Tarihteki 繹nemli bulular , tarihleri ve mucitleri

NEML襤 BULULAR VE TAR襤HLER襤

1280 襤lk g繹zl羹k 襤talya'da yap覺ld覺.
1450 Johannes Gutenberg'in bask覺 makineleri kitap 羹retiminde 癟覺覺r a癟t覺. Bunun sonucunda yeni icatlar hakk覺ndaki bilgilerin yay覺lmas覺 h覺zland覺.
1453 Copernicus, gezegenlerin D羹nyan覺n etraf覺nda deil, G羹ne'in etraf覺nda d繹nd羹羹n羹 ortaya atan kuram覺n覺 yay覺mlad覺.
1592 Galileo, cisimleri 30 kez b羹y羹ten bir teleskop yapt覺.
1614 襤sko癟yal覺 matematik癟i John Napier logaritma cetvelini icat etti.
1618 Johannes Kepler, gezegenlerin G羹ne'in 癟evresinde 癟izdikleri elips bi癟imindeki y繹r羹ngeleri betimleyen yasalar覺 yay覺mlar.
1622 Blaise Pascal, babas覺n覺n vergi hesaplar覺nda kullanmas覺 i癟in bir toplama makinesi icat etti.
1643 Evangelista Torricelli, hava bas覺nc覺n覺 繹l癟mek i癟in imdi cival覺 barometre denilen cihaz覺 icat etti.
1656 Christian Huygens, Galileo'nun fikirlerine dayanan hassas bir sarka癟l覺 saat tasarlad覺.
1668 Isaac Newton ilk aynal覺 teleskopu yapt覺.
1682 Edmond Halley, daha sonra kendi ad覺yla an覺lacak bir kuyrukluy覺ld覺z覺n y繹r羹ngesini 癟izip betimledi.
1687 Newton'un, evrensel 癟ekim yasalar覺n覺 form羹lletirdii Principia bal覺kl覺 kitab覺n覺n yay覺mlad覺.
1690 Edmund Halley, dal覺 makinelerine hava pompalayacak bir y繹ntem gelitirdi.
1698 Thomas Savery'nin yapt覺覺 ilk buhar makinesi, su alt覺nda kalan madenlerdeki suyu d覺ar覺 pompalamada kullan覺ld覺.
1733 襤ngiliz bir dokumac覺 taraf覺ndan icat edilen "u癟an mekik" ad覺ndaki alet bir kiinin bir g羹nde 羹retebilecei kuma miktar覺n覺 ikiye katlad覺.
1752 Benjamin Franklin, y覺ld覺r覺m覺n elektrikten kaynakland覺覺n覺 g繹sterdi.
1783 Marquis de Jouffroy d'Abbans ilk buharl覺 gemiyi y羹zd羹rd羹.
1783 Montgolfier Kardeler bir s覺cak hava balonunu baar覺yla u癟urdu.
1789 Lavoisier'nin, 33 elementi s覺ralad覺覺 ve bu elementlerin adland覺r覺lmas覺 ile ilgili modern sistemi sunduu "Kimyasal Adland覺rma Y繹ntemi" yay覺mland覺.
1796 Edward Jenner, bir 癟ocuu 癟i癟ek hastal覺覺na kar覺 a覺lad覺.
1799 Alessandro Volta, ilk elektrik bataryas覺n覺 yapt覺.
1801 襤lk denizalt覺lardan olan Nautilus ilk yolculuunu tamamlad覺.
1804 Richard Trevithick raylar 羹zerinde giden ilk buharl覺 lokomotifi yapt覺.
1814 Friedrich K繹nig elle 癟al覺an matbaadan 癟ok daha h覺zl覺 olan buharl覺 matbaay覺 gelitirdi.
1819 Augustus Siebe bas覺n癟l覺 bir dalg覺癟 elbisesi tasarlayarak insanlar覺n daha derinlere dalabilmesini salad覺.
1820 Hans Oersted, elektrik ak覺m覺n覺n pusulan覺n inesi 羹zerinde manyetik etki yaratt覺覺n覺 g繹sterdi.
1821 Charles Babbage, karma覺k matematiksel tablolar覺 otomatik olarak hesaplamak i癟in tasarlad覺覺 "fark makinesi" nin 羹zerinde 癟al覺maya balad覺.
1826 Frans覺z fizik癟i Joseph Niepce tarihteki ilk fotoraf覺 癟ekti.
1829 George Stephenson, en iyi buharl覺 lokomotif tasarlama ve yapma yar覺mas覺n覺 kazand覺. Rocket adl覺 bir lokomotif 羹retti.
1830 襤lk diki makinesi Frans覺z terzi Barthelemy Thimonnier taraf覺ndan tasarland覺.
1836 Samuel Colt, yapt覺覺 h覺zl覺 ate eden tabanca "alt覺patlar" 覺n patentini ald覺.
1837 Isambard Kingdom Brunel, ilk k覺talararas覺 buharl覺 gemiyi y羹zd羹rd羹.
1837 襤ki 襤ngiliz mucit William Cooke ve Charles Wheatstone ilk elektrikli telgraf makinesini yapt覺.
1838 Samuel Morse kendi gelitirdii Morse alfabesini ilan etti.
1839 Louis Daguerre vesikal覺k fotoraflarda 癟ok tutulan daguerrotype fotoraf tekniini icat etti.
1841 Michael Faraday, hareketli bir m覺knat覺stan elektrik ak覺m覺 elde etti.
1843 Samuel Morse, telgraf mesajlar覺nda kullan覺lmak 羹zere nokta ve 癟izgilerden oluan 羹nl羹 mors alfabesini icat etti.
1846 Amerikal覺 bir di癟i bir 癟ene ameliyat覺nda ac覺y覺 hissettirmemek i癟in eter kulland覺.
1848 襤lk y羹r羹yen merdiven, New York'ta turist 癟ekmek i癟in kuruldu.
1849 engelli ine icat edildi.
1857 New York'ta bir d羹kk璽n asans繹r羹 olan ilk bina oldu.
1860 Bel癟ikal覺 Etienne Lenoir ilk i癟ten yanmal覺 motoru yapt覺.
1863 襤lk metro (yeralt覺 demiryolu) hatt覺 Londra'da iletmeye a癟覺ld覺.
1868 Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yapt覺覺, modern genetik kuram覺n覺n temellerini oluturan arat覺rmalar覺n覺 bitirdi.
1868 Bir gazetenin yaz覺 ileri m羹d羹r羹 olan Christopher Sholes ilk kullan覺l覺 daktiloyu yapt覺.
1872 Fotoraf癟覺 Eadweard Muybridge ilk ard覺覺k fotoraflar dizisini 癟ekti.
1876 Alexander Graham Bell ilk telefon konumas覺n覺 yapt覺.
1877 Edison fonograf覺 icat etti.
1878 Joseph Swan elektrik ampul羹n羹 icat etti.
1879 Ernst von Siemens elektrik d繹enmi bir hat 羹zerinde giden ilk elektrikli treni sergiledi.
1881 Emile Berliner, yass覺 plaklar kullanan ilk gramofonu yapt覺.
1885 Louis Pasteur, bir dizi a覺 yaparak, kuduz bir k繹pek taraf覺ndan 覺s覺r覺lm覺 bir 癟ocuun yaam覺n覺 kurtard覺.
1885 Fizik癟i Heinrich Hertz elektromanyetik dalgalar覺n varl覺覺n覺 g繹sterdi.
1885 Avusturyal覺 kimyac覺 Carl Auer, muma g繹re daha kullan覺l覺 ve g羹venli olan bir havagaz覺 lambas覺 icat etti.
1886 Linotip adl覺 makine, gazetelerin ve kitaplar覺n daha h覺zl覺 haz覺rlanmas覺n覺 salad覺.
1888 George Eastman, Kodak no.l adl覺 fotoraf makinesini 羹retti ve m羹terilerinin filmlerini banyo etti.
1889 Edison'un yard覺mc覺s覺 Charles Batchelor sinema filmlerinin seslendirilmesi 羹zerine deneyler yapt覺.
1890 Daimler motor irketi, d繹rt tekerlekli ve akaryak覺tla 癟al覺an otomobil 羹retimine balad覺.
1890 Herman Hollerith'in icat ettii elektrikli sayma makinesi sayesinde Amerika'da n羹fus say覺m覺 ilemi 癟ok h覺zl覺 bir ekilde sonu癟land覺r覺ld覺.
1895 Paris'te Lumiere Kardeler 10 hareketli filmden oluan bir g繹steri yapt覺.
1895 Wilhelm R繹ntgen, X-覺覺nlar覺n覺 buldu.
1898 Valdemar Poulson, modern teybin 繹nc羹s羹 olan bir cihaz yapt覺.
1901 襤lk radyo transist繹r羹n羹 Marconi gelitirdi.
1902 襤talyan Guglielmo Marconi, Man Denizi 羹zerinden radyo dalgalar覺yla mesaj iletmeyi baard覺.
1903 Amerikal覺 Wright Kardeler ilk motorlu u癟a覺n u癟uunu ger癟ekletirdi.
1903 Henry Ford, yeni araba fabrikas覺yla seri 羹retim tekniini getirdi.
1903 Willem Einthoven, kalbin ileyiini kaydeden elektrokardiyografi cihaz覺n覺 icat etti.
1904 John Fleming'in gelitirdii cam diyotlar radyo cihazlar覺n覺n vazge癟ilmez par癟as覺 oldu.
1908 Ad覺n覺 mucidinin ad覺ndan alan Geiger sayac覺 radyasyonu saptamak ve 繹l癟mek i癟in kullan覺lmaya baland覺.
1910 Frans覺z Henri Fabre, tekerlekleri olmayan ve su 羹zerinde seyredebilen bir u癟ak gelitirerek ilk deniz u癟a覺n覺 icat etti.
1911 Marie Curie, radyoaktiflik konusunda kendi ba覺na yapt覺覺 癟al覺malardan dolay覺 Nobel d羹l羹 ald覺; b繹ylece de bu 繹d羹l羹 iki kez alan ilk kii oldu.
1911 Ernest Rutherford, atomun merkezinde bir 癟ekirdek olduunu g繹sterdi.
1919 Einstein, "Genel G繹relilik" konusundaki yaz覺s覺n覺 yay覺mlad覺.
1921 Philip Drinker, hastalar覺n solunum yapmas覺na yard覺m etmek i癟in "demir cier"i icat etti.
1922 襤lk mikrofilm tan覺t覺ld覺.
1926 John Logie Baird ilk televizyon g繹r羹nt羹s羹n羹 baar覺yla iletti.
1926 Robert Goddard ilk s覺v覺 yak覺tl覺 roketi f覺rlatt覺.
1926 ABD'li Profes繹r Robert Hutchinson Goddard ilk s覺v覺 yak覺tl覺 roketi gelitirdi. Gaz ve s覺v覺 oksijenle ileyen roket, 12,5 metre y羹kseklie 癟覺kt覺 ve 56 metre yol ald覺.
1928 Bug羹n penisilin dediimiz bir oluumun bakterileri 繹ld羹rmesi Alexander Fleming'in dikkatini 癟ekti.
1933 襤ki Alman bilim adam覺 Max Kroll ve Ernst Ruska elektron mikroskobunu yapt覺.
1935 Alman irketi AEG, sesi kaydetmek i癟in plastik manyetik teyp band覺n覺 gelitirdi.
1938 Macar mucit Lazlo Biro, b覺ro da denilen bilye u癟lu t羹kenmez kalemi icat etti.
1938 Amerikal覺 Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti.
1939 襤gor Sikorsky adl覺 bir Rus m羹hendis taraf覺ndan ilk helikopter yap覺ld覺.
1940 襤lk elektronlu mikroskop Philedelphia'da tan覺t覺ld覺.
1942 Wernher von Braun, Almanya'n覺n ilk uzun menzilli f羹zesi olan V-2'yi f覺rlatt覺.
1942 Enrico Fermi, ABD'nin Chicago kentinde, n羹kleer enerjinin denetim alt覺na al覺nabildii bir n羹kleer reakt繹r yapt覺.
1943 Jacques-Yves Cousteau ve Emile Gagnan, ilk dal覺 t羹p羹n羹 tasarlad覺lar.
1945 Amerikal覺 mucit Percy Spencer, ilk mikrodalga f覺r覺n覺 tasarlayarak patentini ald覺.
1946 John Mauchy ve John Eckert'in gelitirdii, Amerika'n覺n ilk elektronik bilgisayar覺 ENIAC halka g繹sterildi.
1947 Edwin Land bir dakikadan az bir s羹rede siyah beyaz fotoraf 癟覺karan polaroid makineyi icat etti.
1953 Francis Crick ile James Watson DNA molek羹l羹n羹n yap覺s覺n覺 kefetti.
1957 Sovyetler Birlii taraf覺ndan D羹nyan覺n 癟evresinde d繹nen insan yap覺m覺 ilk cisim Sputnik I f覺rlat覺ld覺.
1960 Theodore Maiman ilk lazeri yapt覺.
1962 Telefon konumalar覺n覺n yan覺nda canl覺 televizyon g繹r羹nt羹lerini de ileten Telstar adl覺 uydusu f覺rlat覺ld覺.
1977 D羹nyan覺n tekrar kullan覺labilen ilk uzay gemisi olan Uzay Mekii, ABD taraf覺ndan f覺rlat覺ld覺.
1982 Philips ve Sony irketleri kompakt diski 癟覺kard覺.
1987 襤lk say覺sal ses bantlar覺 (DAT) 羹retildi.
1990 Y羹ksek netlikte televizyon (HDTV) yay覺n覺 ilk kez yap覺ld覺.

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile