Türkiye’deki Orman Yangınları Hakkında Bilgi

Ülkemiz ormanlarının büyük bir bölümü üzerinde bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu iklim özellikleri sebebi ile yoğun bir yangın tehdidi altında bulunmakta ve her yıl çeşitli sayıda orman yangını sonucu önemli ölçüde orman varlığı zarar görmektedir. Kahramanmaraş’ tan başlayıp Akdeniz ve Ege’ yi takiben İstanbul’a kadar uzanan 1700 kilometrelik sahil bandının 160 km derinlikteki bölümü orman yangınları bakımından çok büyük hassasiyet göstermektedir. Ülkemizdeki orman yangınlarının % 90 ı bu bölgede meydana gelmektedir. Şekil 1 de ülkemiz için orman yangınları özel koruma alanları, tablo 2 de ise risk alanları görülmektedir.

Düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 1937 yılından günümüze kadar 68 214 adet orman yangını meydana gelmiş olup yangından zarar gören ormanlık alan 1 533 598 ha dır. Şekil 2 de Türkiye’deki orman yangınları, tablo 3 de orman yangınlarının çıkış sebeplerine göre dağılımları görülmektedir.

Ülkemizde arazi yapısının dağlık ve aşırı meyilli olması, toprağın özelliklerinin ve verim gücünün yetersiz olması, iklim şartlarının ise yeniden orman yetiştirmeye çok elverişli olmayışı yüzünden niteliği ne olursa olsun mevcut ormanların korunması büyük önem taşımaktadır.

DOĞAL YANGIN ORTAMI
Bir yangının başlaması, yanması ve yayılmasını temin eden bütün faktörlere yangın ortamı denir.Tablo 4 de doğal yangın ortamı faktörleri,tablo 5 de iklim/hava yangın etkileşimi görülmektedir.

Orman yangını üçgenindeki üç bileşen olan oksijen, yakıt ve ısı meteorolo-jik faktörler tarafından etkilenirler.

Oksijen: rüzgar hızı, basınç, sıcaklık, güneşlenme
Yakıt Durumu: Sıcaklık, nispi nem, rüzgar hızı, yağış, çiğ
Isı: Güneşlenme, radyasyon, sıcaklık

Orman yangınlarının meydana gelmesinde, şiddeti ve süresi üzerinde meteorolojik koşullar önemli bir rol oynamaktadır. Gerek insan kaynaklı gerekse nedeni doğaya bağlı orman yangınları ancak meteorolojik koşullar uygun olduğu zaman meydana gelebilir. Yangınla mücadele amacıyla geliştirilen model ve sistemler de hassas olarak ölçülen meteorolojik verilerle işlerlik kazanmaktadır. Meteorolojik bilgiler yangın olayının her safhasında yangın tahmininde, yangın başlangıcında, yangın sırasında, söndürme çalışmalarında ve yangın sonrasında devamlı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken bilgilerdir.

Düşük şiddetli yangınlarda, yangının erken safhalarında yayılma hızı oranına etki eden faktörler nispi nem, rüzgar hızı ve atmosferik kararlılıktır. Yangının ilk oluşumundan sonra sıcaklık yakacağın ön ısınması için uygun duruma ulaşır ve onun nem içeriğini azaltır. Bu devrede rüzgar hızı yangının yayılmasını kontrol eden bir faktör haline gelerek iki yönlü işlem görür. Birincisi, oksijenin ayarını kontrol eder, ikincisi yangının ileri safhalarında bitkinin ön kurumasını sağlayıp ısının yakındaki yakacaklara taşınmasına yardımcı olur. Bu elemanların düşey dağılımları son derece önemli sonuçlar doğurur. Kararsız hava, yükselen kuvvetli hava akıntılarına neden olacağından bazı tip yangınları çok kritik duruma getirebilir. Kuvvetli düşey hava akımları, yatay hava akımlarını etkisi altına alarak yakındaki orman sahalarını etkisi altına alabilir.

Genelde yangın şeklini belirleyen etkenlerin en önemlisi rüzgardır. Rüzgar hızı arttıkça yangın alanının daha dar ve uzun bir görünüm aldığını gözlenmiştir. Orman yangınlarında yangın davranışlarını tahmine yönelik kantitatif yaklaşımlar için rüzgar hızı önemli bir değişken niteliği taşımaktadır. Rüzgar yönü ve hızının değişmesi yangını sadece ciddi boyutlara getirmekle kalmaz aynı zamanda Söndürme çalışmalarına katılanlar için tehlikeli bir durum da oluşturabilir.