DAİRESEL SİLİNDİR

Dairesel silindir, birbirine eş ve paralel iki daireden oluşan tabanlara ve yan yüze sahiptir.Konserve tenekesi örnektir.Dairesel silindirde, tabanların merkezlerini birleştiren doğruya eksen denir.Tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve eksene paralel olan doğrular ise silindirin ana doğruları veya doğrularıdır.

Dairesel silindirin ekseni tabanlara dik ise dik dairesel silindir, tabanlara dik değilse eğik dairesel silindir denir.Dik dairesel silindirde ana doğrular taban düzlemlerine diktir.


3 yüzeyi vardır.

Ayrıtı(kenar) yoktur

Köşesi yoktur.


Tabanlardan birinin bir noktasından, diğer tabanın düzlemine inilen dikme silindirin yüksekliğidir.Taban yarıçapı da silindirin yarıçapıdır.

Silindirin Alanı

Dik dairesel silindirin yüzey alanı, yanal yüz ile alt ve üst taban alanlarının toplamına eşittir.
A = yanal alan + 2.taban alan
A = 2.π.r.h + 2.π.r.r
(π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)

Örnek: Taban yarıçapı 1cm ve yüksekliği 4cm olan silindirin alanını bulunuz.(π=3)
A= 2.3.1.4+2.3.1.1= 24+6= 30 cm2

Silindirin Hacmi

Yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
H = (taban alan).(yükseklik)
H = π.r.r.h
(π=3,14 alırız, r taban yarıçapı, h yükseklik)

Örnek: Taban yarıçapı 4cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)
H= 3.4.4.5= 240 cm3


silindir, özellik, alan, alanı, hacim, hacimi, hacmi, formülü, formulu, formul, silindirin ayrıt, sayısı, yüzey, sayısı, bulma, çözümlü, çözüm, işlem, örnek, örnekler, açıklama, nasıl, niçin, ne, nerde, nerede , performans, ödevi, proje ,ödevi, hakkında, ile, ilgili, konu, anlatım, anlatımı, soru, inceleme, örnek, örnekler