DÜZLEMDEKİ DOĞRULAR

Paralel Doğrular

Paralel iki doğrudan birbirinin üzerindeki her bir noktanın, diğerine olan uzaklıkları eşittir.Bu yüzden paralel doğrulara eş uzaklıklı doğrular da denir.

Dik Doğrular

İki doğru dik olarak kesişirse yani kesiştikleri yerde 90 derecelik açı varsa bu doğrulara dik doğrular denir.

Dikme

Dışındaki bir noktayı, bir doğrunun noktalarına birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı, bu noktadan doğruya inilen dikmedir.Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı,bu nokta ile bu noktadan doğruya inilen dikmenin ayağı arasındaki uzaklıktır.Başka bir deyişle bu nokta ile dikme ayağını birleştiren doğru parçasının uzunluğudur.

Orta Dikme

Bir doğru parçasının orta dikmesi, bu doğru parçasını iki eş parçaya ayırır.Orta dikme üzerindeki noktaların, doğru parçasının uçlarına olan uzaklıkları eşittir.

Geometride nokta, doğru, düzlem ve uzay gibi bazı kavramlar tanımsız olarak kabul edilir. Kalemin veya sivri bir şeyin ucunun bıraktığı ize nokta diyebiliriz. Cetvelin kenarı ile bir doğru çizebiliriz. Sınıfın duvarı, pencere camı birer düzlemdir. Odanın içerisi, herhangi bir cismin kapladığı yer birer uzay belirtirler. 

Nokta : « . » Biçiminde ifade edilir ve genellikle büyük harfle gösterilir. Nokta boyutsuzdur.
« . » nokta, « . A” A noktası 

Doğru : iki ucuna ok işareti koyulmuş düz bir çizgi ile gösterilir. Doğru küçük harfle veya üzerindeki iki nokta ile gösterilir.


d » d doğrusu veya AB doğrusu diye okunur. Buradaki A ve B noktaları doğrunun birer elemanıdır.
Îd ve B Î d biçiminde yazılır. 

 • Farklı iki noktadan bir tek doğru geçer.
 • Farklı iki nokta bir tek doğru belirtir.

Doğru bir boyutludur. Yani sadece uzunluk söz konusudur.
Düzlem: Uzunluğuna ve genişliğine doğru sonsuza uzayıp giden düz bir yüzeydir. Düzlem iki boyutludur. Sayfa üzerinde paralelkenar gibi gösterilebilir. Paralelkenarın köşesine harfle ismi yazılabilir.
şekildeki düzlem E düzlemi diye isimlendirilir.
Burada A, B ve C noktaları E düzlemi üzerindedir. Dolayısıyla B ve C noktalarından geçen d doğrusu da E
düzlemi üzerindedir. 
ΠE

ΠE
ΠE
ΠE

 • Aynı doğru üzerinde olmayan farklı üç nokta bir düzlem belirtir.
 • Bir doğru ile, bu doğru üzerinde olmayan bir nokta, bir düzlem belirtir.
 • Bir doğrunun farklı iki noktası bir düzlem üzerinde ise bu doğru (doğrunun bütün noktaları) bu düzlem üzerindedir.

1. Düzlemle Doğrunun Durumları 
Bir doğru düzlemin ya üzerinde, ya dışındadır veya düzlemi bir noktada keser.

d1Ça = d
d2Ç a = Ø 
Çb = {K}

 

K noktası kesişen bir doğru ile bir düzlemin arakesitidir.

 

2. Düzlemde İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları 

 • Paralel farklı iki doğru bir tek düzlem belirtir.
 • Her paralel farklı iki doğrudan bir tek düzlem geçer.
 • Kesişen farklı iki doğru bir tek düzlem belirtir. Her kesişen farklı iki doğrudan bir tek düzlem geçer.
 • Bir düzlemde farklı iki doğru ya paraleldir, ya da bir noktada kesişirler.
d1Ç d2 = Ø
l1Ç l2 = {A}

Üst üste çizilen çakışık doğrular bir tek doğru kabul edilir.

3. Düzlemde Üç Doğrunun Birbirlerine Göre Durumları


Üç doğru paralel olabilir.

d1 // d2 // d3 d1Ç d2Çd3 = Ø

Düzlemde paralel olan iki doğrudan birine paralel olan doğru diğerine de paraleldir.

d1 // d2 ve d2 // d3 ise d1 // d3 olur.

Yalnız ikisi paralel ise, üçüncü doğru paralel doğruları birer noktada keser.

l1 // l2 
l1Ç l3 = {A} 
l2Ç l3 = {B}

 • Düzlemde paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru, diğerini de keser.
 • Düzlemde paralel iki doğrudan birini dik kesen bir doğru diğerini de dik keser.
Üç doğru bir noktada kesişebilir. 
k1Ç k2Çk3 = {P} 
Üç doğru ikişer ikişer kesişebilir. 
t1Ç t2 = {A} 
t1 Ç t3 = {B} 
t2 Ç t3 = {C} 
t1 Ç t2 Çt3 = Ø

4.Düzlemde Nokta İle Doğrunun Durumları


 • Doğrunun üzerindeki bir noktadan geçen ve bu doğruya dik olan bir tek doğru çizilebilir.
d2 doğrusu A'dan geçer ve d1 e diktir 
 • Doğrunun dışındaki bir noktadan geçen ve bu doğruya dik olan bir tek doğru çizilebilir.
d3 doğrusu B'den geçer ve d1 e diktir. 
 • Doğrunun dışındaki bir noktadan geçen ve bu doğruya paralel olan bir tek doğru çizilebilir.
l2 doğrusu A'dan geçer ve l1 ile paraleldir. 
5. Doğruların Düzlemde Ayırdığı Bölge Sayısı 

Genel olarak, n adet doğru bir düzlemi en az (n + 1) bölgeye (paralellik hali), en fazla bölgeye ayırır.


 • İki doğru, bir düzlemi en az 3 bölgeye, en fazla 4 bölgeye ayırır.
 • Üç doğru, bir düzlemi en az 4 bölgeye, en fazla 7 bölgeye ayırır.
 • Dört doğru, bir düzlemi en az 5 bölgeye, en fazla 11 bölgeye ayırır.

 

düzlemde, doğrular, düzlem de,doğru, paralel, kesişen, çakışık, doğruda, açılar, Kaç, bölgeye,ayırır, konu, anlatımı, örnekler, açıklma, ile, ilgili, hakkında, pullar, sayı pulları, tam sayı pulları, ile ,yapılışı, nasıl, yapılır, hikaye