Mart ayı vefa ve tarih bilinci değerler eğitimi ÖZLÜ SÖZLER

 

VEFA VE TARİH BİLİNCİ  İLE İLGİLİ  AŞAĞIDAKİ ALANLARA ULAŞABİLİRSİNİZ

 

VEFA ÜZERİNE EN GÜZEL VE ANLAMLI  ÖZLÜ SÖZLER

Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır. Konfüçyus

ahidlere vefa etmek akılla olur.

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. Ahmet Bin Kays

Vefasızın meclisinde bade içilmez. ZİYA PAŞA

Tırnağın var ise başın kaşı Kimseden kimseye vefa yoğ imiş. KARACAOĞLAN

Vefasız denmek için sevilmiş olmak lazım. RACINE

Kadın ne kadar az hoşa giderse o kadar vefalı olur. TOLSTOY

Bülbülden vefa ummayın; çünkü her dem başka bir gül üzerinde öter. Sadi

Yalancı, dolancı adam, dinde vefakâr olmadığından her an yeminini bozar. Mevlana

Şeytan gibi hasetçi değilsen dâva kapısını bırak da vefa kapısına gel! Mevlana

Yaşam gülmeyi ,sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayi, dostluk sadik kalmayi bilenler içindir !!!! Mevlana

Solar bu güllerim geride tek dikenle anılırım...Sagopa KAJMER

Seni bana olan sevgine emanet ediyorum, Eğer sevgin büyükse yanlış yapmanı engeliyecektir.Ahmet Yaman

Dünyanın en mert erkekleri az söz verir, ancak verdiği sözü mutlaka yerine getirir.Jean Jacques Rousseau

Bülbülden vefa ummayın; çünkü her dem başka bir gül üzerinde öter.Şeyh Sadi Şirazi

Doğa, insanların verdiği sözlere önem vermez.Aldous Huxley

Bugünün sözünü tutuyorsan, yarın da tutacaksın demektir.Geoffrey Fenton

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TARİH ÜZERİNE EN GÜZEL VE ANLAMLI  ÖZLÜ SÖZLER


Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. 
Chateaubriand
Tarih; mâzîyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur. 

Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. 
Voltaire

Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft

Tarih, muazzam bir erken uyarı sistemidir. Norman Coisins

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere
Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Alain

Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. J.J.Rousseau

Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. V. Hugo

Dünyayı idâre edenler ölülerdir. Gustave Le Bonn

Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler. Çin Sözü

Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır. Kâzım Paşa

Tarih okuyanın aklı çoğalır. İmam Şâfiî

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. A. Cevdet Paşa 
Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez. Abdülbâki Gölpınarlı

Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binâenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer. B. Lewis 

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imhâ ise nesilleri mâzisinden, tarihinden ve bilhassa millî ve mânevî değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis 

Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir. T. S. Eliot

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hâfızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder. Peyâmi Safâ

Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur. Çin Sözü

Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir. Dozy’nin İslâm Tarihi (Anıt. Küt. Atatürk bu sözün altını çizmiş.)

Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. Bahtiyar Vahabzâde

Geçmişini inkâr eden millet, babası bilinmeyen veya babasını inkâr eden çocuğa benzer; ya piçtir, yahut nankördür. Piç olmak kaderdir, nankörlük ise alçaklıktır. Kadircan Kaflı

Türk tarihini Cumhuriyet’le başlatmak isteyen sapıkları; mâzi, din, an’ane, ecdâd tanımayan bizim mâhut nihilistleri düşündükçe İgnatus Donnely (1831-1901) adlı bir Amerikan politikacının Demokrat partililer aleyhinde söylediği bir nutkunun şu cümlesi aklıma geliyor: “D. Partililer bir katıra benzerler; ne ecdâdlarıyla iftihar edebilirler, ne de adlarını devam ettirebilecek evlâtlarının ümitleriyle yaşarlar.” Nejat Muallimoğlu 

Milletlere bir tarih kitabında anlatılan yalan, yanlış ve çarpıklığın tesirini, o milletin hâfızasından ancak üç nesil sonra silebilirsiniz. Büyük Tarihçi Michelet
Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur. N. Muallimoğlu

Gelenekçilik, yaşayanları ölü varsaymak değil; ölüleri yaşıyor varsaymaktır. G.K. Chesterton 

Müstakbeli bul sen de koşanlarla bir ol da
Mâzîyi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda 
Ahlâfa döner korkarım eslâfa hücûmu 
Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu? Mehmet Âkif Ersoy 


(Devlet arşivini kilo ile Bulgarlara satan İttihad ve Terakkî’ye): 
Bundan birkaç yüz sene evvel uyananlar, 
Bugün hâlâ uyuyanları görsün. 
Efsânesi kaybolsa kıyâmet koparanlar, 
Tarihini okkayla satanları görsün!?. M. Cemal Kuntay 


Tarihimi kefenlik bir bez gibi dürdüler..
Beni dirilmesi yok ölümle öldürdüler. Ozan (1967) 

İnanmıyorum bana öğretilen tarihe! N. Fazıl Kısakürek (1947)

Ben de tarih okudum, âlemi elbet bilirim. Mehmet Âkif Ersoy

Altın bir devir idi; hatırla geçmiş günü
Baştan başa cihânı tutmuş ecdâdın ünü. Lâedrî 

Donanma ordu yürürken muzafferen ileri
Üzengi öpmeye hasretti, garbın elçileri. M. Akif Ersoy 

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz;
Gelmişiz dünyaya” insanlık”nedir,öğretmişiz. 
... Bir taraftan dinimiz, ahlâkımız, irfânımız; 
Bir taraftan seyfe makrûn adlimiz, ihsanımız... Mehmet Âkif Ersoy 

Gök kubbeyi delmiş, yedi iklimde minâre
Göstermiş asırlarca ölümsüz bir idâre. Yusuf Bakalım 

Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı Tekbîr
Bulur mu deli rüzgâr o sedâyı: “Allah Bir!” N. Fazıl Kısakürek 

Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan
Bahseder gerçi duyanlar o onulmaz yaradan. 
Derler ki: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük 
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Y. Kemal Beyatlı 

Yazıklar oldu bizim târihî şânımıza
“Kâfir ağlar, bizim ahvâl-i perîşânımıza!” (İkinci mısrâ Fuzûlî’nin) 

Ben şehitler çocuğu.. bir hâl olmuşum
Ben bende değil.. ben, bana yâd olmuşum! Nihad Yazar 

El-âlem çalışıyor, fethetmeye Merih’i;
Sen cebinde kaybettin, güneş dolu tarihi! Necip Fazıl (1972) 

Selçukîyim, yirminci asırda doğsam da!
Osmanlıyım, cumhuriyet çocuğu olsam da! Fethullah Gülen 

Dün ne olmuşsa, bugün de aynı şeyler oluyor; güneş altında yeni şeyler yok. 

“Tarih”i “tekerrür” diye târif ediyorlar
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? Mehmet Âkif Ersoy 

Tarih değil, hatâlar tekerrür ediyor. Abdulhamid Han

* Bu bölümde yer alan sözler; 
emekli eğitimci Mustafa TAŞÇI'nın "Nesillerden Nesillere Armağan Sözler Hazinesi" adlı eserinden kısmen alınmıştır.

 

 

Mart ayı vefa ve tarih bilinci değerler eğitimi ÖZLÜ SÖZLER,vefa ve tarih bilinci özlü söz, vefa ve tarih bilinci, özlü söz, özlü sözler, güzel sözler, deyimler, ünlülerden sözle