Tablo Nasıl Oluşturulur?

- Veriler toplanır,

- Elde edilen veriler belirli sıraya göre yazılır,

- Uygun bir tablo oluşturulur,

- Tabloya uygun bir başlık yazılır.

Tablomuz çetele veya sayı tablosu olabilir. Örnek bir tablo:

 

Tablolar, sütun grafikleri,çizgi grafikleri,daire grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir.Grafikler verileri görsel hale getirerek daha iyi yorumlamamıza ve daha iyi tahminler yapmamıza yardımcı olur.Grafiklerin en önemli özelliği bilgiyi özetlemesi ve ilişkileri görünür hale getirmesidir.Grafiklerin yanlış yorumlara yol açmayacak şekilde oluşturulması gerekir.

Tablolara başlık yazılır.Grafiklerin başlıkları yazılır ve eksenleri isimlendirilir.

Sütun Grafiği(column graph)

 

Dikdörtgenlerden veya prizma şeklindeki çubuklardan meydana gelen grafiklere sütun grafikleri denir.Sütun grafiğinde başlangıç noktası daima sıfırdır.Süreklilik yoktur.Her olay diğerinden bağımsızdır.Yani aktivite veya olay başlamış ve o gün bitmiştir.Bir sonraki gün sıfırdan tekrar başlar.Günlük harcanan benzin miktarları,satılan süt miktarları,her yıl meydana gelen orman yangınlarının sayısı gibi.Mesela bu yıl 150 orman yangını çıktı diyelim,ertesi yıl millet bilinçlenirse yangın çıkmayabilir.Yani süreklilik yoktur.Olay bir sonraki yıl olmayabilir.Bugün 10 litre süt sattın yarın satamayabilirsin yani süreklilik yoktur.İşte bu tür olayların grafikleri hep sütun grafiğinde gösterilir.Sütun grafikleri yatay ve dikey olmak üzere iki türlüdür.

Çizgi Grafiği(line graph)

Birbirine ekli çizgilerden meydana gelen grafiğe çizgi grafiği denir.Çizgi grafiği artış ve düşüşleri vurgulamada ön plana çıkar.Çizgi grafiği sıfırdan veya sıfırdan farklı bir sayıdan da başlayabilir.Süreklilik vardır.Bir önceki artış veya azalış miktarını net olarak görebilirsiniz.Buradaki olay veya aktiviteler sürekli devam ediyor.Örneğin hava durumundaki sıcaklık değerleri,hastalandığımızda ölçülen sıcaklık değerleri,bir bebeğin boy gelişimi gibi.Mesela bebeğin boyunu ölçtün 50cm geldi,bir hafta sonra 51 cm oldu.Bebek büyümeye devam ettiği için süreklilik vardır.Bu tür olayların grafikleride hep çizgi grafiği ile gösterilir.

Ölçek: Grafiklerde veriler arasındaki belirlediğimiz sabit uzaklıklara ölçek denir.Grafik çizimlerinde ölçeği küçük alırsak daha net ve güvenilir sonuçlar elde ederiz.Ölçek büyürse güvenilirlik azalacağından yanlış yorumlara yol açar.

 

Daire Grafiği (pie graph)

Yuvarlak daire içinde pasta dilimleri şeklinde gösterilen grafiklere daire grafiği denir.Daire grafiğinde tam açı 360 dereceyi kullanırız.Bir bütünün tamamını 360 dereceye eşitleyip dilimlerin karşılık geldiği açıları buluruz.Daire grafiğinde dilimler belirlenirken açı ölçüleri önemlidir.Daire grafiği bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada en güçlü temsil yöntemidir.

 

tablo, grafik, grafikler, tablo yapma, grafik, türleri, ,  çözümlü, çözüm, işlem, örnek, örnekler, açıklama, nasıl, niçin, ne, nerde, nerede , performans, ödevi, proje ,ödevi, hakkında, ile, ilgili, konu, anlatım, anlatımı, soru, inceleme, örnek, örnekler