TOPLAM SEMBOLÜ

 

A. TANIM

r ile n birer tam sayı, r £ n olmak üzere,

      

olsun. Bu düşünce ile oluşturulan .

      

 

terimlerinin toplamını,

      

  

biçiminde gösteririz.  ifadesi “k eşittir r den n ye kadar ak sayılarının toplamı” biçiminde okunur.

Bu gösterimde kullandığımız  (sigma) harfine toplam sembolü denir.

 

Kural

 

 

 

C. TOPLAM SEMBOLÜNÜN ÖZELLİKLERİ .

Özellik

 

Özellik

 

Özellik

 

Kural .

 

lys, ygs,üniversite, hazılık, lise3, lise 3 , 11.sınıf 11.sınıf ,toplam sembolü, epsilon,, çözümü, konuları, konusu,  matematik, ödev , ödevi,  yardım, yazılı  hakkında ile, ilgili, ,bilgi, açıklama, nedir, nasıl, niçin, ne, ne zaman, yapılır, bilinir, bil, öğren,