sayılı kesirdir.

Her bileşik kesir bir tam sayılı kesir biçiminde yazılabilir.

• 

• 

D. RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER

1. Genişletme ve Sadeleştirme

a/b  kesrinin pay ve paydası sıfırdan farklı bir k tam sayısıyla, çarpıldığında veya bölündüğünde kesrin değeri değişmez.Bu işleme kesrin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi denir.

      

2. Denk Kesirler

a/b kesrinin genişletilmesi veya sadeleştirilmesiyle a/b ye eşit pek çok kesir elde edilebilir. Bu kesirler a/b ye denktir denir.  a/b kesri, c/d  kesrine denk ise, a/b ≡c/d biçiminde yazılır, “a bölü b kesri c bölü d kesrine denktir” diye okunur.

Her denk kesir aynı zamanda eşittir. Buna göre,

      

3. Toplama - Çıkarma İşlemi

Toplama ve çıkarma işleminde payda eşitlenecek biçimde kesirler genişletilir ya da sadeleştirilir. Oluşan kesirlerin payları toplanır (ya da çıkarılır) ortak payda alınır.

• 

• 

4. Çarpma - Bölme İşlemi

• 

• 

5. İşlem Önceliği

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemlerinden bir kaçının birlikte bulunduğu rasyonel sayılarda işlemler, aşağıdaki sıraya göre yapılır.

1) Parantezler ve kesir çizgisi işleme yön verir.

2) Üslü işlemler varsa sonuçlandırılır.

3) Çarpma - bölme yapılır.

4) Toplama - çıkarma yapılır.

Toplama ile çıkarma işlemi kendi arasında öncelik taşımaz. Aynı şekilde çarpma ile bölme işlemi de kendi arasında öncelik taşımaz. Özelikle çarpma ile bölme de öncelik söz konusu ise bu parantezle belirlenmiştir.

E. ONDALIK KESİR

1. Ondalık Kesir

Bir rasyonel sayının payını paydasına böldüğümüzde bu rasyonel sayının ondalık açılımını buluruz. Bu ondalık açılımaondalık kesir denir.

Burada a ya tam kısım, bcd ye de ondalıklı kısım denir.

2. Devirli (Periyodik) Ondalık Kesir

Bir ondalık kesirde ondalıklı kısım belli bir kurala göre tekrarlanıyorsa bu sayıya devirli ondalık kesir denir.

• 

• 

• 

3. Ondalık Kesirlerde İşlemler

a. Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.

b. Çarpma: Ondalık kesirlerin çarpımı yapılırken, virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Sonuç, çarpılan sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar, sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

c. Bölme: Ondalık kesirlerin bölme işlemi yapılırken, bölen virgülden kurtulacak biçimde 10 un kuvveti ile çarpılır. Bölünen de aynı 10 un kuvveti ile çarpılarak bölme işlemi yapılır.

4. Devirli Ondalık Kesirlerin Rasyonel Sayıya Dönüştürülmesi

Bir devirli ondalık açılımı a/b şeklinde yazarken;

Virgül ve devreden dikkate alınmadan; okunan sayıdan, devretmeyen sayıyı çıkararak paya yazılır.

Paydaya ise virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9 ve sağına devretmeyen basamak sayısı kadar sıfır yazılır.

a, b, c, d, e birer rakam olmak üzere,

 

Devreden 9 ise bir önceki rakam 1 artırılır.

• 

• 

• 

• 

 

F. RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA

Pozitif kesirlerde sıralama yapılırken aşağıdaki yollardan biri kullanılır.

1. Yol

Paydaları eşit olan (eşitlenen) kesirlerden payı en büyük olan diğerlerinden daha büyüktür.

2. Yol

Payları eşit olan (eşitlenen) kesirlerden paydası en küçük olan diğerlerinden daha büyüktür.

3. Yol

Payı ile paydası arasındaki farkı eşit olan, pozitif basit kesirlerde, payı en büyük olan diğerlerinden daha büyüktür.

Payı ile paydası arasındaki farkı eşit olan, bileşik kesirlerde, payı en büyük olan diğerlerinden daha küçüktür.

Yukarıda verilen yöntemler pozitif kesirlerde geçerlidir. Negatif kesirlerde ise durum tersinedir.

a ve n doğal sayı olsun.

n sabit iken a büyüdükçe  a /(a+n)  basit kesrinin değeri artar.

a ve n doğal sayı olsun.

n sabit iken a büyüdükçe  (a+n)/ a  bileşik kesrinin değeri azalır.

G. İKİ RASYONEL SAYI ARASINDAKİ SAYILAR

a/b ile c/d   arasında sayılamıyacak çoklukta rasyonel sayı vardır. Bunlardan bazılarını bulmak için b ile d nin e.k.o.k. u bulunur. Verilen kesirlerin paydaları bulunan e.k.o.k. da eşitlenir. İstenen koşuldaki sayıyı bulmak için kesirler genişletilebilir.

Ü

 x,  a/b ile c/d kesirlerinin ortasındaki bir sayı ise,

 

 

9.sınıf, 9sınıf , 9 sınıf, rasyonel, sayılar, sayı, özellik, işlemler, formülü, formülleri,   yazılı Konu, anlatımı, hakkında ,bilgi, açıklama,ödev, performans,  örnek, nedir, nasıl, niçin, ne, ne zaman, yapılır, bilinir, bil, öğren,Rasyonel sayılar konu anlatımı pdf, Rasyonel sayılar konu anlatımı ve çözümlü sorular, Rasyonel sayılar konu anlatımı yazılı, 9.sınıf matematik Rasyonel sayılar konu anlatımı, Rasyonel sayılar konu anlatımı 10-sınıf, Rasyonel sayılar konu anlatımı lise 1, Rasyonel sayılar konu anlatımı 12. sınıf, Rasyonel sayılar konu anlatımı ekol hoca, Rasyonel sayılar konu anlatımı yazılı ile ilgili aramalar, Rasyonel sayılar ders notları, Rasyonel sayılar yazılı anlatım, Rasyonel sayılar yıllık ödev, matematik Rasyonel sayılar konusu, ekol hoca Rasyonel sayılar konu anlatımı, ekol hoca matematik Rasyonel sayılar, fonksiyon yazılı soruları, 10. sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı yazılı, 9. sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı yazılı, 10. sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı pdf,9.sınıf matematik Rasyonel sayılar konu anlatımı , 9 sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı video, 9. sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı şenol hoca, 9. sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı 2015, 9 sınıf Rasyonel sayılar konu anlatımı video ekol hoca, Rasyonel sayılar konu anlatımı lise 1, 9.sınıf matematik Rasyonel sayılar konu anlatımı,9.sınıf rasyonel sayılar soruları ve çözümleri