Pisagor Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Nasıl BulduPisagor Dünyanın Yuvarlaklığını Nasıl İspat EttiDünyanın yuvarlak olduğuna dair ilk bulguların Babililer tarafından bulunduğu iddia edilir.Bununla birlikte;

Pisagor Dünya'nın yuvarlak olduğundan ilk söz eden kişidir.Dünyanın Yuvarlak olduğunu deniz yoluyla ispat etmiştir.
Ünlü matematikçi ve düşünür olan Pisagor, MÖ 500'lü yıllarda Dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiş ve kurduğu ünlü Pisagor okulunda bunu öğrencilerine öğretmiştir.

Pisagor'dan sonra Eratosthenes de aynı şeyi keşfetmiş, hatta güneş ve ay ışıklarının düşüşlerine göre dünyanın çevresini hesaplamıştır.