Veri Düzenleme Yöntemleri Bilgi düzenleme (çetele, sıklık, sütun ) 

Çetele tablosu nedir nasıl hazırlanır nelere dikkat edilmeli.

Sıklık tablosu nedir nasıl hazırlanır nelere dikkat edilmelidir

Sütun grafiği nedir nasıl çizilir. Çizgi grafiği nedir nasıl çizilir, Daire grafiği nedir nasıl çizilir.

 

Çetele tablosu nedir nasıl hazırlanır nasıl çizilir.

Çetele, bir şeyin hesabını tutmak amacıyla bir yere çizgiler çizmek olarak tanımlanabilir. Çetele tablosu da bu çizgileri tablo halinde sunmaktır.

Beş yaparken bu dört çizginin üzerine bir eğik çizgi koyulacak

 

Sıklık tablosu nedir nasıl hazırlanır nasıl çizilir.

Sıklık tablosu : Sayıyla yazılan tablodur.Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteren tabloya çetele ve sıklık tablosu denir

 

Sütun grafiği nedir nasıl çizilir nelere dikkat etmeli edilmeli. En çok yapılan Hatalar nelerdir.

Sütun grafiği, araştırma sonucu toplanan verilerin sütunlarla gösterildiği grafiktir. Çizim yapılırken bir dikey bir de yatay çizgiler çizilir. Sütun grafiklerinde yer alan eksenler eşit aralıklarla bölünür ve karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Sütunlar gösterdikleri verilerin değerleri kadar yükselirler.

Sayılar sıfırdan başlamalı.

Sayılar eşit aralıklarla yerleştirilmeli.

Sayılar ritmik artmalı.

 

Çizgi grafiği nedir nasıl çizilir nelere dikkat etmeli edilmeli. En çok yapılan Hatalar nelerdir.

Birbirine ekli çizgilerden meydana gelen grafiğe çizgi grafiği denir.Çizgi grafiği sıfırdan veya sıfırdan farklı bir sayıdan da başlayabilir.Süreklilik vardır.Bir önceki artış veya azalış miktarını net olarak görebilirsiniz.Buradaki olay veya aktiviteler sürekli devam ediyor.Örneğin hava durumundaki sıcaklık değerleri,hastalandığımızda ölçülen sıcaklık değerleri,bir bebeğin boy gelişimi gibi.Mesela bebeğin boyunu ölçtün 50cm geldi,bir hafta sonra 51 cm oldu.Bebek büyümeye devam ettiği için süreklilik vardır.Bu tür olayların grafikleride hep çizgi grafiği ile gösterilir.

 

 

Daire grafiği nedir nasıl çizilir nelere dikkat etmeli edilmeli. En çok yapılan Hatalar nelerdir.

 Eldeki verilerin daire dilimleri biçiminde sunulmasına daire grafiği denir. Değişkenlerin bir bütün içerisindeki oranları, yüzde veya merkez açı ölçüleri gösterilerek hazırlanır. Her bir dilimin içine veya dilimin yakınındaki bir yere, o değişkenin adı ve yüzdelik dilimi yazılır.

100 de veya 360 derece olarak iki farklı şekilde hazırlanabilir.

Eğer merkez açılar kullanılacaksa her bir değişkene düşen merkez açılar ve bunların toplamları 360° olacak şekilde daire dilimlere ayrılır. Bu grafik türüne pasta grafiği de denilmektedir. Kesikli veriler için uygundur.