Ocak ayı Doğruluk ve dürüstlük değerler eğitimi sonuç raporu

.....................................  Okulu Ocak ayı

dürüstlük ve doğruluk sonuç  raporu

Dürüstlük, toplum olarak uymamız  gereken olguların başında gelir. Topluma bireyler yetiştiren okullar bunun  aşılandığı en önemli yerlerdir. Dürüst bireyler yetiştirebilirsek gelecekte  karşımıza dürüst vatandaşlar, dürüst memurlar ve dürüst siyasetçiler  çıkacaktır. Bu sayede Atatürk’ün belirttiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabileceğiz. Bu amaçlar doğrultusunda öğrenci yetiştirmeyi kendine ilke  edinmiş okulumuz sürekli yapmakta olduğu bu faaliyet alanına biraz daha  eklemeler yaparak öğrencilerin dikkatlerini çekmeye çalışmıştır.     Okulumuzun öğretmenleri her derste  olduğu gibi kulüp toplantılarında, rehberlik çalışmalarında, teneffüslerde,  birebir görüşmelerde ve diğer ilişkilerde öğrencilerimize dürüstlüğün önemini vurgulamakta ve dürüstlük ile neler kazanacağımızı ve dürüst olmazsak neler  kaybedeceğimizi anlatmaktadırlar. Anlatmak bazen yeterli olmayabilir. Hayattan  örnekler vererek yaşanmışlarla bunu nesnelleştirme yoluna gidilmiş ve daha  kalıcı olması sağlanmıştır. 
Bu ay içerisinde dürüstlük değerler  eğitimi konusunda okulumuzda Türkçe derslerinde konusu “dürüstlük” olan  kompozisyon ve şiir yazma çalışmaları yapıldı. 
Rehberlik derslerinde bu konu  hakkında uygulamalı çalışmalar yaptırıldı.
Görsel sanatlar derslerinde dürüstlük  konulu resimler yaptırıldı.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi  öğretmenleri İslam dininde dürüstlüğün yerini dile getiren anlatılar yaparak  Hz. Muhammet’in bu konudaki görüşleri dile getirildi.
Kulüp çalışmaları esnasında bu  konuyla ilgili hikâyeler sınıf içerisinde anlattırıldı ve çocukların bu konuyla  ilgili başlarından geçen bir olayı sınıf ortamında canlandırmaları sağlandı.