Şubat ayı Disiplin ve sorumluk değerler eğitimi ÖZLÜ SÖZLER

 

 DİSİPLİN         ( sorumlukla ilgili olanlar aşağıda)


"Disiplin rafine işlemidir, yetenek yapılabilirliğe dönüşür"
- Roy Smith

"Disiplin hedefler ve varış arasındaki köprüdür"
- Jim Rohn

"Sabır/katlanma en zor disiplindir, ama kim ki sabreder, en büyük zafer onundur" 
- Buddha

"Yataktan çıkaran karakterdir, taahüt harekete geçirendir, devamını sağlayansa disiplindir"
- Zig Zagler

"Uymayı beceremeyen, komuta etmeyi de beceremez" 
- Benjamin Franklin

"Disiplin ne istediğinizi hatırlamaktır"
- David Campbell

"Her disiplinli hareket için birden fazla geri dönüş vardır"
- Jim Rohn

"Her disiplin eksikliği kendini engellemeye ve kendinden iğrenmeye dönüşür"
- Maria Champian

"Büyük olmak isteyen kendine karşı zafer kazansın: Yani disiplinli olsun"
- Harry Truman

"İki ağırlık vardır, birisi disiplinin ağırlığı, diğeri pişmanlığın, disiplinin ağırlığı küçüktür, pişmanlığınki ise tonlarcadır"
- Jim Rohn

"Serbestliği ararsan arzularının kölesi olursun, disiplini seçersen gerçek özgürlüğü bulursun"
- Frank Herbert

"Disiplin ve konsantrasyon ilgilenip ilgilenmediğiniz meselesidir"
- Tom Kite

SORUMLULUK

• “Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder”(Booker T Washington)

• “Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler” (John D Rockefeller Jr)

• “Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder” (Dağ Hammarskjöld)

• “Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür” (Roy L Smith)

• “Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur” (Anonim)

• “Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar” (Anonim)

• “Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz” (Allan Massie)

• "Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur" (Frank Crane)

• "Sorumluluk, insanı eğitir" (Wendell Phillips)

• "Sorumluluk büyük olmanın bedelidir" (Winston Churchili)

• "Hayatın kendilerine borçlu olduğunu düşündükleri için başkalarının omuzlarında taşınmak isteyen insanlar vardır Bunlar, hayatın yükünü birlikte kaldırmamız ve birlikte çekmemiz gerektiğini anlamamış olanlardır" (Henry Ford II)

• "Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder"(Booker T Washington)

• "Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler" (John D Rockefeller Jr)

• "Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder" (Dağ Hammarskjöld)

• "Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür" (Roy L Smith)

• "İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır" (Albert Schweitzer)

• "Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur" (Anonim)

• "Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar" (Anonim)

• "Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz" (Allan Massie)

• "Esas isimiz, uzakta hayal meyal duran bir şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır" (Thomas Cariyle)

• "Bizler, kendimizin değil, Tanrı'nın hizmetkarlarıyız" (Thomas Chatterton)

• "İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir" (John Dewey)

• "însan ırkinin büyük çoğunluğu, tek basma eyleme geçme sorumluluğundan, kaçma eğilimi göstermektedir" (Francis Galton)

• "Çalıştığınız departmanda dereceniz ne kadar yüksek olursa-olsun, en aşağı derecede bulunan kişinin sorumluluğu da size aittir" (Bessie R James ve Mary Waterstreet)

• "Kendisine çok şey verilmiş olandan, çok şey yapması beklenir" (İncil)

• "Özgürlük, sorumluluk demektir Bir çok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur" (George Bernard Shaw)

• "Sahip olduğum en önemli düşünce, Tanrı'ya karşı duyduğum sorumluluk duygum olmuştur" (Daniel Webster)

• "Sorumluluk, kapasite ve güçle elele yürür" (J G Holland)

• "Kişi, sorumluluğum! bir başkasına devredebilir, ama onunla elele giden karar verme yetkisini devredemez" (Benvenuto Cellini)

• "Herkesin işi haline gelmiş bir iş, aslında hiç kimsenin işi değildir" (İngiliz Atasözü)

• "Önceliklerimiz zorunluluklarımızdan daha büyük olamaz Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece korunurlar" (John F Kennedy)

• "Düzgün bir insan olabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir" (Antoine de Saint - Exupery)

• "Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer" (William McFee)

• "Kişinin sahip olduğu erdemler ya da bilgelik kendisin! nadiren mutlu etse de, budalalıkları ve kötü huyları başkalarını sıkça mutsuz eder" (Samuel Johnson)

  

Şubat ayı Disiplin ve sorumluk değerler eğitimi ÖZLÜ SÖZLER, disiplin özlü söz, sorumluluk, disiplin ve sorumluluk, özlü söz, özlü sözler, güzel sözler, deyimler, ünlülerden sözle