OLASILIK

 

A. OLASILIK TERİMLERİ

1. Deney

Bir madeni para atıldığında yazı mı ya da tura mı geleceğini, bir zar atıldığında sonucun ne olacağını, tespit etme işlemidir .

 

2. Sonuç

Bir deneyin her bir görüntüsüne (çıktısına) verilen isimdir. Her bir sonuç bir örnek nokta olarak da adlandırılır.

 

3. Örnek Uzay

Bir deneyin bütün sonuçlarını eleman kabul eden kümedir. Diğer bir ifadeyle örnek noktaların tamamını eleman kabul eden kümedir. (Örnek uzaya evrensel küme de denir.) Örnek uzay genellikle E ile gösterilir.

 

4. Olay

Bir örnek uzayın her bir alt kümesine verilen isimdir.

 

5. İmkansız Olay

E örnek uzayı için boş kümeye imkansız (olanaksız) olay denir.

 
 

6. Kesin Olay

E örnek uzayına kesin (mutlak) olay denir.

 

7. Ayrık Olaylar

A ve B, E örnek uzayına ait iki olay olsun .

Ç B = Æ ise A ve B olaylarına ayrık olaylar denir.

 

B. OLASILIK FONKSİYONU

E örnek uzayının tüm alt kümelerinin oluşturduğu küme K olsun.

P : K ® [0, 1]

şeklinde tanımlanan P fonksiyonuna olasılık fonksiyonu denir. A Î K ise P(A) reel sayısına A olayının olasılığı adı verilir.

P fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlar.

1. Her A Î K için, 0 £ P(A) £ 1 dir.

2. Evrensel kümenin meydana gelme olasılığı, P(E) = 1 dir.

3. İmkansız olayların meydana gelme olasılığı P(Æ) = 0 dır.

4. A Î K, B Î K ve A Ç B = Æ ise, P(A È B) = P(A) + P(B) dir.

 

Kural

E örnek uzayında herhangi iki olay A ve B; A nın tümleyeni A' olsun. P olasılık fonksiyonu olmak üzere,

1. A Ì B ise P(A) £ P(B) dir .

2. P(A') = 1 – P(A) dır.

3. P(A È B) = P(A) + P(B) – P(A Ç B) dir.

 

 

C. EŞ OLUMLU ÖRNEK UZAY

Sonlu bir E = {e1, e2, e3, ... , en} örnek uzayı için,

      P(e1) = P(e2) = P(e3) = ... = P(en)

ise E örnek uzayına eş olumlu örnek uzay denir .

E, eş olumlu örnek uzayı ve A Î E ise A olayının olasılığı,

      

 

dır.

 

Kural

n, paranın atılma sayısını veya para sayısını göstermek üzere, bu deneyde örnek uzay 2n elemanlıdır.

 

 

D. BAĞIMSIZ OLAYLAR VE BAĞIMLI OLAYLAR

A ve B aynı örnek uzayına ait olaylar olsun. Bu olaylardan birinin elde edilmesi diğerinin elde edilmesini etkilemiyorsa A ve B olaylarınabağımsız olaylar denir. Eğer iki olay bağımsız değilse, bu olaylara birbirlerine bağımlıdır denir .

 

Kural

A ve B bağımsız olaylar olmak koşuluyla

      P(A) ¹ 0 ve P(B) ¹ 0 ise,

A nın ve B nin gerçekleşme olasılığı

      P(A Ç B) = P(A) × P(B) dir.

A nın veya B nin gerçekleşme olasılığı

      P(A È B) = P(A) + P(B) – P(A Ç B) dir.

 

 

E. KOŞULLU OLASILIK

A ile B, E örnek uzayında iki olay olsun. P(B) > 0 olmak üzere; B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının olasılığına, A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı veya kısaca A nın B koşullu olasılığı denir ve P(A / B) şeklinde gösterilir.

       

 

lys, ygs,üniversite, hazılık, lise3, lise 3 , 11.sınıf 11.sınıf ,olasılık, bağımlı olasıklık, bağımsız, olasılık, koşullu olasılık,, çözümü, konuları, konusu,  matematik, ödev , ödevi,  yardım, yazılı  hakkında ile, ilgili, ,bilgi, açıklama, nedir, nasıl, niçin, ne, ne zaman, yapılır, bilinir, bil, öğren,