Türklerin İslamiyetle Tanışma Süreci Kısaca

840-50′li yıllarda Karahanlı Türkleri ilk kez islam devletini kurmuştur, ancak; İslamla danışma uyruk boyutunda Karluk Türkleridir. Talas Savaşı(751) yılı olmuştur.İslamiyet Arap Yarımadası’nda yani bugünkü Suudi Arabistan’da 620 yıllarında doğdu. Peygamberi Hz. Muhammed’tir. Uzun ve yorucu bir mücadeleden sonra tüm Arap yarımadası İslamiyeti kabul etti. Arap Yarımadası’ndan sonra, İslamiyet diğer kıtalarla ve milletlerle tanışmaya başladı. İslamiyet Arap Yarımadası’ndan çıkınca coğrafi olarak önce Pakistan ile ardından Hindistan, İran, Mezopatamya venihayet Türkistan ile tanıştı. İslamiyetin Türklerle tanışması 9. 10. yüzyıla denk düşer