nemli Bulular覺n tarihleri Tarihteki 繹nemli bulular nelerdir

nemli Bulular覺n tarihleri

Tarihteki 繹nemli bulular nelerdir

nemli bulular ve kronolojik s覺ralamalar覺 aa覺daki gibidir

999 Milattan sonra Bir kei taraf覺ndan mekanik saat icat edildi
1000 civar覺 inliler havai fiek yapmak ve iaret g繹ndermek i癟in barut kulland覺.
1045 civar覺 in'de Pi Cheng portatif matbaa harflerini icat etti.
1280 襤lk g繹zl羹k 襤talya'da yap覺ld覺.
1450'ler Johannes Gutenberg'in bask覺 makineleri kitap 羹retiminde 癟覺覺r a癟t覺. Bunun sonucunda yeni icatlar hakk覺ndaki bilgilerin yay覺lmas覺 h覺zland覺.
1452 Bir癟ok makine icat eden sanat癟覺 Leonardo da Vinci dodu.
1569 Flaman haritac覺 Mercator, yeni bir harita yapma y繹ntemi gelitirdi.
1592 Galileo, cisimleri 30 kez b羹y羹ten bir teleskop yapt覺.
1614 襤sko癟yal覺 matematik癟i John Napier logaritma cetvelini icat etti.


1642 Blaise Pascal, babas覺n覺n vergi hesaplar覺nda kullanmas覺 i癟in bir toplama makinesi icat etti.
1643 Evangelista Torricelli, hava bas覺nc覺n覺 繹l癟mek i癟in imdi c覺val覺 barometre denilen cihaz icat etti.
1656 Christian Huygens, Galileo'nun fikirlerine dayanan hassas bir sarka癟l覺 saat tasarlad覺.
1665 Robert Hooke'un K羹癟羹k 'izimler adl覺 kitab覺ndaki 癟izimler, yeni mikroskoplar覺n g羹c羹n羹 g繹steriyordu.
1668 Isaac Newton ilk aynal覺 teleskopu yapt覺.
1698 Thomas Savery'nin yapt覺覺 ilk buhar makinesi, su alt覺nda kalan madenlerdeki suyu d覺ar覺 pompalamada kullan覺ld覺.
1733 襤ngiliz bir dokumac覺 taraf覺ndan icat edilen "u癟an mekik" ad覺ndaki alet bir kiinin bir g羹nde 羹retebilecei kuma miktar覺n覺 ikiye katlad覺.
1771 Richard Arkwright'覺n suyla 癟al覺an 癟覺kr覺覺 eskiye g繹re 癟ok daha salam pamuk iplii 羹retiyordu.
1778 Joseph Braham'覺n yeni tuvalet sistemini icat etmesiyle ev i癟i sal覺k koullar覺nda 繹nemli bir gelime kaydedildi.
1783 Marquis de Jouffroy d'Abbans ilk buharl覺 gemiyi y羹zd羹rd羹.
1783 Montgolfier Kardeler bir s覺cak hava balonunu baar覺yla u癟urdu.
1797 Bir Frans覺z, balondan para羹tle atlayarak para羹t羹n 繹nemini g繹sterdi.
1801 襤lk denizalt覺lardan olan Nautilus ilk yolculuunu tamamlad覺.
1804 Richard Trevithick raylar 羹zerinde giden ilk buharl覺 lokomotifi yapt覺.
1814 Friedrich K繹nig elle 癟al覺an matbaadan 癟ok daha h覺zl覺 olan buharl覺 matbaay覺 gelitirdi.
1815 Humphry Davy, madenlerde 癟al覺may覺 癟ok daha g羹venli hale getiren bir madenci lambas覺 icat etti.
1819 Augustus Siebe bas覺n癟l覺 bir dalg覺癟 elbisesi tasarlayarak insanlar覺n daha derinlere dalabilmesini salad覺.
1821 Charles Babbage, karma覺k matematiksel tablolar覺 otomatik olarak hesaplamak i癟in tasarlad覺覺 "fark makinesi"nin 羹zerinde 癟al覺maya balad覺.
1826 Frans覺z fizik癟i Joseph Niepce tarihteki ilk fotoraf覺 癟ekti.
1829 George Stephenson, en iyi buharl覺 lokomotif tasarlama ve yapma yar覺mas覺n覺 kazand覺. Rocket adl覺 bir lokomotif 羹retti.
1830 襤lk diki makinesi Frans覺z terzi Barthelemy Thimonnier taraf覺ndan tasarland覺.
1836 Samuel Colt, yapt覺覺 h覺zl覺 ate eden tabanca "alt覺patlar"覺n patentini ald覺.
1837 Isambard Kingdom Brunel, ilk k覺talararas覺 buharl覺 gemiyi y羹zd羹rd羹.
1837 襤ki 襤ngiliz mucit William Cooke ve Charles Wheatstone ilk elektrikli telgraf makinesini yapt覺.
1839 Louis Daguerre vesikal覺k fotoraflarda 癟ok tutulan daguerrotype fotoraf tekniini icat etti.
1843 Samuel Morse, telgraf mesajlar覺nda kullan覺lmak 羹zere nokta ve 癟izgilerden oluan 羹nl羹 mors alfabesini icat etti.
1846 Amerikal覺 bir di癟i bir 癟ene ameliyat覺nda ac覺y覺 hissettirmemek i癟in eter kulland覺.
1848 襤lk y羹r羹yen merdiven, New York'ta turist 癟ekmek i癟in kuruldu.
1849 engelli ine icat edildi.
1857 New York'ta bir d羹kkan asans繹r羹 olan ilk bina oldu.
1860 Bel癟ikal覺 Etienne Lenoir ilk i癟ten yanmal覺 motoru yapt覺.
1863 襤lk metro (yeralt覺 demiryolu) hatt覺 Londra'da iletmeye a癟覺ld覺.
1868 Bir gazetenin yaz覺 ileri m羹d羹r羹 olan Christopher Sholes ilk kullan覺l覺 daktiloyu yapt覺.
1872 Fotoraf癟覺 Eadweard Muybridge ilk ard覺覺k fotoraflar dizisini 癟ekti.
1876 Alexander Graham Bell ilk telefon konumas覺n覺 yapt覺.
1876 Amerikal覺 羹retken mucit Thomas Edison icatlar fabrikas覺n覺 kurdu.
1877 Edison fonograf覺 icat etti.
1878 Joseph Swan elektrik ampul羹n羹 icat etti.
1879 Ernst von Siemens elektrik d繹enmi bir hat 羹zerinde giden ilk elektrikli treni sergiledi.
1881 Emile Berliner, yass覺 plaklar kullanan ilk gramofonu yapt覺.
1884 Hiram Maxim ilk makineli t羹fei tan覺tt覺.
1885 Fizik癟i Heinrich Hertz elektromanyetik dalgalar覺n varl覺覺n覺 g繹sterdi.
1885 Avusturyal覺 kimyac覺 Carl Auer, muma g繹re daha kullan覺l覺 ve g羹venli olan bir havagaz覺 lambas覺 icat etti.
1886 Linotip adl覺 makine, gazetelerin ve kitaplar覺n daha h覺zl覺 haz覺rlanmas覺n覺 salad覺.
1888 George Eastman, Kodak no.l adl覺 fotoraf makinesini 羹retti ve m羹terilerinin filmlerini banyo etti.
1889 Edison'un yard覺mc覺s覺 Charles Batchelor sinema filmlerinin seslendirilmesi 羹zerine deneyler yapt覺.
1890 Daimler motor irketi, d繹rt tekerlekli ve akaryak覺tla 癟al覺an otomobil 羹retimine balad覺.
1890 Herman Hollerith'in icat ettii elektrikli sayma makinesi sayesinde Amerika'da n羹fus say覺m覺 ilemi 癟ok h覺zl覺 bir ekilde sonu癟land覺r覺ld覺.
1895 Paris'te Lumiere Kardeler 10 hareketli filmden oluan bir g繹steri yapt覺.
1898 Valdemar Poulson, modern teybin 繹nc羹s羹 olan bir cihaz yapt覺.
1901 King Camp Gillette, kullan覺ld覺ktan sonra at覺lan ilk g羹venli tra b覺癟a覺n覺n patentini ald覺.
1902 襤talyan Guglielmo Marconi, Man Denizi 羹zerinden radyo dalgalar覺yla mesaj iletmeyi baard覺.
1903 Amerikal覺 Wright Kardeler ilk motorlu u癟a覺n u癟uunu ger癟ekletirdi.
1903 Henry Ford, yeni araba fabrikas覺yla seri 羹retim tekniini getirdi.
1903 Willem Einthoven, kalbin ileyiini kaydeden elektrokardiyografi cihaz覺n覺 icat etti.
1904 John Fleming'in gelitirdii cam diyotlar radyo cihazlar覺n覺n vazge癟ilmez par癟as覺 oldu.
1908 Ad覺n覺 mucidinin ad覺ndan alan Geiger sayac覺 radyasyonu saptamak ve 繹l癟mek i癟in kullan覺lmaya baland覺.
1909 General Electric irketi elektrikli ekmek k覺zartma makinesini yapt覺.
1923 襤ki 襤sve癟li mucit ilk buzdolab覺n覺 tasarlad覺.
1925 Londra'da trafik lambalar覺 kullan覺lmaya baland覺.
1926 John Logie Baird ilk televizyon g繹r羹nt羹s羹n羹 baar覺yla iletti.
1926 Robert Goddard ilk s覺v覺 yak覺tl覺 roketi f覺rlatt覺.
1928 Bir Amerikan icad覺 olan seloteyp g羹nl羹k yaama girdi.
1929 Philip Drinker, hastalar覺n solunum yapmas覺na yard覺m etmek i癟in "demir cier"i icat etti.
1933 襤ki Alman bilim adam覺 Max Kroll ve Ernst Ruska elektron mikroskobunu yapt覺.
1933 Bir kedinin g繹z羹n羹n araba farlar覺n覺 yans覺tmas覺ndan esinlenen Percy Shaw, s羹r羹c羹lerin dikkatini yol 癟izgilerine 癟eken kedig繹z羹n羹 icat etti.
1935 Alman irketi AEG, sesi kaydetmek i癟in plastik manyetik teyp band覺n覺 gelitirdi.
1937 D羹nyan覺n en b羹y羹k zeplini Hindenburg'un yan覺p 35 yolcunun 繹lmesinden sonra zeplinle ta覺mac覺l覺ktan vazge癟ildi.
1938 Macar mucit Lazlo Biro, biro da denilen bilye u癟lu t羹kenmez kalemi icat etti.
1938 Amerikal覺 Chester Carlson ilk fotokopi makinesini icat etti.
1939 襤gor Sikorsky adl覺 bir Rus m羹hendis taraf覺ndan ilk helikopter yap覺ld覺.
1942 Wernher von Braun, AImanya'n覺n ilk uzun menzilli f羹zesi olan V-2'yi f覺rlatt覺.
1942 Enrico Fermi, ABD'nin Chicago kentinde, n羹kleer enerjinin denetim alt覺na al覺nabildii bir n羹kleer reakt繹r yapt覺.
1945 Amerikal覺 mucit Percy Spencer, ilk mikrodalga f覺r覺n覺 tasarlayarak patentini ald覺.
1945 ABD, Japonya'n覺n Hiroima ve Nagasaki ehirlerine atom bombas覺 att覺.
1946 John Mauchy ve John Eckert'in gelitirdii, Amerika'n覺n ilk elektronik bilgisayar覺 ENIAC halka g繹sterildi.
1947 Edwin Land bir dakikadan az bir s羹rede siyah beyaz fotoraf 癟覺karan polaroid makineyi icat etti.
1948 Amerikal覺 羹癟 bilim adam覺 John Bardeen, Walter Brattain ve William Shockley transist繹r denilen bir cihaz icat ederek elektronik devrelerin 癟ok daha k羹癟羹lmesini salad覺. Daha sonra, bu icatlar覺yla Nobel Od羹l羹 ald覺lar.
1957 Sovyetler Birlii taraf覺ndan D羹nya'n覺n 癟evresinde d繹nen insan yap覺m覺 ilk cisim Sputnik I f覺rlat覺ld覺.
1959 Christopher Cockerell taraf覺ndan tasarlanan hoverkraft halka g繹sterildi.
1960 Theodore Maiman ilk lazeri yapt覺.
1962 Telefon konumalar覺n覺n yan覺nda canl覺 televizyon g繹r羹nt羹lerini de ileten Telstar adl覺 uydusu f覺rlat覺ld覺.
1977 D羹nya'n覺n tekrar kullan覺labilen ilk uzay gemisi olan Uzay Mekii, ABD taraf覺ndan f覺rlat覺ld覺.
1982 Philips ve Sony irketleri kompakt diski 癟覺kard覺.
1987 襤lk say覺sal ses bantlar覺 (DAT) 羹retildi.
1990 Y羹ksek netlikte televizyon (HDTV) yay覺n覺 ilk kez yap覺ld覺.


ne zaman bulundu icat edildi, kim bulmutur, kim taraf覺ndan icat edilmitir bulunmutur, kimin buluudur, ne zaman bulmutur, hak覺nda bilgi a癟覺klama yard覺m

Yorum ekle

G羹venlik kodu
Yenile