Ocak ayı Doğruluk ve dürüstlük değerler eğitimi AYET VE HADİSLER

DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER  

doğruluk ile ilgili ayetler

Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Bakara Suresi 23. Ayet

De ki: "Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu (cennet) diğer insanlar için değil de, yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!” Bakara Suresi 94. Ayet

Bir de; "Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet'e girmeyecek” dediler. Bu, onların kuruntuları! De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.” Bakara 111. Ayet

Allah şöyle diyecek: "Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Maide Suresi 119. Ayet

Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? De ki, "Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin.” Neml Suresi 64. Ayet

Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Kasas Suresi 5. Ayet

Onlara katımızdan gerçek gelince, "Mûsâ'ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin buna da verilmedi” dediler. Onlar daha önce Mûsâ'ya verilen (mucize)leri inkar etmemişler miydi? Onlar, "İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor” dediler. "Biz hepsini inkar ediyoruz” dediler. Kasas Suresi 48 Ayet

De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur'an'dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.” Kasas Suresi 49. Ayet

(Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ahzab Suresi 8. Ayet

Bunun böyle olması Allah'ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ahzab Suresi 24. Ayet

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Ahzab Suresi 70. ve 71 Ayet

İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara öteden beri yapılagelen doğru bir va'ddir. Ahkaf Suresi 16. Ayet

Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. Muhammed Suresi 5. Ayet

Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. Kamer Suresi 55. Ayet

De ki: "O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” Mülk Suresi 23. Ayet

De ki: "O, Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız.” Mülk Suresi 23. Ayet

Deki: "Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” İsra Suresi 80. Ayet

 

Doğrulukla ilgili hadisler,
Doğruluk ile ilgili hadisler,
Doğruluk hakkında hadisler


-Kendiniz için istediğiniz şeyi Müslüman kardeşin için de istemedikçe olgun mümin olamazsınız

-Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin

-Merhamet edene, Allah merhamet eder Yerdekilere merhamet edin, Allah da size merhamet etsin

-Kimseden bir şey istememeyi taahhüt (garanti) edene, Ben Cenneti taahhüt ederim

-İki müslüman buluşup da onlardan biri arkadaşına selam verdiğinde, bu ikisinden Allah’a daha çok sevgili olanı, arkadaşına karşı güler yüzlülükte daha önce olanıdır Musafaha ettiklerinde ise, Allah onların üzerine yüz rahmet indirir; İlk başlayana doksan, diğerine ise on rahmet verilir Hz Ömer (ra) 35 11

-Bir kimse sana tazim (hürmet) için oturduğu yerden ayağa kalkmış ise, onun yerine oturma Sana ait olmayan şeyle de elini silme Hz Ebû Bekre (ra) 57 6

-İki kişi gizli konuşurlarken aralarına girmeyin Hz İbn Ömer (ra) 60 3

-Sizden birisi kardeşini Allah yolunda sevdiği zaman kendisine bildirsin Zira bu, ülfette daha kalıcı, muhabbette sebat (devamlılık) vericidir Hz Mücahid (ra) 25 9

-Evlatlarınız arasında ihsanda bulunmak hususunda adalet edin, onların adalet etmelerini sevdiğiniz gibi

-Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim Zira o korku, bütün işlerinin zinetidir Sana Kur’an okumanı, Allah’ı zikretmeni tavsiye ederim Zira o, senin semada anılmana sebeptir, yeryüzünde ise senin için nurdur Sükutunun (susmanın) uzun olmasını tavsiye ederim Ancak hayır söz müstesna Zira bu sükut, şeytanı senden uzaklaştırır ve din işinde sana yardımcı olur Çok gülmekten de sakın Çünkü o, kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir Cihada devam et Çünkü o, ümmetimin ruhbanlığıdır Miskinleri sev ve onlarla düşüp kalk Kendinden aşağıdakine bak, yukarıdakine bakma Zira, sana Allah’ın verdiği nimetleri küçümsememen için bu hal daha uygundur Seninle alakayı kesseler de akrabanı ziyaret et Acı da olsa hakkı söyle Allah yolunda kınayanların kınamasından korkma Kendi nefsin hakkında bildiğin şeyler, insanlardan seni alıkoysun Yaptığın şeylerde onlara üstünlük taslama Şu üç hasletin bulunması, kişiye ayıp olarak yeter; Kendi kusurlarını bilmeden başkasının kusurlarını görmesi, aynı hal kendisinde de olduğu halde başkalarında utanılacak hal görmesi ve arkadaşına eziyet etmesi Ey Ebu zer! Tedbir gibi akıl, (şüpheli şeylerden) sakınmak gibi verağ, güzel huy gibi de şeref yoktur Hz Ebu Zer (ra) 157 4

-Güzel niyet, sahibini cennete sokar Güzel ahlak da sahibini cennete sokar Ve güzel komşu da komşusunu Cennete sokar Biri sordu:"Yâ Rasulallah, kendisi kötü (komşuluğu iyi) olsa da mı?" -Evet, sen istemesen de(öyle)

-İktisad, geçimin yarısı ve güzel ahlak da dinin yarısıdır Hz Enes (ra) 190 6

-Akrabayı yoklamak malı çoğaltır, ailede muhabbeti arttırır ve ömrü uzatır Hz Amr ibn Sehl (ra) 3077

-Bir aile halkı, birbirlerini yokladıklarında, Allah onların rızkını geniş ve kolay kılar Ve onlar Allah’ın koruması altında bulunurlar Hz İbni Abbas (ra) 118 4

-Akrabayı yoklamak, güzel ahlak ve güzel komşuluk; beldeleri mamur eder ve ömrü arttırır Hz Aişe (ra) -Kafir veya müslüman bir adam bir iyilik yaparsa Allah Teala ona sevap verir Denildi ki; “Kafire sevap nasıl olur?” -Buyurdu ki; “Eğer o sılai rahim yapsa veya bir sadaka tasadduk etse veya bir hasene yapsa, Allah ona mal, çocuk, sıhhat ve bunun benzerlerini verir” Denildi ki; “Ahirette karşılığı nedir?” -Buyurdu ki; Azabı hafif olur Ve şu mealdeki ayeti okudu:“Firavun ailesini azapların en şiddetlisine sokun” Hz İbn Mes’ud (ra) 369

-Müslümanlar bir vücudun azalarına benzer Nasıl bir vücudun bir yerinde bir rahatsızlık olunca tüm vücut ateşlenir, bu ağrıyı duyar Müslümanlar da diğer Müslümanların ağrılarını duyması gerekir

-Müslüman’ın Müslüman üzerinde vacip olan 6 hakkı vardır; 1- Karşılaşınca selam vermesi, 2- Davet edince davetine gitmesi, 3- Nasihat isteyince nasihat etmesi, 4- Hastalanınca ziyaret etmesi, 5- Ölünce cenazesine gitmesi, 6- Aksırınca teşmit etmesi

(TEŞMİT: Hapşıran kişinin: “Elhamdülillah” demesi, Bunu duyan kişinin: “Yerhamükallah”, Tekrar Hapşıran kişinin ise; “Yehdîna ve yehdîkümullah ve yuslih bâleküm” demesidir)

-Sizin Allah Teala’ya en sevimli olanınız, yemesi en az ve bedenen en hafif olanınızdır Hzİbn Abbas(ra) -Kuldan Allah’ın ilk çekip aldığı şey, “haya” (utanma duygusu)dır O zaman, O (Allah) gazap eder (kızar) Ve kul gazaba uğramış duruma gelir Sonra kendisinden “emanet”i alır O zaman o kimse “hain ve hor” olur Sonra ondan “rahmet”i alır O zaman da o kimse katı kalpli ve kaba olur İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer Artık o kimse, lanete uğramış ve lanetlenmiş şeytan olur Hz Enes (ra) 161 3

-Bu ümmetin en şerlilerini size haber vereyim mi? Onlar; bağırarak konuşanlar, belagatla konuşmaya zorlananlar ve çok lafçılar (gevezeler)dır Bu ümmetin hayırlılarını da size haber vereyim mi? Onlar; ahlakça en güzel olanlardır

-Adem oğlunda 360 mafsal vardır Her gün bunun için 360 sadaka vermesi lazımdır Sormuşlar: “Yâ Rasulallah, buna kim güç yetirebilir?” -Buyurmuş ki: Birine yol göstermek bir sadaka, zahmet veren bir şeyi yoldan kaldırmak bir sadaka, ihtiyaçtan fazla elbiseyi vermek de bir sadakadır Yine sormuşlar: “Ya Rasulallah, bunu da yapamazsak?” Buyurdular ki: Halka şerri dokunmaktan çekinmek de kendisi için bir sadakadır -İki günü birbirine eşit olan ziyandadır

 

Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim Hz Ebu Hüreyre (ra) 245 7 (Ramuz el-ehadis)

-İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır

-Mü’minin mizanında en ağır basacak şey, güzel ahlaktır Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder Hz Ebud Derda (ra) 15 9

-Bilir misiniz, insanların cennete girmelerini en çok sağlayan şeyler nelerdir? Allah korkusu ve güzel ahlaktır Bilir misiniz, insanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şey nedir? İki aralıktır; Ağız (diliyle günah işlemesi) ve bacak arasıdır (yani zina yapması) Hz Ebu Hüreyre (ra) 12 8

-Güzel ahlak hataları eritir; suyun buzu erittiği gibi Fena ahlak da ameli bozar; sirkenin balı bozduğu gibi

-Her şeyin tövbesi vardır Fena ahlak sahibinin yoktur Zira o kimse günahtan tövbe etmez de, onu daha şiddetle işler Hz Aişe (ra) 128 10

-Güzel ahlakın ifadesi şudur: Dünyadan nasip olana razı olur, nasip olmayana da kızmaz

-Doğruluğa yapışın, çünkü doğruluk iyiliğe götürür, doğruluk ve iyilik (sahipleri) de cennettedir Yalandan sakının, çünkü yalan kötülüğe götürür, yalan ve kötülük (sahipleri) de kötülük cehennemdedir

-Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu yapışın, çünkü kurtuluş doğruluktadır

-Yalan sözden ve yalan yere yemin etmekten sakının!

-Yalandan sakının, çünkü yalan bir tarafta, iman da bir taraftadır Yalan ile iman bir arada bulunmaz

-Birbirinize haset (kıskançlık) etmeyiniz Birbirinize buğz etmeyiniz Birbirinizden yüz çevirmeyiniz Birbiriniz hakkında kötü zandan bulunmaktan kaçınınız Birbirinizin eksikliğini ve kusurunu görmeye çalışmayınız Birbirinizin gizli hallerini ve gizli hayatını araştırmayınız Menfaat yarışına girmeyiniz Birbirinize küsmeyiniz Ey Allah'ın kulları hepiniz kardeş olunuz!

-Büyüklerine saygı, küçüklerine şefkat ve merhamet göstermeyen bizden değildir

-Bir kimse bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse bu (sözü) bir yalandır

-Aklın başı; Allah’a imandan sonra, haya (utanmak) ve iyi ahlaktır Hz Enes (ra) 286 12

-Allah’a imandan sonra, aklın başı; insanlarla muhabbetli bulunmaktır Hz Ebu Hüreyre (ra) 287 7

-Allah Teala şu kulu sever: Sattığında müsamahalı, aldığında müsamahalı, borcunu ödemede müsamahalı ve alacağını talepte de gene müsamahalıdır Hz Ebu Hüreyre (ra) 17 9

-Bir meclisin baş köşesinden aşağısına razı olmak, Allah için tevazudan sayılır Hz Talha (ra) 131 4

-Allah (zc hz)i her şeyde rıfk ve mülayemeti (yumuşak huyluluk) sever Hz Aişe (ra) 92 14

-Rıfk (mülayım olmak) ve rıfk ile muamele etmek uğurluluk, şiddetle muamele etmek de uğursuzluktur Cenabı Hak bir evin hayrını murad ettiğinde, onlara rıfk kapısını açar Rıfk nerede bulunursa orasını zinetlendirir Şiddet ise orası için leke olur Hz Aişe (ra) 100 3

-Merhamet edene, Allah merhamet eder Yerdekilere merhamet edin, Allah da size merhamet etsin -Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercetten şehirler vardır ki, onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler Ve bunlar; Allah rızası için birbirlerine muhabbet edenler içindir Hz Ebu Hüreyre (ra) 125 6

-Cennette öyle köşkler vardır ki; içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür Bunlar; sözü hoş, selamı çok olana, yemeği çok yedirenlere, oruca devam edenlere ve gece namazı kılanlara verilir

-Cömert; Allah’a, insanlara ve cennete yakındır Cehennemden de uzaktır Cimri ise Allah’tan, insanlardan ve cennetten uzaktır Ve cehenneme yakındır Cahil cömert, Allah (zchz)lerine, hasis (cimri) âbitten (ibadet eden kişi) daha sevimlidir

-Cömert, ancak Allah’a hüsnü zannı olduğundan cömertlik yapar (Allah bana gene verir, ahirette de mükafatını verecektir diyerek) Cimri ise, ancak Allah’a sui zannı sebebiyle (“ya vermezse”diyerek) cimrilik yapar

-Cömert bir zatın (yedirdiği) yiyeceği şifadır Cimri bir kimsenin yemeği ise derttir

-Sabır ilk sadmededir (belanın ilk geldiği anda) -Sabır imanın yarısı, yakîn de imanın tamıdır

-Size dünya ve ahiret ehlinin en hayırlısını ve dünyadaki amellerin en iyisini haber vereyim mi? “O öyle bir kimsedir ki; kendisiyle alakasını kesenle ilgilenir, kendisini mahrum edene (vermeyene) verir ve kendisine zulmedeni de affeder”

-Üç şey vardır ki; onlar kimde bulunursa, Allah onu kolay bir şekilde hesaba çeker ve rahmetiyle cennetine koyar: Mahrum edene (vermeyene) ihsanda bulunmak, zulmedeni affetmek, uğramayanı arayıp sormak

-Sükut (susmak, lüzumsuz konuşmamak), ahlakın efendisidir Hz Enes (ra) 219 8

-Üç kişi için gökler, yer, gece, gündüz ve melekler istiğfar ederler: Alimler, talebeler ve cömertler

-Allah (CC) Bana, farzları yerine getirmeyi emrettiği gibi, insanlara müdara etmeyi(alttan almayı) emretti

-Haya (utanmak) imandandır

-Altı şey güzeldir, lakin şu altı sınıf insanda daha güzeldir: Adalet güzeldir, lakin ümerada (idarecilerde) daha güzeldir Cömertlik güzeldir, lakin zenginde daha güzeldir Verağ (haram olduğu şüpheli olan şeylerden kaçınmak) güzeldir, lakin alimlerde daha güzeldir Sabır güzeldir, lakin fakirlerde daha güzeldir Tövbe güzeldir, lakin gençlerde daha güzeldir Haya (utanmak) güzeldir, lakin kadınlarda daha güzeldir Hz Ali (ra) 297 6

-Benim için 6 şeyi tekeffül edin (garanti edin, söz verin), size Cenneti söz veriyorum; 1- Biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin, 2- Bir vaatte (sözde) bulunduğunda sözünden dönmesin, 3- Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmesin, 4- Gözünüzü yumunuz (harama bakmayın), 5- Elinizi (haramlardan) çekin, 6- İffet ve namusunuzu koruyun!

-Mümin güzel ahlakı ile, geceleri nafile ibadet eden ve gündüzleri nafile oruç tutan kimselerin derecelerine erişir (Yani güzel ahlaklı kişiye, ahlakı sebebiyle her gün 24 saat sevap yazılır)

-Mümin, başkalarıyla iyi geçinir ve kendisiyle iyi geçinilir, başkalarıyla iyi (güzel) geçinmeyen ve kendisiyle geçinilemeyen kimsede hayır yoktur

-Müminin mümine bağlılığı, bir binanın birbirine sıkı sıkıya tutan tuğlaları gibidir

 

* Alemlerin Rabbi Allaha hamdolsun, Rahmandır, Rahîmdir. Din gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz.Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna *

* Emrolunduğun gibi dosdoğru ol *

* Doğrularla beraber olun *

* Yalan sözden kaçının *

* Beni Rabbim en güzel şekilde terbiye etti *

* Bir sahabi Hz. Peygambere Ya Rasûlullah bana İslâmı öyle tanıt ki, senden başka birine sorma ihtiyacını duymayayım deyince, Rasûlullah şöyle buyurmuştur: Allaha inandım de, sonra da dosdoğru ol *

* Doğru olunuz, kurtuluşa erersiniz *

* Doğruluk insanı iyiliğe yönelir, hayırlı işlerde cennete kılavuzluk eder. Bir kimse, doğruluğu prensip edinirse sıddîk olur. Yalancılık da insanı kötülüğe ve fücura sürükler. Kötülük de çehenneme götürür. Bir kimse yalancılığı prensip edinirse Allahın divanında kezzab yalancı defterine yazılır *