Cennet Nasıl Bir Yer?

Cenneti anlatmak pek kolay değil.
En iyisi onu önce Peygamberimize sormak.
Zaten sormuşlar da. 
Peygamberim, kendisine Cennet’i sorduklarında onu:
“Onu ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kimse hayal etmiştir. O öyle bir yer.” şeklinde anlatmıştır.” demiştir. 
Yani Cennet, bırakın görüp işitmeyi, hayal bile edilemeyecek bir yer.
O kader güzel, o kadar mutluluk verici, o kadar değerli.
İnananlar Cennette pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Bu nimetlerin en büyüğü, güzeli, değerlisi ve lezzetlisi Cenâbı Hakk`ı görmek olacaktır. 
Yukarıda Cennet nimetlerinin insan hayalinin erişemeyeceği güzellikte olduğunu söyledik. Aslında Cenneti dünya ölçüleriyle tarif etmek pek mümkün değildir. Bununla beraber cennetteki eşsiz nimet ve saltanatı anlayabilmemiz için Allah onu bize dünyadan bildiğimiz şeylere benzeterek anlatmıştır.
Kur'an'da Cennetin niteliklerinden bazıları şu şekilde dile getirilir: 
Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler. (Zümer, 39/20) 
Güzel evler. (Tevbe, 9/72) 
Onlara cennette, bir meyve, içlerinin çekeceği bir et verdik vereceğiz et-Tür, 52/21. 
Türlü ağaç ve meyvalara, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip… (Rahman, 55/58-54) 
Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa, hepsi.. (Zuhruf 43/71) 
Biz o cennetliklerin, kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. (Hicr, 15/47-48.) 
Orada sabah, akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir. Mer yem, 18/60-63.

 .