Bir Garip MatematikC?

radyonun icad覺,radyonun tarih癟esi,radyonun tarihi,radyonun bulunuu,radyonun geliimi

radyonun icad覺,radyonun tarih癟esi,radyonun tarihi,radyonun bulunuu,radyonun geliimi


Radyonun tarih癟esi ve geliimi襤talyan Mucit Guglielmo Marconi radyoyu icat eden kii olarak kay覺tlara ge癟mitir. Ancak radyonun kendi icad覺 olduunu iddia eden bir癟ok kii ortaya 癟覺km覺t覺r. Telsiz telegraf patentine sahip olan Nikolai Tesla, Olive Lodge bu iddiay覺 ortaya atanlar覺n ba覺nda gelir. Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov ise anla覺labilen ilk radyo dalgalar覺n覺 iletmeyi baarm覺 ancak bu icad覺 i癟in patent almam覺t覺r. Daha pek 癟ok insan vard覺r fakat ticari baar覺y覺 yakalayan kiinin Marconi olduu herkes癟e kabul edilir.

Popov, Lodge ve Marconi, Edward Branly'nin bulduu Branly T羹p羹 ad覺 verilen ve radyo dalgalar覺n覺 saptamak i癟in kullan覺lan bir arac覺 gelitirmeye 癟al覺覺yorlard覺. 1890 y覺l覺nda balayan bu gelitirme 癟abalar覺 1895 y覺l覺nda Marconi ve Popov'un birbirlerinden habersiz bir ekilde gelitirmeleri ile sonlanacakt覺. 1896 y覺l覺nda ise ilk defa Popov taraf覺ndan "Heinrich Hertz" ismi Mors alfabesi kullan覺larak anla覺l覺r bir ekilde iletildi.

襤talya'da arad覺覺 destei birt羹rl羹 alamayan Marconi sonunda 襤ngiltere'ye gitti ve burada ilk radyonun patentini ald覺. Bu patent al覺m覺n覺n ard覺ndan bir癟ok farkl覺 versiyonu 羹retildi. Lee De Forest ve Edwin Howard Armstrong Amerika'da radyo teknolojisinde 癟ok b羹y羹k deiiklikler yapt覺lar. T羹pler ve devreler kullanrak bambaka bir hal kazandrd覺lar. 1947 y覺l覺nda transist繹r羹n icad覺 ise radyo teknolojisi i癟in bir devrim olmutur.RADYONUN GEL襤襤M襤


Radyo tekniinin bir癟ok babas覺 var. 襤talyanlar, 襤ngilizler, tabii Amerikal覺lar ile Ruslar, radyo tekniini kendilerinin bulduunu ileri s羹r羹yorlar. Baz覺 Amerikal覺lar, Edisonun ilk diyodu gelitirdiini, diyotsuz da radyo d羹羹n羹lemeyeceini an覺msat覺yorlar.
Ancak, y羹ksek frekans alternat繹r羹 denilen buluu yapan ve 46 y覺l boyunca General Electric irketinde 癟al覺an Ernst Alexandersonun ad覺ndan da s繹z ediliyor. 1904 y覺l覺nda ie girien Alexanderson, 1906 y覺l覺nda Amerikada ilk deney niteliindeki radyo yay覺n覺n覺 m羹mk羹n k覺lan kii olmutu.
Amerikada resmen radyo yay覺nlar覺, 1921 y覺l覺nda balam覺t覺r. Rusyada ise Aleksander Stepanovi癟 Popof, radyonun babas覺 say覺l覺r. Hatta Amerikan Deniz Kuvvetlerinin 1963 y覺l覺nda haz覺rlad覺覺 bir raporda bile, 1859烽a 1906 y覺llar覺 aras覺nda yaam覺 olan bu Rus profes繹r羹n ad覺 ge癟er.
Marconi ile Popofun 1895 y覺l覺nda hemen hemen ayn覺 s覺ralarda radyo yay覺nlar覺 yapma tekniini bulduu anla覺l覺yor. Ancak Guglielmo Marconi, iyi bir t羹ccar olduundan hemen buluunu b羹t羹n d羹nyay覺 gezerek duyurmay覺 baaran kii olmu. Asl覺nda Popof, k繹t羹 hava koullar覺n覺 ve y覺ld覺r覺mlar覺 繹nceden haber alabilmek i癟in bir yenilik d羹羹nm羹t羹. Havadaki statik ya da atmosferik elektrik derecesini 繹l癟meyi ak覺l etmi ve bu arada radyoyu gelitirmiti. Orta ya da uzun dalga istasyonlar覺n覺 dinleyenler, yaklamakta olan k繹t羹 hava koullar覺n覺n, radyolar覺n ald覺覺 parazitlerle 癟ok 繹nceleri farkedildiine tan覺k olmulard覺r.
Sava gemilerindeki haberleme haklar覺yla ilgili olarak y覺llar y覺l覺 Marconiyle patent davalar覺 s羹rd羹ren ve bu nedenle radyoculuun tekniini en iyi incelemi olan Amerikan Deniz Kuvvetleri, Popofun Marconiye g繹re daha iyi bilim adam覺 olduunu kaydediyor.
Rusyan覺n deniz kuvvetleri hesab覺na 癟al覺an Popof, 襤ngiliz James Clerk Maxwell ve Alman Heinrich Hertzin bulular覺n覺 deerlendirerek radyo yay覺n ve al覺c覺 tekniini gelitirmi ve hatta 1900 y覺l覺nda Paristeki D羹nya Fuar覺nda b羹y羹k alt覺n madalyay覺 alm覺t覺.

Radyonun Teknik zellikleri

Sesi, atmosfer i癟inden, Hertz dalgalar覺 arac覺yla 癟ok uzaklara ulat覺r覺lan alet. Radyoya ses dalgalar覺n覺 elektrik dalgalar覺 haline 癟evirir; ya da elektrik dalgalar覺n覺 atmosferden derleyerek ses dalgalar覺 haline koyar.
Bu bak覺mdan,
a - verici radyo,
b - al覺c覺 radyo
olmak 羹zere iki 癟eit makineden meydana gelmitir.

Radyo vericilerinde s繹n羹ms羹z y羹ksek frekansl覺 titreimli ak覺mlar kullan覺l覺r. Ses ve s繹z titreimlerinin genlik ve frekanslar覺 癟ok kar覺覺k bir ekilde deitiinden bunlar覺 kesikli elektromagnetik dalgalarla iletmek m羹mk羹n deildir. Radyo yay覺mlar覺nda kullan覺lan s繹n羹ms羹z y羹ksek frekansl覺 titreimli ak覺mlar覺n verdii elektromagnetik dalgalar ses titreimleri i癟in ta覺y覺c覺 dalga vazifesini g繹r羹rler. Bu ta覺y覺c覺 dalga, verici radyo istasyonunda mikrofon vas覺tas覺yla deiime urar. Bunun i癟in 繹nemsiz titreimli ak覺m devresine eden bir mikrofon kar覺s覺nda ses meydana gelir. Ses titreimlerine uyarak deien mikrofon ak覺m覺, s繹n羹ms羹z y羹ksek frekansl覺 titreimli ak覺m覺n sabitgenliini deitirir. Radyo al覺c覺ma antenine gelmi olan deiime uram覺 elektromagnetik dalgalar, alicinin devresinde y羹ksek frekansl覺 titreimli ak覺m meydana getirir. Bu ak覺m dedekt繹r arac覺yla bir y繹nl羹 ak覺m haline ge癟er. Yay覺mlanan ses titreimlerine g繹re deien bu ak覺m, kulakl覺覺n levhas覺n覺 titretirir. Bu titreimlerin genlikleri radyo al覺c覺s覺n覺n kula覺mdan ak覺m genel olarak 癟ok zay覺f olduundan, bu ak覺m覺 iddetlendirmek i癟in kulakl覺k yerine radyo al覺c覺lar覺nda hoparl繹r kullan覺l覺r.

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile