8. Sinif Matematik Geometrik Cisimlerin Özellikleri Ders Anlatımı , 8. Sınıf Geometrik Cisimlerin Özellikleri Konu Anlatımı  

Geometrik cisimler açılımları alan hacim formülleri detaylı bilgi 

 

KÜP

Bütün yüzeyleri karesel bölge olan kapalı cisimlere “küp” denir. 

 

  ÖZELLİKLERİ

1 – Küpün tabanları ve yan yüzleri birbirine eş altı karesel bölgeden oluşur. 

2 – 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.

3 – Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir.

4 – Küpün en ,boy ve yükseklik olmak üzere üç boyutu da birbirine eşittir.

5 – Küpün ayrıtları toplamı  ( 12 x a )dır.

6 – Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin 6 katına eşittir.   Bütün alan,  A = 6 x a²

 

Soru 1°: Bir kenar ayrıtı 10 cm olan küpün ayrıtları toplamı kaç cm’dir?

 

Çözüm : Küpün ayrıt uzunluğu = 12x a

                                                   = 12 x 10  = 120 cm

 

Soru 2°: Bir kenar ayrıtı 10 cm olan küpün bütün alanı kaç cm² ‘dir ?

 

Çözüm :  Küpün Alanı  =  6 x  a²

                                       =  6 x  10²  = 6 x 100

                                       = 600 cm²

 

 

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

        Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan prizmalara “dikdörtgenler  prizması “  denir.

 

ÖZELLİKLERİ :

1 – 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.

2 – Karşılıklı  ayrıtlarının  uzunlukları  eşittir.

3 – Bütün  yüzeyi  dikdörtgensel  bölgedir.

4 – Karşılıklı  yüzler  eşittir.

5 – Bir köşeden  çıkan üç ayrıtı boyutlarıdır . Bunlar uzunluk  ( boy ) , genişlik  ( en )  ve  yüksekliktir.

6 – Dikdörtgenler  prizmasının  ayrıtlarının uzunlukları  toplamı, üç  boyut  uzunluğunun 4 katına eşittir. Ayrt.Uz.Top.: = 4 x ( a + b + c )                             

7 –  Dikdörtgenler prizmasının alanıhttp://www.sanalda1numara.net/images/smiliv.gifbir köşeden çıkan üç ayrıtının ikişer  ikişer  çarpımlarının toplamlarının iki katına eşittir.

     A=2 x (a x b) + 2 x (a x c) + 2 x (b x c)

     A=2 x ( axb + axc + bxc ) olarak yazılır

 

Soru 1°:Boyutlarının  uzunlukları ; a = 8 cm, b = 6 cm ve   c = 7 cm   olan bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm’dir?

 

Çözüm :  Ayrt.Uz.Top.: = 4 x ( a + b + c )                             

                                            = 4 x ( 8 + 6 + 7 )

                                             = 4 x 21  =  84 cm

 

Soru 2°: Boyutlarının  uzunlukları ; a = 5 cm, b = 10 cm ve   c = 20 cm   olan bir dikdörtgenler prizmasının bütün alanı kaç cm² ‘dir ?

 

 Çözüm :  Dik.Prz A. : =  2 x ( axb + axc + bxc )                        

                             = 2 x ( 5 x 10 + 5 x 20 + 10 x 20)

                             = 2 x ( 50 + 100 + 200)

                             = 2 x 350  =  700  cm²

 

KARE PRİZMANIN ÖZELLİKLERİ

1  –12 ayrıtı  (kenarı)  vardır, 8 köşesi vardır,  6 yüzü vardır.                                                                                                                       2  – Kare prizmanın tabanı karesel bölgedir.                               3  – Yan yüzeyleri  ve  taban yüzeyleri birbirine eşittir.                                                                                     

4  – Kare  prizmasının  ayrıtlarının uzunlukları  toplamı, üç  boyut  uzunluğunun  4  katına eşittir. Ayrt.Uz.Top.: = 4 x ( a + a + b )                             

5  – Kare dik prizmanın alanı ,bir yan yüzünün alanın 4 katı ile iki taban alanının toplamına eşittir.

      A = (2 x a² ) + (4 x a x h)

Soru 1°: Taban ayrıtı  6 cm ,yüksekliği  10 cm olan kare prizmanın  ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm’dir?

 

Cevap :  Ayrt.Uz.Top.: = 4 x ( a + a + b )

                                      = 4 x ( 5 + 5 + 10 )

                                      = 4 x 20  =  80 cm

 

Soru 2°: Taban ayrıtı  10 cm ,yüksekliği  20 cm olan kare prizmasının bütün alanı kaç cm² ‘dir ?

 

 Çözüm :  Kare Przm A. = (2 x a² ) + (4 x a x h)

                                       = (2 x 10²) + ( 4 x 10 x 20)

                                       =  (2 x100) + (4 x 200)                       

                                       = 200  +  400   =  600  cm²

            

 

ÜÇGEN PRİZMANIN ÖZELLİKLERİ

1  –  6  köşesi  vardır. 5  yüzü  vardır. 9  ayrıtı  (kenarı) vardır.                 

2  –  Üçgen prizmanın tabanı üçgensel bölgedir.

3  –

4  – Taban yüzeyleri birbirine eşittir.

5  –  Üçgen prizmasının  ayrıtlarının uzunlukları  toplamı, iki üçgenin çevresi ile üç yükseklik toplamına eşittir.

Ayrt.Uz.Top.: = 2 x (a + b + c) + 3 x h                              6  –  Üçgen dik prizmanın alanıhttp://www.sanalda1numara.net/images/smiliv.giftaban çevresinin yükseklik ile çarpımının iki taban alanı ile toplamına eşittir.

A= (a x  )+ ( a + b + c) x h

Soru 1°: Taban ayrıtları  3 cm , 4 cm ,5 cm ve yüksekliği 10 cm olan üçgen prizmanın  ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm’dir?

 

Cevap :  Ayrt.Uz.Top.: = 2 x (a + b + c) + 3 x h                            

                                      = 2 x (3 + 4 + 5 ) + 3 x 10

                                      = (2 x 12)  +  30  = 54 cm

Soru 2°: Taban ayrıtları ; a= 3 cm ,b= 5 cm ,c=7cm ve “a”  ayrıta ait yüksekliği  10 cm olan üçgen prizmanın  yüksekliği  20 cm ise prizmasının bütün alanı kaç cm² ‘dir ?

 

 Çözüm :  Üçg.Przm.A = (a x  )+ ( a + b + c) x h

                                      = 3 x 10 + (3 + 5 + 7) x 20

                                      = 30 + (15 x 20)

                                      = 30 + 300  = 330  cm²

 

SİLİNDİR

 

      Bir dikdörtgensel bölgenin kenarlarından biri etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisme dik  “ silindir “  denir.

SİLİNDİRİN ÖZELLİKLERİ

 

1  –  İki  tabanı  daire  şeklindedir.

2  –  Yan  yüzeyi eğri  yüzeydir.

3  –  Yan  yüzey  açılınca dikdörtgen olur.

4  –  Yüksekliği, dikdörtgenin enidir.

5  –  Taban çemberlerinin  çevresi, dikdörtgenin diğer  kenarıdır.

6  –  Silindirin alanı ,taban alanların toplamı ile yanal yüzeyin alanının toplamına eşittir.

Sil. A.  = (2 x Taban Alan) + (Yanal Alan)                                    

             = ( 2 x π x r²)  + (2 x π x r x h)

             = 2 x π x r x(r + h)

 

Soru 1°: Taban yarıçapı  6 cm yüksekliği 10 cm olan silindirin bütün alanı kaç cm² ‘dir ?                                   (p = 3 alınız)

 

Cevap :  Sil. A.  = 2 x π x r x(r + h)

                           = 2 x 3 x 6 x (6 + 10)

                           = 6 x 6 x 16

                           = 36 x 16  =  576  cm²

 

PİRAMİT

 

PİRAMİTİM ÖZELLİKLERİ

1 – Tabanı çokgen ( üçgen,kare,beşgen, altıgen.,)’dir.

2 – Yan yüzleri üçgendir.

3 – Üçgenlerin birleştiği noktaya tepe denir.

4 – Tabanlarına göre adlandırılırlar.

                *  Üçgen piramit,

                *  Kare piramit,

                *  Altıgen piramit…

 

KÜRE

      Top yüzeyi gibi kapalı yüzeylerin oluşturduğu cisme  “ küre ”  denir.

 

KONİNİN ÖZELLİKLERİ

1  –   Tabanı  dairedir.

2  –   Yan  yüzü  eğri  yüzeydir.

3  –   Yan  yüzünün  açık  şekli  bir  daire  dilimidir.