13 ile kalansız bölünebilmenin kuralı nedir ve örnekler 13le bölünebilme kuralı yazılı ve video anlatımı.

İki kuralımız var. Birinci kural daha kolaydır. 

13 il bölünebilme kural #1

 

* Sayının son basamağı alınır ve 9 ile çarpılır.

564 ---> 4x9 =36 

* Kalan sayıdan elde dilen sonuç çıkarılır. Sonuç (-) de çıkabilir.

56 – 36 = 20 

* En son sonucumuz 13;ün katı ise tam bölünür.

20 sayısı 13’ün katı değil tam bölünmez. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fEpLLraX7Co

 

13 il bölünebilme kural #2

13 ile Bölünebilme:Sayının birler basamağı ‘3’ e bölünür.Bölüm, sayının birler basamağı eksik halinden çıkarılır..Sonuç ‘13’ ün katı ise sayı 13e tam bölünebilir.Sayının birler basamağı ‘3’ e tam olarak bölünemiyorsa onlar basamağından 1 veya 2 alınır.

  Örnek:33059 sayısı 13’e bölünebilir mi? Birler basamağı olan ‘9’ u üçe böldüğümüzde ‘3’ buluruz. Bunu sayının kalan kısmından çıkarırız. 3305-3=3302. Bu sayının da bir basamağını ‘3’böleriz.2, üçün katı olmadığı için onlar basamağından 1 alırız. 12:3=4 . 4’ü 3292dan çıkarırız.329-4=325. Birler basamağı ‘5’i  üçe tam olarak bölemeyiz. Onlar basamağından 1 aldığımızda 15:3=5 olur.31-5=26. 26, 13’ün katı olduğu için sayı ‘13’ e bölünebilir.

        Eğer sayı çok basamaklı ise, sayıyı 3’erli gruplara ayırırız.İlk, üçüncü,beşinci gruplardaki sayıların toplamından ikinci,dördüncü……… gruplardaki sayıların toplamını çıkarırız.Çıkan sayıyı yukarıdaki kuralı uygularız.

  Örnek: 82237831 sayısına bakalım..gruplardırmayı sondan başlayarak üçerli olarak yapalım. 82-237-831 şeklinde gruplara ayırırız. (82+831)-237=

                                           913-237=676.  6, üçe bölünür 6:3=2.   67-2=65.bu sayı 13’ün