Kaynak : www.kucukcekmeceburada.com

Şubat ayı Disiplin ve sorumluk değerler eğitimi YAZI VE KOMPOZİSYON

 

DİSİPLİN

Fransızca’dan Türkçe’mize giren disiplin kelimesinin lügat anlamı: “Uyulması lazım gelen kaide ve yasaklar; nizam ve intizam temini için zihni, ahlaki, ruhi, cismani talim ve terbiye; yasa ve düzenin toplulukta sıkıca sayılır olması niteliği, sıkı düzen, düzen bağı, düzence; öğretim konusu olabilecek bilgilerin bütünü.” olarak geçer. 
Dünyaya yön veren liderlerin veya dünya çapında tanınan büyük insanların veya büyük başarılara imza atan kişilerin hayat hikayelerini okuyacak olursak, hemen hemen hepsinin ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıkları; hepsinde de öz disiplinin başta geldiği görülür. Kendilerini disipline edemeyen kişilerin başarılı olmaları da mümkün değildir. Bir öğrenci kendini bir disiplin altına alarak çalışmaya başlarsa idealindeki fakülteye girebilme imkanı vardır. 1964 yılı olimpiyatlarına Dekatlon dalında hazırlanan Billy Tomey önseçimlerde elenir. Fakat ertesi günü tekrar çalışmaya başlar. “Nasıl olsa elendin, ne çalışıyorsun?” dediklerinde : “ 1968 Olimpiyatları için.” der. Disiplinli çalışması sayesinde 1968 Olimpiyatlarında altın madalya kazanmayı başarır.
Tarihte milletlerin ordularını inceleyecek olursak disiplinli orduların daha başarılı oldukları, daha çok zafer kazandıkları görülür. Osmanlı’da Yeniçeri Ordusu iyi disipline edildiği zamanlarda zaferden zafere koşmuş; disiplin bozulunca Osmanlı Devleti gerilemeye başlamış; Yeniçeri Ordusu disiplin altına alınamayınca 1826 yılında kaldırılmak mecburiyetinde kalınmıştır. Türk Ordusu Mete Han tarafından onlu, yüzlü, binli sisteme göre kurularak yüksek disiplin altında günümüze kadar gelmiştir. Bu disiplinli oluşları sayesinde zaferden zafere koşmuşlar ancak üç kıtaya sığabilmişlerdir. Düzenli ve disiplinli ordumuz bunu İstiklal Savaşında, 1951 yılında Kore’de, 1974 yılında Kıbrıs’ta yeniden kanıtlamıştır.
Disiplinin sağlandığı okulların daha başarılı oldukları, disipline riayet eden memurların çalıştığı dairelerde iş yerinin huzurlu olduğu ve halka daha iyi hizmetlerin verildiği görülmüştür. Yedek Subay Okulunda öğrenci iken ders veren hocalarımızdan bir binbaşı (Ahmet Fevzi Başağaoğlu):“Anlamsız bir taşın başında nöbet tutmanın size anlamsız geldiğini biliyorum. Ama bu aslında sizdeki itaat ruhunu geliştirmek içindir.” demişti. Disiplinin tarifini ise: “Kanunlara, nizamlara mutlak bir itaat, astının ve üstünün hukukuna riayet” demektir diye öğretmişlerdi.
Gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe, gerek sivil kesimde, gerek askeri kesimde; gerek bireysel olarak, gerekse millet olarak üstün başarılar kazanmak, refah seviyemizi yükseltmek istiyorsak daima disiplinli olarak çalışmamız gerekir.
Satırlarımıza J.Rohn’un şu güzel sözüyle son verelim.
“Disiplin, gaye ile başarıyı bağlayan köprüdür.” (Şükrü ÖKSÜZ)

 

SORUMLULUK

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.


Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak varolan çevre dolayısıyla insanın içinde yereder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır.Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Sorumluluk, varoluşçu felsefe anlayışının en önemli öğesi halindedir.

 

Sorumluluk nedir ?
Sorumluluk kısaca “”Bireyin uyum sağlaması üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesibaşkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi”" olarak tanımlanmaktadır.

 

Disiplin hakkında yazı , kompozisyon, bilgi, sorumlulk hakkında yazı , bilgi ,kompozisyon, nedir, tanımı, bilgisi